PERSONPROFIL

Axel Nielsen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 26. oktober 1948 i Lyngby Gift 2 børn

C

Axel Nielsen (K) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Han er medlem af Kultur- og Idrætsudvalget.

Han er uddannet folkeskolelærer fra Ribe Statsseminarium og derefter DHL uddannet på Københavns universitet.
Efter endt uddannelse har han primært været beskæftiget inden for sportens verden som bl.a. idrætslærer. Han har desuden været træner for elitesportsudøvere, igangsætter af Blovstrød Løverne samt modtaget Dansk Atletiks Æresnål i 2012. Var i 3 år salgskonsulent i Colon Systempack og 15 år som Sales Manager for sportsfirmaet Reebok, før han opbyggede sin egen coach firma Active Lifestyle.

Privat er han gift, far til to og bedsteforælder til seks børnebørn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 100 Det Konservative Folkeparti in total 3144

Mærkesager

  • Sundhed
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Arbejder for at bevare Allerød som en grøn kommune, så vi også i fremtiden kan nyde vores skove, søer, dyreliv og planter.

I 1980 opstartede jeg løbeklubben Blovstrød Løverne med 3 S'er som idegrundlag. Det skulle være seriøst, sjovt og socialt og samtidig være billigt, så alle havde råd til at dyrke motion. Klubben har > 1000 medlemmer og er en af landets største. Der er både Elite, hvor vi har OL deltageren Anna Emilie og tidligere Europamesteren Carsten Jørgensen men også resurser til de 150 nye begyndere der opstarter hvert år.

Det skal være sjovt at være ældre og en glæde at bo i Allerød. Der skal i de kommende år bygges flere ældre boliger, hvor man tænker netværk og tilpassede aktiviteter ind i udviklingen, så vores ældre medborgere kan få gavn af hinandens resurser.

Børns kondital bør være med i elevplanen, for på sigt at modvirke livsstilssygdomme som type 2 diabetes, åreforkalkning og forhøjet blodtryk.
Folkeskolen bør være et sted, hvor der er plads til forskellighed og hvor uddannelsessystemet skal sikre, at eleverne opnår et højt fagligt niveau. Det kræver en skole med højtuddannede, motiverende lærer, men samtidig en skole med nul tolerance overfor mobning i godt samarbejde med forældregruppe.

Kan vi lave en inspirerende motivationsfletning mellem ældre, pensionister, idrætsklubber og skole?

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Folkeskolelærer Ribe Statsseminarium

Erhvervserfaring

Spinning/løb/slankehold coach Form & Figur
C

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Folkeskolelærer Ribe Statsseminarium

Erhvervserfaring

Spinning/løb/slankehold coach Form & Figur

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet