PERSONPROFIL

Bess Serner-Pedersen

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Københavns Kommune

Født 16. oktober 1951 i KØbenhavn Gift 4 børn

K

Bess Serner-Pedersen (Kristendemokraterne) stiller op til Kommunalvalget 2017 som kandidat for Kristendemokraterne i Københavns Kommune.

Bess Serner-Pedersen er uddannet fysioterapeut og har tidligere arbejdet som underviser på SOSU-uddannelserne. I dag arbejder hun som skolesekretær.

Privat er hun gift og har fire børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 100 Kristendemokraterne in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

1 mærkesag: pengene skal følge borgeren. Det gælder både for børn og ældre
1. børn i vuggestuealder, børnehavealder og skole. Hvis nogle forældre vælger at passe deres egne børn, så er det fint og skal ikke mistænkeliggøres
2. ældre, som skal have bedre muligheder for selv at bestemme, hvor de skal bo (f.eks. skal det være muligt, at komme på plejehjem før man er helt totalt plejekrævende. Vi mangler det gamle alderdomshjem.

3. I øvrigt mener jeg at der skal arbejdes på, at danskerne ikke skal være så tros-forskrækkede. Den største fare i forhold til Islam er IKKE Islam, men at danskerne ikke længere kender deres eget ståsted. Det må vi gøre noget ved.

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er livsfarligt at cykle i Kbh fordi cyklerne kører råddent - måske fordi de ikke har nok plads. Det behøver ikke gøre det sværere for bilisterne

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil lette trafikken i Kbh, hvis vi får bedret bus og tog driften med mindre interval, ligesom der er i Metroen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg skammer mig over den måde hvorpå kontanthjælpsmodtagere behandles på. Kunne ønske mig en personlig behandling ansigt til ansigt og ikke kun via mails og uden ankemoligheder.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at vi gør det til et problem. Alle mennesker kan være en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SErvicenivearuet skal være kommunens opgave og den skal bedres. Men derfor kan vi jo godt få hjælp af private. Det ene udelukker ikke det andet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtigt, men det er andre områder også. Man kan ikke svare ordentligt på dette spørgsmål

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal helt sikkert arbejdes på at få færre elever i klasserne.....eller 2 lærere. Men det er jo langt fra det eneste problem. Der må gøres noget mere for at hjælpe de børn, som er truet pga inklusionen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Al ældrepleje skal ydes uden at skæve til indtægterne. Det skal ikke være muligt at købe sig til særbehandling i forhold til grundhjælpen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Kristendemokraterne

Uddannelse

Fysioterapeut

Erhvervserfaring

Skolesekretær
K

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Kristendemokraterne

Uddannelse

Fysioterapeut

Erhvervserfaring

Skolesekretær

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet