PERSONPROFIL

Bjørn Lykke Sørensen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Født 24. maj 1958 i Brønshøj Gift 4 børn

C

Bjørn Lykke Sørensen (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er medlem af Job-, og Arbejdsmarkedudvalget samt Teknik-, og Miljøudvalget.
Han har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2005, og fra 2010 til 2013 var han valgt til kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Lejre Kommune.

Bjørn Lykke Sørensen har gjort karriere ved Forsvaret, hvor han til daglig arbejder som officer. Han er desuden formand for bo- og aktivitetsstedet Søholms bestyrelse. Privat er Bjørn Lykke Sørensen far og bosat i Lejre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 51 Det Konservative Folkeparti in total 1491
KV 2013 Personlige stemmer 29 Det Konservative Folkeparti in total 827

Mærkesager

  • Integration
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

I mit sociale virke blandt andet som bestyrelsesformand LEV Roskilde-Lejre Kreds er jeg vidende om, at der sker en alt for hurtig udskiftning af socialrådgivere i Lejre Kommune.
Borgerne oplever, at de bliver tildelt en ny sagsbehandler for herefter, når man skal have et møde med den pågældende, får oplyst, at denne er erstattet med en ny-ny socialrådgiver. Dette er absolut ikke tilfredsstillende for vores borgere, som netop har brug for at der opbygges et ordentligt forhold til socialrådgiveren.
For socialrådgiverne må det også være utilfredsstillende og påvirke arbejdsmiljøet.
Årsagen til de idelige skift er blandt andet en lind strøm af organisationsændringer. Dette kan gøres bedre.
Moderat udbygning boliger eje, andels, leje privat/almen.
Spredt bosætning flygtninge permanente boliger

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes ikke yderområder i kommunen - efter min vurdering

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke eksisterende problem i Lejre Kommune

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

= ekstra skat

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionens psykiatri-indsats er utilstrækkelig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Job-, og Arbejdsmarkedudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Bo- og aktivitetstedet Søholm

Uddannelse

1996 - 1997

videregående officersuddannelse Forsvarsakademiet

1978 - 1982

Officer Hærens Officerskole

Erhvervserfaring

1977 - nu

Officer Forsvaret
C

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Job-, og Arbejdsmarkedudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Bo- og aktivitetstedet Søholm

Uddannelse

1996 - 1997

videregående officersuddannelse Forsvarsakademiet

1978 - 1982

Officer Hærens Officerskole

Erhvervserfaring

1977 - nu

Officer Forsvaret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet