PERSONPROFIL

Brigitta Volsted Rick

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 11. oktober 1955 i København 1 barn

F

Brigitta Volsted Rick (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune. Hun er medlem af Børneudvalget, Økonomiudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen, i perioden 2005-2013.
Miljøet ligger Brigitta Volsted Rick meget på sinde - såvel lokalt i kommunen som uden for Danmarks grænser. Tidligere på året tog hun orlov fra sit arbejde i Frederiksberg Kommune for at tage til Afrika og arbejde med dyre- og miljøbeskyttelsesprojekter i fire måneder.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 466 Socialistisk Folkeparti in total 1231
KV 2013 Personlige stemmer 363 Socialistisk Folkeparti in total 1476
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 630 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

1) Gratis psykologhjælp til unge u. 25 år. Det handler om perioden, hvor du som ung er i starten af dit voksenliv, og en skæv start kan præge hele dit liv.
2) Sociale klausuler. Hvis du som virksomhedsejer vil handle med Gentofte kommune, skal du være indstillet på, at vi stiller krav om, at din virksomhed hjælper med at få unge i uddannelse og ledige i job. Der en ca. 7-10 % unge, som ikke kommer i gang efter folkeskolen, og der er unge, som dropper ud af deres uddannelse. Dem skal vi hjælpe. De unge skal vide: hør her - du får ikke et liv, hvor du tjener en god løn, hvis du ikke får en uddannelse. Det er meget simpelt – som ufaglært har du større risiko for perioder med ledighed, din løn vil være lav og dine muligheder for spændende job vil være mindre.
3) Gentofte skal være nr. 1 som miljøkommune. Det kræver økonomisk vilje, men det vil komme tilbage i form af vækst og grønne arbejdspladser. Vi skal være Klimakommune Plus, vi vil afskaffer mikroplast i kommunens indkøb, indføre cirkulær økonomi i vores kontrakter m.m. Vi bliver flere og flere på jorden, og forbruget er stigende. Det skal vi gøre noget ved. Det, der tidligere var affald, skal i langt højere grad fungere som værdifulde input i nye produkter.
4) Mere borgerinddragelse. Fundamentet for en demokratisk kommune er, at alle føler sig hørt og har mulighed for at bidrage til den politiske proces. I Gentofte er der indført opgaveudvalg for at øge kvaliteten i beslutningsprocessen - det rækker bare ikke. Det kræver flere former for borgerinddragelse, samskabelse, åbenhed og fælles politikudvikling, hvis vi skal bringe demokratiet og vores kommune fremad.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hans Toft har ikke været anderledes i den sidste periode, end han har været de forrige perioder. Hans Toft ville have været en god borgmester, hvis han havde fokuseret mere på miljøet (fx gjort Gentofte til en klima plus kommune), sikret Charlottenlund Slot og alle de andre bygninger i skoven til kultur, småerhverv og ungdomsboliger, sikret adgang langs vandet fra Hellerup til Charlottenlund, indført krav om forbud mod mikroplast i alle kommunens indkøb for bare at nævne nogle eksempler.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede trafikale problemer mange steder, fordi mange kører for sig selv. Vi skal gøre den offentlige trafik let, billig og behagelig, så mange flere prioriterer det off. Vi skal også fremme delebil-ordninger, samkørsel m.v.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal affaldssortere alle vegne, og det skal være obligatorisk at gøre det. Vi skal indføre cirkulær økonomi, hvor vi bruger, genbruger og genanvender, så vi får så lidt affald tilbage som muligt. Det skal træde i stedet for lineær økonomi, hvor vi køber og smider væk.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At være arbejdsløs er en meget ubehagelig situation at være i, især fordi man ikke ved, hvornår det ændrer sig. I SF mener vi fx, at vi skal indføre sociale klausuler, så virksomhederne, der handler med Gentofte, tager et medansvar ved at åbne for job eller lærepladser.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bandekriminalitet er ikke det største problem i Gentofte, og der er allerede nogle gode faciliteter for unge. Vi skal generelt have et godt forebyggende socialt arbejde for udsatte unge, så de får hjælp - herunder psykologhjælp - hvis de har behov for det, får økonomisk hjælp til at kunne deltage i aktiviteter med jævnaldrende, hvis familien har få ressourcer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre gode cykelmuligheder, så børnene kan cykle sikkert til skole. Det er en win win for forældre og elever, fordi de får en bedre start på dagen, når de bevæger sig. Og forældrene behøver ikke lave trafikpropper foran skolerne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende er et meget overordnet begreb. Vi kunne gøre mere for at sikre, at sindslidende får gode fællesskaber - også bofællesskaber, og det er ikke sikkert, vi skal bruge flere penge - tage fra andre områder - men måske omprioritere indsatserne.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem i Hellerup Krisecenter

2005 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børneudvalget Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem SF Gentofte

Uddannelse

1977 - 1984

Cand.mag. Dansk og Samfundsfag, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2007 - nu

Fagkonsulent Frederiksberg Kommune
F

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem i Hellerup Krisecenter

2005 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børneudvalget Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem SF Gentofte

Uddannelse

1977 - 1984

Cand.mag. Dansk og Samfundsfag, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2007 - nu

Fagkonsulent Frederiksberg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet