PERSONPROFIL

Burak Ulrik Ulucan

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 4. oktober 1996 i København Single

A

Burak Ulrik Ulucan (S) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.
Til daglig er han elev i en hvidevarebutik i Roskilde. Han har en eksamen fra Roskilde Handelsskole. Han gik i folkeskole på Osted Skole, hvor han var aktiv som elevrådsformand, hvor han var med til at arrangerer sociale arrangementer på skolen og i lokalområdet.

Derudover har han i gennem 5 år været med til at lave udviklingsprojekter for ungdomsskolen. De sidste to år af hans tid på ungdomsskolen var han medlem af bestyrelsen.

De seneste år har han været med i projekt + DIG i Lejre Kommune. Et projekt, der er handler om at få alle børn og unge med i fællesskaberne, så ingen sidder alene. I projektet er han valgt som formand.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 116 Socialdemokratiet in total 3851

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op som medlem for Socialdemokratiet til kommunalbestyrelsen, fordi jeg ønsker at tage et ansvar for Lejre Kommunes børn og unge. Jeg drømmer om en kommune, hvor der er plads til alle og hvor alle får den ekstra hjælpende hånd, der skal til for, at de kan klare sig og de kan få et godt liv. Det er ikke okay, at der er børn og unge, der går under radaren i vores samfund og står uden for fællesskabet i skolerne og i fritiden. Det er heller ikke okay, at der i hver eneste klasse sidder 1-2 ensomme elever. De risikerer at få et dårligt ungdoms- og voksenliv, fordi ingen så dem og ingen hjalp dem. Nå det er sagt ser jeg tre problematikker i kommunen.
Hvad skal man som ung lave efter man er flydt 18 år, hvor de unge ikke kan gå i ungdomsskolen mere, og hvordan få man dem med i fællesskaberne i kommunen?
Hvor skal man bo, når man er ung?
Hvad med transportmuligheder i kommunen, når borgerne skal rundt i kommunen?
Disse tre problematikker har jeg svaret på, håber du vil læser videre.

Et ungeråd i kommunen
Jeg oplever som ung i Lejre at der er andre unge som mig, der gerne vil udvikle kommunen når det drejer sig om ungesager. Deres engagement kan være med til, at flere unge ved, hvordan samfundet hænger sammen og give input til udviklingen af kommunen. I flere kommuner i landet har de lavet et ungeråd, hvor flere unge har fået øjnene op for, hvad de kan lave af forskellige arrangementer i deres nærområder for de andre unge.
Jeg vil arbejde for at vi får et ungeråd i Lejre kommune.

Ungdomsboliger i Kommunen
Jeg synes, at vi I Lejre skal se på, hvordan vi får flere unge til at blive i Lejre Kommune frem for at flytte til Roskilde og Holbæk. Vi har nogle få ungdomsboliger, som ligger mellem 3.000 og 4000,- kroner i husleje, men det er ikke godt nok. Vi skal på, hvordan vi kan få de unge til at blive i kommunen, og ikke flytte væk, så vi mister borgere i kommunen. Det arbejde vil jeg gerne sørge for kommer i fokus.

Transportmuligheder i kommunen
I Lejre Kom...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi har boliger til alle borgere i kommunen.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan komme ordentligt med offentligt transport i kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi bevarer vore pæne natur og passer på den.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg uenige i, da vi altid skal have gode forhold til de ældre borger i ældreplejen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi har virksomheder i kommunen, som kan sætte gang i væksten i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2014 - 2016

HG Roskilde Handelsskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Butikselev Dahvid Roskilde

2012 - 2014

Skolebibliotekar Osted Skole
A

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2014 - 2016

HG Roskilde Handelsskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Butikselev Dahvid Roskilde

2012 - 2014

Skolebibliotekar Osted Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet