PERSONPROFIL

Anne Lise Schmidt

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 19. december 1991 i Hillerød

Ø

Anne Lise Schmidt var i år 2017 kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Allerød kommune. Anne Lise Schmidt blev ikke valgt ind.

Hun er medlem af Socialistisk Ungdomsfront (SUF Allerød-Furesø).

Til daglig arbejder hun som biblioteksmedhjælper.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 56 Enhedslisten in total 641

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Vi har brug for folk til at stå op og kæmpe imod de ovenfra kommende besparelser.

Jeg vil kalde en spade for en spade de såkaldte "effektiviseringer" har ikke overraskende vist sig at være kvalitets-ødelæggende og social dumpings-fremmende besparelser på vores mange vigtige velfærdsområder og det er ikke i orden.

Spin har ført til en hetz mod de pressede offentligt ansatte, de syge, flygtninge og de arbejdsløse og det skal vi have stoppet NU.

At sparke til de svage, de syge, de arbejdsløse og flygtninge og sørgen for forringelsen af deres liv og rettigheder skaber ikke flere jobs eller et bedre samfund for os alle sammen at leve i sammen.

Jeg er stærkt imod ulighed, brud på menneskerettighederne og jeg mener regeringens tiltag og flertallets førte politik deriblandt socialdemokratiet og videre mod højre i mange år har ført til mere ulighed og sparken nedad for den haltende velfærd selvom skylden faktisk ligger opad og på politikernes egen ageren.

Der er stort potentiale i Enhedslistens førte politik og jeg vil bakke op om den så godt jeg kan.

Lad os få de stærke offentlige institutioner og vores alles stærke sikkerhedsnet tilbage i bedre stand og et stop for at sælge ud af vores fælles ejendom til glæde for de få – (udlicitering og privatisering af offentlige institutioner og danskernes ejendom fx DONG, Post Nord, DSB osv.)

Lad os få fokus på forbedring af overenskomster, sat en stopper for socialdumping, og forringelser af institutioner der skal være med til at sørge for gode arbejdsvilkår og ligestilling, stoppet skattely, stillet politikerne til ansvar for deres politik, når den har haft direkte skadelige konsekvenser og så få den ændret!

For uden det er der også brug for at vi får taget fat om den skrantende miljø og klima politik. Vi skal have sat en stopper for politiske tiltag der skader miljøet. Hvis de andre nabokommuner kan tage fat om klima og miljø problemerne og lave tiltag såsom mere økologi, skraldesortering og investering i mere ren og klima...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der brug for ro på skoleområdet nu. I Enhedslisten kæmper vi for flere lærere, pædagoger og evt. mindre klasser.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for vækst og mange flere almene lejeboliger og studieboliger og med en leje som folk kan have råd til at betale i Allerød. Men nyt erhvervsbyggeri skal ikke ske for enhver pris som vi har set det med den aktuelle sag om asfaltværket, der vil være til gene og blev trumfet igennem uden en undersøgelse af de forureningsmæssige konsekvenser for vores miljø og grundvand (som folk ved stemte kun Enhedslisten imod). Nybyggeri skal ske i god overensstemmelse med vores natur og miljø.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Enhedslisten vil vi kæmpe stærkt for endelig at få etableret et lettilgængeligt og bæredygtigt affaldssorterings system til vores borgere i Allerød Kommune.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som det er nu har regeringens finansielle beslutninger skåret kommunernes budgetter ind til benet for at lægge penge til side til bonusser og skattelettelser til de rige på landsplan. Allerød Kommune ligger lige nu som nr.1 når det gælder afsættelse af penge til idrætsområdet. Da vi er stærkt presset budgetmæssigt mener jeg ikke det er muligt at afsætte flere penge end vi allerede gør til idræt. Vi er har derimod brug for afsætte flere penge til de andre sociale områder vi halter bagefter i nu.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vist sig på landsplan at dette ikke er korrekt. Brug af private aktører har ført til højere utryghed, konkurser, kvalitetsforringelser, færre hænder og løndumping. Velfærd er en menneskeret ikke en forretning private skal investere i for at få finansiel fortjeneste pga. de steder, hvor det har været muligt for dem at udøve kvalitetsforringende besparelser på vores velfærd.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pest eller kolera. Jeg kan ikke gøre andet end at ryste på hovedet af dette spørgsmål. Personligt glæder jeg mig til vi får folketingsvalg med et større og stærkere Enhedslisten så vi endelig kan få et logisk og humant finansielt råderum ved en ny rød finanslov, der vægter vores menneskerettigheder og sociale sikkerhedsnet højere end skattelettelser og chef- og ministerbonusser.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mangel på arbejde så det er svært at få et arbejde i Allerød ligesom det er over hele landet pga. bl.a. statslige fyringsrunder. Men det betyder ikke at det er let at forblive arbejdsløs i Allerød. Det er hårdt arbejde at være i arbejdsprøvninger, hvor man arbejder gratis i håbet om at blive ansat, hvis man ikke bliver erstattet af et ligeså desperat individ og kravet om at søge 3 nye stillinger hver uge mindst. Der er en hetz imod syge og arbejdsløse på landsplan og det skal stoppes nu.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja selvfølgelig skal vi det, dog handler økonomien lige nu meget om svære prioriteringer. De penge vi har skal fordeles så det gør mindst muligt skade på alle vores velfærdsorienterde afdelinger, tiltag og institutioner som i dag har brug for et enormt økonomisk løft pga. bl.a. en inhuman/asocial politik og finanslov. De frivillige netværk som f.eks. Venligboerne og andre tiltag skal støttes så godt vi kan fra kommunal side ind til en ny og rødere finanslov giver os et større finansielt råderum

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pest eller kolera. Jeg kan ikke gøre andet end at ryste på hovedet af dette spørgsmål. Personligt glæder jeg mig til vi får folketingsvalg med et større og stærkere Enhedslisten så vi endelig kan få et logisk og humant finansielt råderum ved en ny rød finanslov, der vægter vores menneskerettigheder og sociale sikkerhedsnet højere end skattelettelser og chef- og ministerbonusser.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har brug for mere nuanceret info og baggrundsviden for at kunne tage stilling til om grundskyld promillen på 24,3 skal ændres i Allerød, da jeg som hardcore almen bolig lejer ingen erfaring har med grundskyld og jordbesiddelse.

Uddannelse

9. klasses eksamen

Erhvervserfaring

Biblioteksmedhjælper
Ø

Uddannelse

9. klasses eksamen

Erhvervserfaring

Biblioteksmedhjælper

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet