PERSONPROFIL

Birgitte K. Schmidt

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 8. marts 1964 i Nyborg Gift 2 børn

C

Birgitte K. Schmidt var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Gentofte kommune. Birgitte K. Schmidt blev ikke valgt ind.

Hun stillede også op i 2013, men opnåede ikke valg.
Birgitte K. Schmidt er uddannet tandlæge og arbejder som det til daglig. I 2016 oprettede hun sin egen tandklinik, Birgitte K. Schmidt, hvor hun arbejder som klinikejer i dag.
Hun er også tidligere formand for Gentofte Svømmeklub.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 101 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013 Personlige stemmer 126 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg har fokus på idrætsfaciliteter og foreningsliv. Vi har allerede mange, gode og også nye idrætsfaciliteter, men, der er høj udnyttelsesgrad og høj efterspørgsel, så vi skal hele tiden være på forkant med at kunne tilbyde foreningerne og borgerne relevante faciliteter. Som tidligere formand for svømmeklubben følger jeg interesseret de planlagte undersøgelser om, hvor vi bedst kan placere en ny svømmehal i Gentofte Kommune.
Det er naturligt for mig, at skoler og foreningsliv samarbejder om fx. idrætsundervisning. Det bedste eksempel herpå er GFOsvøm, kommunens tilbud om svømmeundervisning til skolebørnene i 2. klasse, hvor pædagoger fra GFO'erne følger børnene til og fra svømmehallen, og hjælper instruktører fra Gentofte Svømmeklub med undervisningen.
Sundhed har også topprioritet hos mig; forebyggelse og hjælp til selvhjælp er den korteste vej til selvhjulpethed på den lange bane. Med stigende levealder er det vigtigt at vi alle kan klare os selv så længe som muligt, og have behov for hælp så lidt som muligt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de sidste par år har vi ikke kunnet tilbyde ungdomsboliger til kommunens unge, så det er på tide at få bygget nye. De nævnte adresser er velegnede.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte ligger i forvejen ret højt på prioritering af idrætten. Det er vigtigt, at vi har et fortsat fokus på idrætsområdet, så vi har tilpas med faciliteter (baner, haller, svømmehaller mm. ), både til den organiserede idræt, og til borgere, der ønsker at dyrke idrætten uden om foreningerne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er passende.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte Kommune skal være et trygt sted at bo og leve.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et godt fokus på genoptræning i forhold til det kommunale sundhedsbudget. For den enkelte, de har behov for genoptræning, kan det altid kun gå for langsom.t

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der skal færre elever i klasserne, med udgangspunkt i 0. klasse, skal der oprettes flere klasser på skolerne, der i forvejen er lokalemæssigt trængte.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det er muligt

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig at se er det mest vedligehold af eksisterende cykelstier, der er behov for essourcrer til

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er fuldt udbygget, så udstykning af naturområder til erhvervsejendomme er ikke et stort spørgsmål her.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nuværende niveau er er fint

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At støtte sindslidende tilstrækkeligt og rettidigt giver god mening ikke kun i forhold til den enkelte, men også i forhold til de kommunale budgetter og ressourcer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja, men vi kan ikke komme meget længere ned i forhold til de rammer, staten sætter.

Uddannelse

1984 - 1989

Tandlæge Dental College, Copenhagen

Erhvervserfaring

Klinikejer Tandlæge Birgitte K. Schmidt ApS
C

Uddannelse

1984 - 1989

Tandlæge Dental College, Copenhagen

Erhvervserfaring

Klinikejer Tandlæge Birgitte K. Schmidt ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet