PERSONPROFIL

Bettina Hauge

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Gift

A

Bettina Hauge (S) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Hun er medlem Børne- og Skoleudvalget.

Hun er antropolog fra Københavns Universitet med speciale i medicinsk antropologi og PhD fra Sociologisk Institut.

Bettina Hauge er oprindeligt uddannet civiløkonom, og hun har tidligere arbejdet med markedsføring og produktudvikling i over 10 år.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 116 Socialdemokratiet in total 3017
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 81 Socialdemokratiet in total 2379

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved, at der er meget store forskelle i driftsomkostningerne på skolerne. Og vi ved at vi de næste mange år skal betale mere end 200 millioner kr. i vedligeholdelse. Derfor bør vi ændre, hvordan vores skoler udnyttes bedst muligt og samtidig giver børn og lærere de nødvendige, opdaterede faglokaler.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød er kendetegnet ved vores grønne områder, så enhver vækst må tage hensyn til det. Væksten kan lige så godt komme fra tilflytning og ikke erhverv.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, og vi er i gang med at udvikle en forbedret ordning. Vores gode ordning med Spilopperne skal fortsætte, men kun med visse affaldstyper.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsforeningerne er både veldrevne og velfungerende.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres flere penge til UNGE, fx en selvstændigt styret café, hvor der er mulighed for små koncerter o.l.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sammenlignet med mange andre kommuner har vi faktisk få problemer i Allerød. Men vi bør arbejde mere med forebyggelse blandt unge, og arbejde for at nedbringe ensomhed blandt unge og ældre.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ankomne flygtninge er meget forskellige - nogle har uddannelser, andre har ikke. Nogle er meget traumatiserede, andre meget mindre. Der er ikke nogen tvivl om, at de veluddannede, ikke-traumatiserede flygtninge er lettere at integrere. Men vi vælger ikke selv! Og vi skal have plads til alle.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal opdatere vores genoptræningstilbud til at rumme de telemedicinske løsninger. Der ligger et stort potentiale her.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke så store klasser i Allerød. Vi bør hellere sætte fokus på trivsel, bl.a. om det fungerer godt med de inkluderede elever, og hvad vi kan gøre for at forbedre på det område.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sætte fokus på narko blandt unge og forebygge mere aktivt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et meget veludviklet cykelstinet i dag. Der er få områder, hvor det kan forbedres - og det betyder ikke færre ressourcer til andre trafikområder.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stærkt kulturliv i kraft af vores musikskole og Mungo Park. Vi kan styrke nogle områder og udvikle fx Blovstrød Teglværk til at rumme bl.a. udstillingsmulighed mm.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får ikke så mange og har udviklet 'Allerød uddannelsen' - så vi gør en del. Men: Vi skal følge op! på om det har virket. Hvis det ikke har, skal vi øge indsatsen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men en fordobling af antal 80+-årige i løbet af de næste 5 år, kan vi ikke undgå at tænke øget brugerbetaling.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen: Allerød har få problemer på dette område, men vi skal sætte fokus på tidlig indsats blandt børn & unge og på stress, ensomhed og depressioner.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle af de dyreste institutioner i hele landet, men vores normering er ikke tilsvarende høj! Hænger IKKE sammen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge pengene på varme hænder!

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1996 - 2002

MSc (Anthropology) StudieretningMedical anthropology, technology, innovation, rituals Antropologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Programrådgiver Innovationsfonden
A

Politiske hverv

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1996 - 2002

MSc (Anthropology) StudieretningMedical anthropology, technology, innovation, rituals Antropologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Programrådgiver Innovationsfonden

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet