PERSONPROFIL

Bente Frimodt-Møller

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Gift 4 børn

C

Bente Frimodt-Møller (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, hvilket hun har været siden 2013. Hun er formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget samt medlem af Bygnings- og Arkitekturudvalget, Økonomiudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Hun er uddannet sygeplejerske og har efterfølgende videreuddannet sig inden for farmaci. Hun arbejder til daglig som ledende forsker ved medicinalfirmaet Eli Lilly, hvor hun har en lang karriere bag sig som klinisk forsker.

Bente Frimodt-Møller er desuden arrangeret i Gentofte lokalliv, hvor hun har været medlem af Gentofte kirkes menighedsråd i mange år og er derudover næstformand for det danske pigekors bestyrelse i Gentofte og Jægersborgs kirker.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 366 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 138 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsagnet er ikke rigtig. Der skal ikke bygges 500 ungdomsboliger, men der er planer om ungdomsboliger på ovennævnte adresser, og det er godt

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spredning i kommunen er godt i forhold til integration

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejnettet er fuldt udbygget i en fuldt udbygget kommune. Der er ikke langt til en bus eller et tog uanset, hvor man bor i kommunen

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har efterhånden affaldssortering. Jeg mener ikke yderligere sortering giver nogen mening. Grunden til jeg kun siger "overvejende uenig" er, at vi lige skal have de sidste etageejendomme med.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte kommune er lige valgt som den bedste idrætskommune. Der er investeret rigtig mange penge på dette område indenfor de sidste 5 år.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samlet set har Gentofte Kommune et meget stort tilbud af kunst og kultur. Dels er de fleste biblioteker omdannet til små kulturhuse, dels er der mange og forskelligartede koncerter og kulturelle oplevelser i kirkerne.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør allerede rigtig meget og socialpsykiatrien har fået tilført flere midler og nye/renoverede lokaler, så de socialt udsatte og sårbare kan mødes bedst muligt. Vi har tilbud, hvor man kan komme uden først at være visiteret. Det betyder, at borgeren føler sig mindre stigmatiseret og overgangen til det "normale" samfund bliver lettere

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har siddet med i 2 opgaveudvalg omkring integration. To af de vigtigste faktorer for en god integration er sprog og arbejde. Lykkes det, vil flygtningen være en ressource også for lokalsamfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et højt service niveau uanset udbyder (kommunal eller privat)

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræningscenteret Tranehaven skal renoveres, men det er ikke på bekostning af andre sundhedsområder. Forebyggelse vil altid være at foretrække fremfor behandling, men det er allerede et af de store fokusområder indenfor sundhed.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mystisk spørgsmål

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte Kommune har en kommuneskat, der er blande landets laveste.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen yderområder i Gentofte

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et samarbejde med bla. SSP, der har en opsøgende og forebyggende funktion. Gentofte kommune er heldigvis ikke en kommune, der er specielt belastet eller udfordret på dette område

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstierne er meget udbyggede i Gentofte Kommune og sikkerheden, spec omkring skolerne, har været i fokus. Der er cykelstier på alle større veje i det omfang, det kan lade sig gøre

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke så relevant for en kommune som Gentofte. Kommunen er en fuldt udbygget og de naturområder der er, skal der ikke pilles ved, og de tilhører i øvrigt, for en stor del, Staten.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Større begivenheder (uanset hvilken art) sætter krav til infrastrukturen og kan ses som en belastning for kommunens borgere. Jeg mener ikke vi har behov for yderligere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede personale ansat i de udsatte områder, derudover har vi et opgaveudvalg, der skal komme med et oplæg til den boligsociale indsats. Jeg er medlem af udvalget og vil afvente, udvalgets anbefalinger

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres allerede et stort arbejde, både i kommunen og blandt de frivillige for at få denne opgave til at lykkes

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bliver visiteret til en ydelse afhængig af behov ikke alder eller indkomst. Hvis man er bemidlet kan man supplere hvis man lyster på dette område som på alle andre områder

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området har min fulde bevågenhed. Der er tilført en del ressourcer over de senere år bla med nye lokaler til socialpsykiatrisk center, der yder rådgivning til borgere med psykisk sygdom. Derudover arbejder "Hvide Hus" med forebyggelse og sundhedstiltag både hvad angår kost, motion, medicin og sociale kompetencer og sociale relationer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den må ikke sættes lavere end den allerede er

Politiske hverv

2014 - 2017

Formand, Socialudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Byplanudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2005 - 2009

MSc. Pharmaceutical Medicine, University of Surrey

1982 - 1983

Master Intensive Care Nursing, Københavns Universitet

1975 - 1978

Professionsbachelor Sygeplejerske, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Sygeplejerske Eli Lilly and Company
C

Politiske hverv

2014 - 2017

Formand, Socialudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Byplanudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2005 - 2009

MSc. Pharmaceutical Medicine, University of Surrey

1982 - 1983

Master Intensive Care Nursing, Københavns Universitet

1975 - 1978

Professionsbachelor Sygeplejerske, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Sygeplejerske Eli Lilly and Company

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet