PERSONPROFIL

Badar Shah

Alternativet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 25. april 1988 i København Single

Å

Badar Shah (AL) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Badar Shahs mærkesager omfatter blandt andet mere fokus på kunst og kultur, samt at København skal satse på grøn byplanlægning med for eksempel bedre offentlig transport og mindre forurening.

Badar Shah har en kandidat i jura fra Københavns Universitet, og han har siden 2016 arbejdet som fuldmægtig hos Skatteankestyrelsen. Desuden er han blandt andet frivillig i Københavns Retshjælp.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2077 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Integration
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg har en vision af København. Jeg ser København om 20 år, som ikke alene er grønt og sundt og mere lige, men en København som er nordens kulturhovedstad. Vi skal være de førende, vi skal skabe og vi skal inspirere.

Vi skal i fællesskab arbejde for at minimere uligheden, for at skabe en sundere og gladere hverdag. Vi skal have et fællesskab, hvor alle ikke alene bliver hørt men også lyttet til.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En prioritering a cyklister behøver ikke nødvendigvis at betyde, at man gør det svært for bilister i byen. København er verdens førende cykelby men bilisternes kår er også gode.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2007 - 2014

Kandidat Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Fuldmægtig Skatteankestyrelsen
Å

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2007 - 2014

Kandidat Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Fuldmægtig Skatteankestyrelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet