PERSONPROFIL

Bjarke Buchholz

Borgerlisten Ny Lejre

Spidskandidat i Lejre

Født 3. oktober 1984 i Roskilde Gift 3 børn

N

Bjarke Buchholz var i år 2017 kandidat for Borgerlisten Ny Lejre ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Bjarke Buchholz blev ikke valgt ind.

Civilt er han områdeleder i Matas. Privat er Bjarke Buchholz 33 år gammel, gift og far til tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 51 Borgerlisten Ny Lejre in total 65

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg har valgt at gå ind i politik, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for alle borgere i Lejre kommune. Et stort ansvar kan man sige, men det er jeg parat til at tage. En stemme på mig / Borgerlisten NyLejre vil være en stemme for forbedring af forholdende i Lejre Kommune.

FOKUS PÅ VORES LANDSBYER VI SKAL HAVE ALLE BYER MED STORE SOM SMÅ.

Vi er en landsby kommune og derfor skal vi værne om alle vores landsbyer ingen må blive overset.... Vi vil gerne arbejde for at hver landsby får deres DNA eller varetegn det kunne være et sted eller en aktivitet...

FLERE AKTIVITETER FOR BØRN & UNGE.

Udover at vi vil sikre børn & Unges fremtid med god skole og uddannelse så vil vi også gøre noget ekstra for vores børn & Unge.. Vi skal have fat i børn & unge ude i landsbyer og få etableret nogen aktiviteter til dem i deres nærområde... Så vil vi gerne lave en Børn & Unge festival den sidste dag inden skolernes sommerferie....

VIL ÆNDRE BRANDING STRTEGI "VORES STED"

Vi skal gøre vores branding strategi mere moderne... Vi vil arbejde for en App som skal samle Lejre kommune... Vi er ikke tilhænger af navnet "Vores sted" det kan godt virke negativt og ikke særligt gæstfrit...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Spidskandidat

Uddannelse

Tjener Hotel & Restaurantskolen

Erhvervserfaring

Områdeleder Matas A/S
N

Politiske hverv

Spidskandidat

Uddannelse

Tjener Hotel & Restaurantskolen

Erhvervserfaring

Områdeleder Matas A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet