PERSONPROFIL

Bjarne Burkal

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 5. juni 1954 i Viborg 4 børn

A

Bjarne Burkal var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Gentofte kommune. Bjarne Burkal blev ikke valgt ind.

Han har gennem årene arbejdet med forskellige ting, bl.a som brandmand og teknisk service. Han har yderligere arbejdet frivilligt med socialt arbejde i DIU og RSIK.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 32 Socialdemokratiet in total 4351
KV 2013 Personlige stemmer 42 Socialdemokratiet in total 4944

Mærkesager

  • Ældre
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt at have en bred kommunalbestyrelse med fokus på alle Gentofteborgeres behov og trivsel.
Fjernvarme skal i gang igen og miljøtiltag understøttes og udvides.
Uddannelse, flere lære- og praktikpladser er vigtigt at fremme.
Retten til et værdigt ældreliv bør være en selvfølge.

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behovet for ungdomsboliger taler for sig selv og adresserne er hvor det er muligt at bygge.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at så store dele af kommunen er med til at modtage flygtninge, ghettoer skal undgås til fremme af integration.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lyttet, samarbejdet og givet indflydelse ved brede aftaler og forlig. Stor respekt for seriøst arbejde.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik, især på tværs af kommunen bliver kritiseret hårdt og kan helt sikkert forbedres / nytænkes

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der sorteres allerede

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med fokus på om der er områder der har behov for et løft

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er private aktører og flere vil ikke øge kvalitet eller serviceniveau.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mig bekendt ingen der vælger at være eller forblive arbejdsløs

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være råd til velfærd, ikke skattelettelser

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke mange "yderområder" i Gentofte

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SSP er en vigtig brik og kan styrkes

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal prioriteres hvor behovene er for at sikre og forbedre trafikale forhold

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle bør nyde godt af den velfærd der ydes gennem skattebetaling

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Best/FU medlem socialdemokratiet Gentofte

Uddannelse

Brandmand Gentofte

Erhvervserfaring

Efterlønner FOA
A

Politiske hverv

Best/FU medlem socialdemokratiet Gentofte

Uddannelse

Brandmand Gentofte

Erhvervserfaring

Efterlønner FOA

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet