PERSONPROFIL

Carina Kristensen Berth

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Gift 2 børn

O

Carina Kristensen Berth (DF) har siden 2013 været kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune, hvor hun medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Berth er uddannet ergoterapeut og arbejder som visitator i Greve Kommune. Privat er Carina Kristensen Berth gift med folketings- og kommunalbestyrelsesmedlem Kenneth Kristensen Berth, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 98 Dansk Folkeparti in total 771
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 81 Dansk Folkeparti in total 845

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have indført flekstur og vi vil gerne have en bedre forbindelse på tværs af kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi sorterer allerede rigeligt i Vallensbæk. Mere affaldssortering vil nå et niveau, hvor det er til gene for borgerne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i budgettet allerede afsat et tocifret millionbeløb til en ny svømmehal. Derfor ligger nye store investeringer i idrætsanlæg nok ikke lige for.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal prioriteres anderledes end i dag, hvor der er brugt mange millioner på f.eks. Den Digitale Kunsthal og det nye såkaldte Borger- og Kulturhus. Jeg ser hellere at pengene bliver brugt til at støtte vores lokale kulturliv f.eks. børneteateret, revyen, Frivillig Fredag og de mange andre gode initiativer.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk præmis, der er opsat i spørgsmålet. Man kan ikke sætte genoptræning mod andre forhold i sundhedsområdet. Hvis man ikke prioritere genoptræning og rehabilitering bliver det dyrere i den sidste ende.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er generelt for mange elever i klasserne i Vallensbæk. Skolerne spekulerer i at placere så mange elever i klasserne som muligt, fordi de får penge per elev og ikke per klasse. Dermed er der et økonomisk incitament for at placere så mange elever i klasserne som muligt. Det må ændres.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har generelt et godt jobcenter, der gør meget for at få folk i job igen - nogle gange er de lidt rigeligt emsige i forhold til personer på sygedagpenge. Det kunne vi godt undvære.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil prioritere velfærdsforbedringer frem for skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke nogen yderområder i Vallensbæk.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har ganske mange cykelstier. Der kan være få steder, hvor det er aktuelt, og der vil vi gerne kigge på det - men vi vil hellere prioritere at gøre kommunen mere handicapvenlig, så gangbesværede kan komme omkring.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt vil borgmester Henrik Rasmussen gerne bygge hver gang han ser et stykke med grønt. Den er vi IKKE med på. De få grønne områder vi har tilbage imellem de etageejendomme, der er skudt op rundt omkring skal bevares.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en af Danmarks mindste kommuner. Der skal også være rimelighed i tingene. Vi har allerede store begivenheder inden for dressur og vandskisport.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke straffes, fordi man har sparet penge sammen i sit liv. Der skal være lige adgang til servicen uafhængig af økonomi. Man skal også have mulighed for at forsøde sit ældreliv, når man har lagt penge til side.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk er allerede på dette område helt fremme i skoene, så der er næppe behov for at øge indsatsen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er en dyr skat at sætte ned, fordi der ikke er refusion fra staten, hvilket der er, når vi taler personskatter. Det er altså meget dyrere for kommunen, hvis vi skal sætte grundskylden ned i forhold til personskatten. Derfor er udgangspunktet, at grundskylden ikke må stige, mens der næppe bliver råd til at sænke den.

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

2008 - nu

Visitator Greve Kommune
O

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

2008 - nu

Visitator Greve Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet