PERSONPROFIL

Bente Blumensaat

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

A

Bente Blumensaat var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Bente Blumensaat blev ikke valgt ind.

Bente Blumensaat er uddannet socialrådgiver og arbejder til daglig som rådgiver Handicapteamet i Frederikssund Kommunes Familieafdeling. Tidligere har hun blandt andet arbejdet med IT-systemer i KMD.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 104 Socialdemokratiet in total 3851

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil bl.a. arbejde for
Vores børn og unge
Vores borgere med brug for en håndsrækning
Vore fritid og fælles kultur

Vores børn og unge
Jeg vil være med til at fortsat holde fokus på, at alle børn og unge trives og udvikler sig. Børn og unge skal have udvikling for både krop og sjæl, og i Lejre kommune er der gode muligheder for at bruge naturen i undervisningen, så både kroppen, sanserne og intellektet stimuleres.
De børn, som ikke kan være en del af de almene tilbud, skal have andre passende tilbud, dels via speciel indsats for den enkelte, dels via hjælp i særlige institutioner og skoler.
Jeg vil være med til,  at sikre at der ikke svigtes på dette område, fordi vi tager os af alle mennesker i Lejre.
Ligesom daginstitutioner og skoler er vigtige, så skal vi også understøtte et engagerende fritidsliv for børn og unge, hvor der er plads til kreativitet, fordybelse og socialt samvær.

Vores borgere, med brug for en håndsrækning
Det er vigtigt, at alle, som har behov, får en håndsrækning, hvis deres eksistensgrundlag forsvinder, og de ikke længere kan klare udgifterne til bolig, mad og tøj.
Jeg vil arbejde for, at alle i den situation oplever at få en effektiv og relevant behandling, så deres liv og familie kan hænge sammen.
 Jeg ønsker, at alle får en venlig og korrekt sagsbehandling, og at den varetages af en stabil gruppe af medarbejdere, så der kan opbygges tillid mellem sagsbehandlere og borgere, som i kortere eller længere tid har behov for hjælp.

Vores fritid og fælles kultur
Jeg vil arbejde for, at der kan dyrkes mere individuelle aktiviteter, og at borgere kan udnytte faciliteterne på alle tider af døgnet. Fleksibiliteten stiller krav til vores idrætsanlæg, hvorfor fremtidens udbygninger skal sikre multifunktionalitet og dermed anvendelse til mange forskellige formål.
Jeg vil arbejde for, at de frivillige organisationer får de bedst mulige vilkår at arbejder under, således at vi kan styrke frivilligheden og deres arbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fra 2018 skal vi i Lejre sortere mene end i dag, så fra 2018 er jeg helt enig.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke på bekostning af børn/unge ældre.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af hvordan de bliver modtaget og hvordan de får lov til at indgå i lokalsamfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvad man lægger i ordret velhavende. Hvis man har et par millioner, kan man godt betale for eksempel rengøring. Personligpleje skal man aldrig selv betale for.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervserfaring

Handicaprådgiver Frederikssund kommune
A

Erhvervserfaring

Handicaprådgiver Frederikssund kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet