PERSONPROFIL

Annika Smith

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 11. juli 1976 i Glostrup I et forhold

F

Annika Smith (SF) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Socialudvalget.

Hun er tidligere folketingskandidat og har været stedfortrædende medlem af Folketinget for Villy Søvndal.
Annika Smith er uddannet sociolog fra Aalborg Universitet, og hun har siden 2014 været ansat hos Jyllands-Posten som blogger og klummeskribent. I perioder har Annika Smith været frivillig i Reden, som er et værksted for vesterbros narkoprostituerede. Derudover har Annika Smith det blå bælte i karate.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1138 Socialistisk Folkeparti in total 24830

Mærkesager

  • Integration
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg er uddannet sociolog, har været stedfortrædende medlem af Folketinget, har blåt bælte i karate og er rød klummeskribent på Jyllands-Posten. Jeg har tidligere arbejdet for FN i New York, på Rehabiliteringscenter for Torturofre og som frivillig på bl.a. værestedet Reden. Jeg bor sammen med min kæreste og hans 5-årige datter på Vesterbro.

Mit politiske motto er ”Mere hjerte. Mere handling”. Mere hjerte, fordi mit hjerte banker for at skabe positive forandringer for fællesskabet og den enkelte. Derfor sagde jeg sidste vinter mit job op i Udenrigsministeriet for at stille op til kommunal- og regionsvalget: Jeg vil ikke længere ”kun” administrere, men også skabe løsninger – og jeg tror på, at jeg kan være med til at ændre livet i vores by, at jeg kan hjælpe og forbedre.
Med ”Mere handling” mener jeg, at vi må stoppe med bare at symptombehandle – og droppe det, jeg kalder panodil-politik, hvor man behandler ”hovedpiner” med ”forbudspiller” i stedet for at finde årsagen til dem: I stedet for burkaforbud, tiggerforbud og bandeforbud skal vi tage fat om problemernes rod: Promovere ligestilling, demokrati og personlig frihed. Bekæmpe fattigdom og ulighed. Styrke det lokale politi. Hjælpe ressourcesvage indvandrere ud af ghettoerne og i job og skole.

Problemerne på de offentlige hospitaler løses heller ikke ved at kræve, at personalet både skal spare og ”producere” mere – og uligheden i sundhed løses ikke ved at bygge privathospitaler, som kun få har råd til.

Svaret på et bedre miljø er ikke bare at plante lidt mere græs. Vi skal have flere cykel-stier, have dieselbilerne ud af byen, genanvende mere affald og bevare vores grønne områder.

Jeg håber, at du vil stemme på mig til kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november. For København er også din by. Og vi kan gøre den bedre sammen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig handler det ikke om, at det skal være svært at være bilist i København, men om at bilismen skal blive mere miljøvenlig. Luftforurening dræber i gennemsnit én københavner om dagen. Vi har ret til friskere luft, og derfor vil jeg: *Kæmpe for en løsning på bilkøerne *Have dieselbiler ud af byen og fremme brugen af elbiler *Have flere S-tog samt letbaner *Have anlagt flere supercykelstier

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at borgerne har grønne områder at slappe af og rekreere på. Samtidig er det vigtigt for Danmarks biodiversitet at værne om de dyre- og plantearter som findes på Amager Fælled.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Luftforurening dræber i gennemsnit én københavner om dagen. Derfor vil jeg: *Kæmpe for en løsning på bilkøerne *Have dieselbiler ud af byen og fremme brugen af elbiler *Have flere S-tog samt letbaner *Have anlagt flere supercykelstier

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Står det til mig, skal Københavns kommune gå forrest, når det kommer til at mindske produktionen af affald og spild af mad: Vi skal oprette Danmarks – og verdens – første madspildsfond i dialog med og medfinansiering fra byens private erhvervsdrivende. Og vi skal sikre, at alle borgere har mulighed for at sortere deres affald med henblik på mest mulig genanvendelse. Vi har kun én klode - og den skal København tage sig godt af.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt og sport kan være en vigtig vej ind i fællesskabet for børn og unge af fattige eller dårligt fungerende forældre. Derfor bør udsatte børn og unge have ret til et "fripas", som kan bruges til betaling for et kontingent i en af byens sports- eller idrætsforeninger.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min oplevelse er, at København som hovedstad har mange gode og alsidige kultur- og kunsttilbud. Men de skal være tilgængelige for alle. Derfor vil jeg arbejde for, at især fattigste og / eller mest udsatte børn og unge får en "fripas", der kan lette deres adgang til byens fritids- og kulturtilbud.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til trods for at 25 procent af landets stofbrugere og hjemløse lever i København, har satspuljepartierne på Christiansborg sløjfet den særordning på 58 millioner, som Københavns kommune ellers havde til at skaffe sovepladser, stofafvænning og anden hjælp til udsatte borgere. Jeg vil kæmpe for at få de 58 millioner tilbage til kommunen - især fordi reduktionerne i kontanthjælpen og de sociale ydelser gør stadig flere - især unge - københavnere hjemløse.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration bør i højere grad gå begge veje: Vi skal sikre, at der afsættes ressourcer nok til, at de flygtninge, som København tager imod får hjælp og integreres fra dag ét. Samtidig mener jeg, at de af byens virksomheder, som går i front med at ansætte flygtninge, skal have en økonomisk "gulerod" i form af en bonus eller en afgiftslettelse.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I stedet for at konkurrenceudsætte kernevelfærden, synes jeg, at vi skal investere i bedre kvalitet i - og fremtidssikring af - den offentlige ældrepleje, så alle, uanset formue, sikres adgang til pleje af høj kvalitet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt regeringen holder igen med skattelettelser og i stedet tilfører sundhedsvæsnet flere penge - og såfremt regeringen øger de kommunale budgetter i stedet for at skære i dem år for år, behøver man ikke nødvendigvis at finansiere genoptræning ved at tage fra andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF arbejder vi på landsplan for et loft på 24 elever i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv oplevet at være arbejdsløs og fandt kravene til bl.a jobsøgning mere end rigeligt strenge. Blandt de arbejdsløse jeg mødte i systemet, var det samtidig ikke vilje, men job, der manglede. Rigide regler og bureaukrati hindrede dem desuden i at opkvalificere sig og sendte dem ud i meningsløse aktiveringsprojekter i stedet. Rigtig mange arbejdsløse vil gerne i job. Og de har brug for støtte og hjælp til at blive jobparate - ikke løftede pegefingre og skrappere krav.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere have mere velfærd end flere skattelettelser. For hvert et lille nøk uligheden i København stiger, mindskes fællesskabet, trivslen og trygheden i byen. Det er efter min mening den forkerte vej at gå.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byens ghetto-områder skal "løftes" og normaliseres. En del af løsningen er at få en mere blandet beboersammensætningen og hjælpe de fattigste og mest udsatte indvandrer-/ flygtningefamilier ud af ghettoerne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på forebyggelse - ikke på forbud: Bandekriminalitet skal stoppes med: * Øget overvågning og mere nærpoliti *Flere ”stressaktioner” og konfiskering af bandernes penge- og prestigesymboler *Afkriminalisering af hash *Mentorer, fritidstilbud og støtte i skolen til børn og jobtilbud til unge kriminalitetsudsatte *Gulerod – ikke pisk: Hjælp til ressourcesvage indvandrere med at komme ud af ghettoerne og tage deres ansvar på sig gennem "forældreprogrammer".

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er kendt for at være en cykelvenlig by - og det skal den blive ved med at være. Jo flere der cykler, jo mindre forurener vi. Og jo flere supercykelstier vi får, jo nemmere, sikrere og mere attraktivt bliver det at tage cyklen gennem byen i stedet for bilen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke meget natur tilbage i Danmark sammenlignet med resten EU og bør derfor arbejde for at bremse naturtilbagegangen - også af hensyn til fremtidige generationer.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke ved, om der er behov for flere ressourcer til at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder i København. Men min fornemmelse er, at vi som hovedstad er priviligerede hvad antallet af (og kvaliteten i) større udstillinger og koncerter angår.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byens ghetto-områder skal "løftes" og normaliseres. En del af løsningen er at få en mere blandet beboersammensætningen og hjælpe de fattigste og mest udsatte indvandrer-/ flygtningefamilier ud af ghettoerne.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at der afsættes ressourcer nok til, at de flygtninge, som København tager imod, får hjælp og integreres fra dag ét. Samtidig mener jeg, at de af byens virksomheder, som går i front med at ansætte flygtninge, skal have en økonomisk "gulerod" i form af en bonus eller en afgiftslettelse.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har man råd, skal man selvfølgelig have mulighed for køb af ekstra hjælp eller service. Men det er vigtigt, at denne mulighed ikke bruges til at skære ned på plejehjemspersonalet eller det generelle serviceniveau. Der skal investeres i den offentlige ældrepleje, så alle gamle, uanset formue, bliver sikret pleje af høj kvalitet. Og der skal være tiltrækkeligt med personale på plejehjemmene til, at beboerne trives, soigneres, kommer ud på gåture og bliver holdt ved godt selskab.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsvæsenet trænger generelt til et løft, men det har især været psykiatrien, der har været underfinansieret de sidste mange år. Såfremt regeringen holder igen med skattelettelser og i stedet tilfører sundhedsvæsnet flere penge - og såfremt regeringen øger de kommunale budgetter i stedet for at skære i dem år for år, behøver man ikke nødvendigvis at finansiere sociale indsatser blandt sindslidende ved at tage fra andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både af hensyn til børnene sikkerhed og trivsel og af hensyn til pædagogernes arbejdspres, bør der indføres faste normeringer for antallet af børn i forhold til antallet af voksne i daginstitutionerne. Normeringer med 3 børn pr voksen i vuggestueinstitutioner og 1 voksen pr 6 børn i børnehaveinstitutioner kunne være et fornuftigt mål at gå efter.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal gå foran, når det gælder iværksætteri. Men skal kommunen afsætte flere penge, bør det være under forudsætning af, at virksomhederne, man tiltrækker, understøtter en grøn udvikling og / eller tager et socialt ansvar, f.eks. ved at skabe flere praktikpladser, job til indvandrere eller deltidsfunktioner til personer med nedsat arbejdsevne eller handicap.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 2885 Socialistisk Folkeparti in total 58950

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg er uddannet sociolog, har været stedfortrædende medlem af Folketinget, har blåt bælte i karate og er rød klummeskribent på Jyllands-Posten. Jeg har tidligere arbejdet for FN i New York, på Rehabiliteringscenter for Torturofre og som frivillig på bl.a. værestedet Reden. Jeg bor sammen med min kæreste og hans 5-årige datter på Vesterbro.

Mit politiske motto er ”Mere hjerte. Mere handling”. Mere hjerte, fordi mit hjerte banker for at skabe positive forandringer for fællesskabet og den enkelte. Derfor sagde jeg sidste vinter mit job op i Udenrigsministeriet for at stille op til kommunal- og regionsvalget: Jeg vil ikke længere ”kun” administrere, men også skabe løsninger – og jeg tror på, at jeg kan være med til at ændre livet i vores by, at jeg kan hjælpe og forbedre.
Med ”Mere handling” mener jeg, at vi må stoppe med bare at symptombehandle – og droppe det, jeg kalder panodil-politik, hvor man behandler ”hovedpiner” med ”forbudspiller” i stedet for at finde årsagen til dem: I stedet for burkaforbud, tiggerforbud og bandeforbud skal vi tage fat om problemernes rod: Promovere ligestilling, demokrati og personlig frihed. Bekæmpe fattigdom og ulighed. Styrke det lokale politi. Hjælpe ressourcesvage indvandrere ud af ghettoerne og i job og skole.

Problemerne på de offentlige hospitaler løses heller ikke ved at kræve, at personalet både skal spare og ”producere” mere – og uligheden i sundhed løses ikke ved at bygge privathospitaler, som kun få har råd til.

Svaret på et bedre miljø er ikke bare at plante lidt mere græs. Vi skal have flere cykel-stier, have dieselbilerne ud af byen, genanvende mere affald og bevare vores grønne områder.

Jeg håber, at du vil stemme på mig til kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november. For København er også din by. Og vi kan gøre den bedre sammen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen stiller urimelige krav til hospitalerne om både at spare og ”producere” mere. Det presser de ansatte og kaster alvorlige fejl af sig. Vi skal have: *Ordentlige arbejdsvilkår for personalet – med tid til samtale med patienterne. *Sammenhængende patientforløb, så vi undgår, at ældre medicinske patienter ”tabes på gulvet” mellem systemerne. *Bedre inddragelse af pårørende. *Bedre hygiejne - og renovering af de slidte bygninger på Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre.

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har krav på god hospitalsbehandling og nødvendig medicin. Derfor må regeringens konstante sparekrav til det offentlige sundhedsvæsnet ophøre. Indkøb af dyr men nødvendig medicin bør ikke være lig med, at hospitalerne skal tvinges til at spare på anden behandling.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler "varme hænder" på de offentlige hospitaler. Hospitalerne bør få tilført flere ressourcer, så lægerne og sygeplejerskerne kan bruge deres faglighed og tid på patienterne i stedet for på papirarbejde. Problemerne med Sundhedsplatformen skal desuden løses, så fejlmedicinering undgås og ventelisterne forkortes - og så personalets arbejde understøttes, frem for at blive gjort mere besværligt.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker et offentligt hospitalsvæsen, hvor alle, uanset formue, kan få god og rettidig behandling, når helbredsuheldet er ude.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle - uanset formue - skal have mulighed for at komme til lægen, når sygdom opstår.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal kunne føle sig trygge ved tanken om, at hjælpen er tæt på, når helbredsuheldet er ude. Derfor skal vi have god lægedækning i hele regionen - især i de områder, hvor andelen af syge borgere er særligt høj.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi i stedet bør investere i bedre kvalitet i - og fremtidssikring af - det offentlige hospitalsvæsen. Privathospitalerne skal alene aflaste de offentlige hospitaler, indtil problemerne med Sundhedsplatformen er løst - og selvsagt når der er risiko for, at ventetiden for patienterne ellers vil blive for lang, jf. behandlingsgarantien.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en fordel at have flere specialer samlet på få steder. Omvendt må borgerne ikke opleve, at der er for langt til hjælpen: Vi skal have god lægedækning og flere akutbiler i hele regionen.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ikke ind for at konkurrenceudsætte kernevelfærden - ej heller dens støttefunktioner - da serviceniveauet kan blive for svingende. Jeg mener, at vi i stedet bør investere i bedre kvalitet i - og fremtidssikring af - det samlede offentlige hospitalsvæsen.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere akutbiler og bedre lægedækning i region hovedstaden. Men det generelle serviceniveau må ikke falde af den grund: Regeringen kan stoppe de langvarige og skrappe sparekrav til det offentlige hospitalsvæsen og tilføre midler til akutberedskab i stedet.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen skal risikere at blive syge af at opholde sig eller bo på forurenede grunde. Det er imidlertid vigtigt, at den instans eller virksomhed, der har forårsaget forureningen, også stilles til ansvar og forpligtes til at betale for rensningen af grunden.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at regionen først og fremmest skal prioritere sundheds- og hospitalsområdet, som den gør i dag. Dog ville det være en fordel, hvis regionen fik tildelt flere penge af regeringen til udvidelse af og omlægning til grøn, kollektiv trafik.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelsesdækningen i region hovedstaden er, mig bekendt, ganske god. Det skal den blive ved med at være: Ungdomsuddannelserne er vigtige for den regionale udvikling og er med til at holde liv i yderområderne og uddanne arbejdskraft lokalt. Det skal vi værne om.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne styrer hospitals- og sundhedsvæsnet og udfører nogle af velfærdssamfundets mest centrale opgaver til gavn for alle de af landets borgere, som kommer i behandling eller i kontakt med hospitalsvæsnet hvert år. Derfor går jeg ikke ind for en nedlæggelse af regionerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringens krav om besparelser i sundhedsvæsnet er især gået ud over psykiatrien. Der er behov for at opprioritere den mentale sundhed og ligestille den med den fysiske sundhed. Jeg går bl.a. ind for, at vi åbner flere stressklinikker og opstarter forsøg med gratis psykologhjælp i region hovedstaden. Forsøg fra England viser, at det kan betale sig på lang sigt grundet bedre trivsel og færre sygemeldte borgerne.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravet om 2 procents effektivisering hvert år er heldigvis afskaffet takket være et flertal uden om regeringen.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af livsstilssygdomme stiger. Derfor kan flere forebyggende screeninger i fremtiden være en god idé. Jo tidligere evt. sygdom opdages, jo større er chancen for helbredelse.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen skal i stedet investere i det offentlige hospitalsvæsen, så der bl.a. kan blive ansat flere læger og sygeplejersker til at behandle det stigende antal (især ældre) patienter. Jeg ønsker et offentligt hospitalsvæsen, hvor alle kun skal tage sundhedskortet - ikke dankortet- op af lommen, når helbredsuheldet er ude. Det kræver, at regeringen stopper de skrappe krav til de offentlige hospitaler om både at spare og "producere mere".

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I mine øjne er det lige så vigtige at skabe vækst i de mindre byer, da det er med til at tiltrække beboere og skabe arbejdspladser og liv i yderområderne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bør investere og tage del i den grønne omstilling i stedet.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ville foretrække, at regeringen gav regionen flere midler til en udvidelse af og omlægning til grøn, kollektiv trafik. Buslinjer til yderområderne er desuden vigtige at holde fast i, så beboere i de mindre byer har mulighed for at pendle til og fra uddannelse og arbejde.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Hovedstaden, Socialistisk Folkeparti
Tidl. stedfortrædende medlem af Folketinget

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Næstformand SF Vesterbro

Uddannelse

2003 - 2005

Kandidat Sociologi, Aalborg Universitet

1998 - 2001

Bachelor of Business Languages Handelshøjskolen i København

Erhvervserfaring

2014 - nu

Klummeskribent Jyllands-Posten

2013 - nu

Chefkonsulent Udenrigsministeriet
F

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Hovedstaden, Socialistisk Folkeparti
Tidl. stedfortrædende medlem af Folketinget

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Næstformand SF Vesterbro

Uddannelse

2003 - 2005

Kandidat Sociologi, Aalborg Universitet

1998 - 2001

Bachelor of Business Languages Handelshøjskolen i København

Erhvervserfaring

2014 - nu

Klummeskribent Jyllands-Posten

2013 - nu

Chefkonsulent Udenrigsministeriet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet