PERSONPROFIL

Astrid Aller

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 5. december 1994 i Århus I et forhold

F

Astrid Aller (SF) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

I 2013 stillede hun op til Byrådet i Århus uden at blive valgt ind. Efter at være flyttet til København for at studere Geografi og Geoinformatik har hun imidlertid forsat sit politiske arbejde for SF - bl.a. ved at blive medlem af SFU's Landsledelse

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1592 Socialistisk Folkeparti in total 24830
KV 2013 Personlige stemmer 104 Socialistisk Folkeparti in total 12159

Mærkesager

  • Sundhed
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg kæmper for et København, hvor man tør trække vejret dybt. Det kræver boliger, man kan betale for, gratis psykologhjælp til unge, og ren luft i gaderne.

Københavnske boligpriser stiger og stiger. Unge er særligt udsatte, fordi vi har lave indkomster og er nye på boligmarkedet. Vi skal bygge flere almene- og ungdomsboliger og stoppe boligspekulanttonen. En bolig er noget, man bor i - ikke noget man spekulerer i. Jeg får tit at vide, at mine visioner ikke kan lade sig gøre. Men det tror jeg ikke på. Jeg vil finde løsningerne.

Unge i dag er historisk pressede, og samtidig har vi en psykiatri hvor man først kan får gratis hjælp når man er blevet meget syg. Jeg vil have gratis psykologhjælp til alle unge, og siden kæmpe for det til alle. Det er god forebyggelse, og vil hjælpe enormt mange.

Luften i København er så dårlig, at over 500 københavnere dør på grund af det hvert år. Det skal stoppes ved at vi får bilerne ud af byen, forbyder brændeovne, og forbedrer mulighederne for cyklister.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke til store projekter, men i stedet til at sikre det grundlæggende foreningsliv. Jeg synes, at fattige børn skal kunne få betalt kontingentet til en forening, så de også kan have sjov og fritid, og den læring der kommer med at være en del af et foreningsliv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi ikke laver god integration, så kan det blive et problem. Hvis man først har været fanget fem år i et asylcenter og bagefter bliver sat i en dødssyg bolig uden nogen sociale kontakter, mens man skal vente tre år på familiesammenføring i konstant frygt for sin families liv - så kan jeg altså godt forstå, hvis man ikke er et overskudsmenneske hver dag. Derfor skal vi sikre, at flygtninge får gode lokale kontakter, og nationalt skal vi kæmpe for hurtigere familesammenføring og sagsbehandling

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et klasseloft på 24 elever pr lærer, og så skal vi have mængden af klassesammenlægninger ned. I dag må skolerne ofte sammenlægge klasser, fordi de ikke har økonomi til at køre med små klasser, og det er hårdt for elever der i løbet af en skoletid måske har 3 klassesammenlægninger. Klassesammenlægninger skal bestemmes ud fra et pædagogisk valg, ikke ud fra et økonomisk.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres penge til de områder, hvor der er brug for det - om det er en udsat skole på Nørrebro eller en i Vanløse. Det er behovet, ikke placeringen i kommunen, der er afgørende.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For eksempel ved at sikre gode fritidstilbud til alle unge.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre hurtigere behandlingstid i kommunen generelt, og det vil også hjælpe virksomheder. Men lige nu er det københavnerne, ikke virksomhederne, der står højest på min liste.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Spidskandidat for SF Ungdom København til kommunalvalget

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem SFU Landsledelse

Uddannelse

2016 - 2019

Studerende Geografi og Geoinformatik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Studerende Geografi og Geoinformatik
F

Politiske hverv

Spidskandidat for SF Ungdom København til kommunalvalget

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem SFU Landsledelse

Uddannelse

2016 - 2019

Studerende Geografi og Geoinformatik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Studerende Geografi og Geoinformatik

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet