PERSONPROFIL

Britt Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Rødovre

Født 29. maj 1970 i Nakskov Gift

A

Britt Jensen (S) er borgmester i Rødovre Kommune. Hun har tidligere været 1. viceborgmester, men har overtaget borgmesterposten efter Erik Nielsen er trådt tilbage. Hun er formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Økonomiudvalget i Rødovre Kommune, hvor hun første gang blev valgt ind i 1994. Hun er derudover gruppeformand for Socialdemokratiet i Rødovre.

Hun er uddannet indenfor administration på Roskilde Universitet og har haft flere ledende stillinger i forskellige A-kasser, hvor hun på nuværende tidspunkt arbejder som job og karrierechef hos Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 400 Socialdemokratiet in total 10108
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 455 Socialdemokratiet in total 9069

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for, at:

Rødovre har en ambitiøs socialpolitik med ordentlige forhold for vores udsatte borgere.

Rødovre fortsat viser vejen for det gode ældreliv, så vores ældre oplever værdighed og tilstrækkelige varme hænder i ældreplejen.

Rødovre har de bedst mulige sundhedstilbud med lighed og nærhed i sundhedsindsatsen.

Rødovres frivillige har gode rammer bl.a. omkring vores fantastiske frivilligcenter i Islev.

Socialpolitikken er min hjertesag og en god kommune skal kendes på, hvordan den behandler sine udsatte borgere. Og Rødovre skal fortsat være Danmarks bedste i Social indsats.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rødovre Kommune skal sende 8. klassetrin til Silicon Valley i forbindelse med faget IT og Innovation i stedet for fx at sænke grundskylden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Erik Nielsen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Borgere skal kunne stille forslag i kommunalbestyrelsen ved at indsamle 650 underskrifter - mod de 1305 underskrifter, der skal til i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2020 - nu

Borgmester Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

1994 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

2017 - 2020

1. Viceborgmester Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

1995 - nu

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Rødovre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1989 - 1995

Cand.scient.adm. Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Job og karrierechef Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

2013 - 2015

Vicedirektør, COO Akademikernes A-kasse

2004 - 2013

Drift- og Udviklingschef Akademikernes A-kasse

2003 - 2004

Souchef Ledernes Hovedorganisation

2002 - 2003

Sektionschef Ledernes Hovedorganisation

1997 - 2002

Vejleder og projektleder Ledernes Hovedorganisation
A

Politiske hverv

2020 - nu

Borgmester Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

1994 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

2017 - 2020

1. Viceborgmester Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

1995 - nu

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Rødovre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1989 - 1995

Cand.scient.adm. Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Job og karrierechef Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

2013 - 2015

Vicedirektør, COO Akademikernes A-kasse

2004 - 2013

Drift- og Udviklingschef Akademikernes A-kasse

2003 - 2004

Souchef Ledernes Hovedorganisation

2002 - 2003

Sektionschef Ledernes Hovedorganisation

1997 - 2002

Vejleder og projektleder Ledernes Hovedorganisation

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet