PERSONPROFIL

Bjarke Charlie Serritslev

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 26. december 1986 i Vejle Single

Å

Bjarke Charlie Serritslev var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Bjarke Charlie Serritslev blev ikke valgt ind.

Han var desuden folketingskandidat til Folketingsvalget i 2015.

Bjarke Charlie Serritslev er ordfører for Natur, biodiversitet, bolig, byrum, byliv og LGBTQI+
Bjarke Charlie Serritslev studerer journalistik og byplanlægning ved Roskilde Universitet. Bjarke Charlie Serritslev er desuden genderqueer.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 457 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

For mig er det en klar mærkesag at sætte klima, miljø & natur øverst på dagsordenen. Det er en bunden opgave, som skal løses, så vi ikke sender en kæmperegning med ekstra gebyrer videre til de næste generationer. Med den politik, der føres fra Christiansborg, er det endnu vigtigere, at København bliver klassens duks på området. Der er derfor ingen enkeltsag, jeg prioriterer, men har et generelt øget fokus på området. Flere sager kan dog nævnes: Bedre natur (øget biodiversitet), elektrificering af offentlig transport, klimaklausuler ved byggeprojekter, færre, især fossile, biler i byen, klimavenlig mad og kødfri dage i alle offentlige institutioner og bæredygtige indkøb.

Derudover vil jeg også arbejde for, at der bliver kortere mellem borgere og kommune. Det skal være lettere tilgængeligt og mere gennemsigtigt, hvordan du kan få indflydelse på dit lokalområde og byens udvikling.

Du vil nok undre dig over, hvorfor der her på profilen står, at jeg er kvinde. Det gør der simpelthen fordi, jeg ikke kan vælge at være non-binær (jeg er genderqueer), men kun kan vælge mand eller kvinde. Det betyder kort sagt for mit vedkommende, at jeg opfatter og oplever køn som noget socialt, og at vi ikke skal tillægge menneskets genitialer sociale egenskaber. Så det er selvfølgelig også en mærkesag for mig, at vi som samfund omfavner LGBTQIA-miljøet og rykker os ud af den sort/hvide forståelse af køn.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet er opstået som en længsel og en modstand det nuværende politiske system, og Frank Jensen er repræsentant for det system som socialdemokrat. For mig er den afgørende forskel på politikere om de er systembevarere eller systemfornyere. På den anden side er der også gennemført god politik, selvom beskæftigelsesområdet i den grad halter og syge borgere ikke får hjælp. Så det bliver et hverken/eller, fordi han blot har forvaltet systemet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, nej, nej. Det er fuldstændigt tåbeligt at investere i dyr og forurende privatbilisme. Vi skal have ren luft, og vi skal have fokus på grønne løsninger til gavn for klimaet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt og andet kultur er ofte en god løsning for unge med sociale problemer, så det er klart et sted, vi bør investere.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur til folket, ja. Vil dog allerhelst investere i at give flere unge et klippekort til kulturelle oplevelser i København.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har flere gang i løbet af de sidste år set private plejefirmaer gå konkurs eller ikke leve op til standarder for god pleje. Kernevelfærd skal foregå på kommunalt plan.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det for svært at få lov til at finde ud af, hvad man skal med sit liv. Det er for svært at tilkendt førtidspension. Det er generelt for svært at være borger, hvis du først er uden job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Alternativet vil vi gerne fordele penge til alle Københavns bydele, så de i højere grad har indflydelse på udviklingen i deres bydel.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er selvfølgelig altid spændende, hvad ordet 'ressourcer' dækker over. Jeg ved ikke, om løsningen er at bruge flere penge. Måske handler det i højere grad om at bruge pengene bedre og blive meget bedre til at spørge borgerne i området, hvad deres bud er, hvad de kan. I stedet for at vi laver one size fits all modeller.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen handler det om indsatserne og ikke mængden af penge. Vi skal kigge på mennesker som individer og finde ud af, hvilken støtte og hjælp DE har brug for.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark kalder vi velfærden universel, og jeg mener sådan set, at alle skal tilbydes den samme grundpleje, naturligvis i topkvalitet, hvad de ældre derudover bruger deres penge på, skal kommunen ikke blande sig i.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

Journalistik og byplanlægning, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

Studerende (Byplanlægning)
Å

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

Journalistik og byplanlægning, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

Studerende (Byplanlægning)

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet