PERSONPROFIL

Asger Hagelund

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 25. marts 1984 i Sundby, Amager, København S Gift 1 barn

B

Asger Hagelund var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i København kommune. Asger Hagelund blev ikke valgt ind.

Asger Hagelund er kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet. Han arbejder til daglig som senior public affairs advisor for kommunikations- og rådgivningsfirmaet MSL, og han har tidligere arbejdet for Udenrigsministeriet. I sin fritid spiller han basketball på højt niveau.

Asger er født og opvokset i København, og har boet på Amager, Nørrebro, Nordvest, Valby og Østerbro.

I dag er han bosat på Nørrebro med sin hustru og deres datter.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 326 Radikale Venstre in total 26725

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

INVESTER I FLERE DYGTIGE PÆDAGOGER OG SKOLELÆRERE

500 børn fødes i København hver måned. For at sikre dem den bedst mulige start på livet skal der investeres mere i nye vuggestuer, børnehaver og skoler og ikke mindst i flere dygtige pædagoger og skolelærere

KØBENHAVN SKAL HAVE EN PLAN FOR SELVKØRENDE BILER

Trængsel i trafikken giver irritation og stress for den enkelte og belaster økonomien voldsomt. En løsning er selvkørende biler. Jeg foreslår, at der laves en strategisk handlingsplan for, hvordan vi hurtigt kommer i gang med at introducere selvkørende biler i byen.

LAV STUDIEBOLIGER AF BRUGTE CONTAINERE

Vi mangler rigtig mange studieboliger i København! Vi skal afprøve forskellige muligheder for at opføre midlertidige studieboliger. Iværksættere har allerede udviklet de fedeste bud på fremtidens studiebolig i ombyggede brugte containere, og mulige byggeområder er på plads.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom København er verdens bedste cykelby, kan der gøre meget mere for at forbedre forholdende for cyklister. Jeg vil kæmpe for flere og bedre cykelstier, -broer, -signalsystemer og -parkeringspladser. Nettet af supercykelstier til omegnskommunerne skal også udbygges.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København mangler naturværdier og grønne oaser. Samtidig har Strandengen på Amager Fælled vist sig at have en unik biodiversitet. Det er muligt at bygge boligerne et andet sted og indtægterne kan findes på anden vis uden at det går ud over velfærden.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overborgmesteren gør et rimeligt stykke arbejde. Han er dog ikke ambitiøs nok, når det handler om Københavns grønne omstilling og prioriteringen af flere pædagoger og skolelærere.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik kommer før privatbilismen i København. Jeg er ikke modstander af biler, men København har nået et mætningspunkt, og det er svært at se denne transportform, som en del af fremtidens grønne og mobile by.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sortering og genanvendelse af borgernes affald bidrager til et mindre forbrug af planetens begrænsede ressourcer. København bør fokusere meget mere på at sikre reel cirkulær økonomi.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsaktiviteter udvikler mere end børnenes motoriske færdigheder. De bliver samtidig en del af et hold og et fællesskab. På den måde kan idræt være indgangen til foreningsliv og lokalt engagement.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som landets hovedstad og turistmagnet med mange stolte design- og kulturvirksomheder er kunst og kultur i verdensklasse en naturlig del af Københavns brand. Det skal kommunen understøtte.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har rigtig mange meget udsatte borgere. Det skal der gøres mere ved, fordi de udsatte borgere fortjener det, og fordi en god social indsats skaber tryghed i det offentlige rum.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er en ressource, og København kan tage i mod flere end i dag. Vi skal sikre en god velkomst til byen, gode muligheder for at udvikle sig og gode menneskelige relationer i byen. Det kræver, at vi stiller de nødvendige ressourcer til rådighed og byder velkommen til flygtningen i et tempo, hvor vi kan følge med. Det er også afgørende at få placeret flygtningene flere steder rundt omkring i byen for at forhindre ghettoisering.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjemmepleje af høj kvalitet kan leveres af både private og offentligt ansatte. Som kommune må vi fokusere på, hvordan man får mest mulig kvalitet for pengene. Ikke på hvem der leverer den. Vi skal fra det snævre fokus på laveste pris, når der skal vælges plejeløsning. Kvalitet, strategi, ledelse og medarbejderkultur er meget vigtigere.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjælp til genoptræning er en god investering for at få borgerne til at blive selvhjulpne, så hurtigt som muligt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i flere skolelærere for at forbedre undervisningen og arbejdsmiljøet i Folkeskolen. Hvis der samtidig kan skabes klasser med færre elever, er det et forslag, jeg støtter.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravene til arbejdsløse er allerede høje på nuværende tidspunkt. Frem for at øge kravene skal kvaliteten af samarbejdet mellem kommunen og den arbejdsløse gøres bedre. For eksempel skal der være en mere individuel vurdering af den enkelte arbejdsevne.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke økonomisk råderum til at sænke skatten. Hvis vi ikke investerer i disse år, vil velfærden snart lide skade på grund af stort befolkningspres. København vokser fra 600.000 til 700.000 borger på 10 år. Denne vækst i befolkning gør at København har brug for at investere i fx flere vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, cykelstier m.v.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er mere end Indre By og brokvarterene. Der skal investere mere i at binde yderkvarterne sammen med resten af byen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt forebyggende arbejde er meget vigtigt i denne sammenhæng. Samtidig er der brug for en forsøgsordning med legalisering af hash i København. Bandemiljøet er alt for attraktivt for de unge, så længe pengene fra hashsalget strømmer til banderne på samme niveau som i dag.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykling er den vigtigste transportform i København. Selvom København er verdens bedste cykelby, kan der gøre meget mere for at forbedre forholdende for cyklister. Jeg vil kæmpe for flere og bedre cykelstier, -broer, -signalsystemer og -parkeringspladser. Nettet af supercykelstier til omegnskommunerne skal også udbygges.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavnerne skal have gode muligheder for friluftsliv og oplevelser i sammenhængende naturområder. Friluftsliv har stor værdi for borgernes livskvalitet og sundhed. Arealerne i København er dog næsten helt bebygget, så det er vigtigt at bevare og udvikle eksisterende naturområder. Endelig skal der investeres betydeligt ressourcer i at skabe helt nye naturområder til friluftsliv bl.a. i Nordhavnsområdet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Store kulturelle begivenheder bidrager til at skabe nye fællesskaber i byens offentlige rum. Større kulturelle begivenheder styrker desuden kommunes økonomi og er med til sætte København på landkortet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt forebyggende arbejde er meget vigtigt i udsatte boligområder. Samtidig er der brug for en forsøgsordning med legalisering af hash i København. Bandemiljøet er alt for attraktivt for de unge, så længe pengene fra hashsalget strømmer til banderne på samme niveau som i dag.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er en ressource, og København kan tage i mod flere end i dag. Vi skal sikre en god velkomst til byen, gode muligheder for at udvikle sig og gode menneskelige relationer i byen. Det kræver, at vi stiller de nødvendige ressourcer til rådighed og byder velkommen til flygtningen i et tempo, hvor vi kan følge med. Det er også afgørende at få placeret flygtningene flere steder rundt omkring i byen for at forhindre ghettoisering.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke åbne for brugerbetaling for den enkelte beboer. Det vil skade det gode liv på plejehjemmet, hvis en gruppe beboere modtager ekstra services. Over tid er der risiko for at der skabes et A- og B-hold på plejehjemmet. Kvaliteten på de kommunale plejehjem skal løftes for alle.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har den største andel af mennesker med sindslidelser og psykiske problemer i landet, og de får generelt ikke nok hjælp. Kommunen bør understøtte regionens arbejde på dette område bedre end i dag.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal være børnenes by. 500 børn fødes i kommunen hver måned. For at sikre dem den bedst mulige start på livet skal der investeres i flere dygtige pædagoger til kommunens vuggestuer og børnehaver. Derfor vil jeg prioritere mindst to pædagoger og en medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn. Det giver mere end 550 ekstra pædagoger i byens institutioner

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal investere i at tiltrække arbejdspladser fra ind- og udland til byens mange borgere. Kampen om at tiltrække store virksomheder og organisationer skal vindes over bl.a. Stockholm og Hamborg, så det er vigtigt at København markerer sig.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke økonomisk råderum til at sænke skatten. Hvis vi ikke investerer i disse år, vil velfærden snart lide skade på grund af stort befolkningspres. København vokser fra 600.000 til 700.000 borger på 10 år. Denne vækst i befolkning gør at København har brug for flere vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, cykelstier m.v.

Uddannelse

2007 - 2011

Cand.scient.pol Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Senior public affairs advisor MSLGROUP Denmark
B

Uddannelse

2007 - 2011

Cand.scient.pol Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Senior public affairs advisor MSLGROUP Denmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet