PERSONPROFIL

Asger Watanabe Bertelsen

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 19. februar 1998 Single

B

Asger Watanabe Bertelsen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Vallensbæk kommune. Asger Watanabe Bertelsen blev ikke valgt ind.

Han er formand for Radikale Ungdom Vestegnen og tidligere hovedbestyrelsesrepræsentant for Radikale Venstre.

Asger Watanabe Bertelsen er nyuddannet student fra Københavns Tekniske Skole Sukkertoppen i Valby. Han arbejder som juniorudvikler for IT-virksomheden Bærnholdt. I sin studietid har Asger Watanabe Bertelsen arbejdet som studentermedhjælper for IT-virksomheden Casalogic og servicemedarbejder i SuperBrugsen. Asger Watanabe Bertelsen er desuden frivillig folketingskampagneleder for partikollegaen Louise Vinther Alis' (R).

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 90 Radikale Venstre in total 346

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg har valgt at stille op til kommunalvalget i Vallensbæk, fordi jeg tror på at jeg kan være med til at sætte et positivt præg på Vallensbæk Kommune, hvor jeg er vokset op, og altid har boet. Jeg vil gerne sørge for at udviklingen i kommunen sker med borgeren i centrum, på et bæredygtigt grundlag, og sker med tanke på kommunens nuværende borgere i stedet for potentielle borgere. Jeg ser gerne at man på den baggrund ikke tilbygger de grønne områder, og at man i højere grad tænker på børn og unge, da disse udgør en voksende del af befolkningen i Vallensbæk.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk Kommune har i forvejen benyttet muligheden for at udstykke byggegrunde i høj grad, og i mine øjne også i for høj grad.

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi affaldssorterer allerede i stor grad, og på nuværende tidspunkt synes jeg at det har et fornuftigt omfang.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at niveauet af resourcer der bliver brugt på kunst og kultur er fornuftigt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang det er mulig uden at sænke kvaliteten på velfærden i kommunen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk Kommune er en kommune i vækst, og selvom det på mange punkter er godt, så må denne vækst ikke gå ud over de beboerer der allerede bor i kommunen, og dette betyder også at man bør bevare naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk Kommune har i høj grad været god til at tiltrække arrangementer af forskellig art, og skal gerne forblive god til dette, men det er ikke nødvendigt at tilføre flere resourcer til dette.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som det er tilfældet i dag, har Vallensbæks institutioner meget dårlige normeringer, og da dette beviseligt har indflydelse på børns fremtid, bør vi have større fokus på at rette op på dette, sæligt i lyset af at antallet af børn bliver stadig større.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Støtten til det private erhvervsliv må gerne være større, og særligt for de små virksomheder der kan have behov for vejledning.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillidsposter

Formand Radikal Ungdom Vestegnen

Uddannelse

2014 - 2017

Gymnasial uddannelse Studentereksamen, Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Erhvervserfaring

Juniorudvikler Bærnholdt
B

Tillidsposter

Formand Radikal Ungdom Vestegnen

Uddannelse

2014 - 2017

Gymnasial uddannelse Studentereksamen, Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Erhvervserfaring

Juniorudvikler Bærnholdt

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet