PERSONPROFIL

Anna Overlund

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 9. november 1986 Single

F

Anna Overlund var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Anna Overlund blev ikke valgt ind.

Anna Overlund (SF) er bestyrelsesmedlem i SF København og har siddet i SF Amagers lokalbestyrelse siden 2012.

Professionelt har hun arbejdet som bibliotekar på adskillige folkebiblioteker. I sin fritid er hun bl.a. formand for sin uddannelses alumneforening og frivillig i SIND København og medlem af Københavns Kogræsserlaug.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 411 Socialistisk Folkeparti in total 24830

Mærkesager

  • Trafik
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Det er kommunens opgave at danne grobund for den enkelte borgers muligheder i livet og det vil jeg gerne bidrage til.

Vi skal som Københavnere møde den direkte velfærd i vores hverdag i form af som sundhedstilbud der virker, sikre cykelstier og skoler hvor der er plads nok til alle elever.
Men ud over den klassiske rugbrødsvelfærd skal vi også have mulighed for at kunne deltage aktivt i lokaldemokratiet. Vi skal være sikret adgang til kulturtilbud, og et aktivt forenings- og fritidsliv, så vi har mulighed for at deltage i fællesskaber og opleve andres hverdag - for uden alle de andre borgere i byen ville livet som Københavner godt nok være kedeligt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målet med at sikre cyklisme er ikke at gøre det svært at være bilist, selvom jeg anerkender at det kan være en konsekvens af det. Målet er at gøre cyklen til det lette og sikre valg for københavnerne, både fordi det er det sunde valg, men også fordi det er den smarte måde at komme på tværs af byen - vi kan simpelthen lettere rumme 100 cyklister end 100 bilister i deres egne biler.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare strandengen!

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Frank Jensen er een mand og Københavns kommune er betydeligt flere mennesker, bl.a. de forskellige fagborgmestre og de 55 mennesker der sidder i borgerrepræsentationen som til sammen har et ansvar for hvordan tingene bliver styret.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

investering i kollektiv trafik betyder mindre belastning af miljøet og er en mulighed for at gøre det til det nemme valg frem for bilismen

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal komme ordentligt igang med bioaffalssorteringen der på trods af LAs leg med ord og spande rent faktisk ser ud til at kunne betale sig miljømæssigt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal i første omgang sikre anlægsmidler så vi kan få skabt nogle flere anlæg der kan modsvare det behov der er i byen

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kulturlivet fattes penge på driften - så det er der vi skal sætte ind - vi skal understøtte de fagligt stærke formidlere der kan rykke noget frem for midlertidige projektkontorer.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

borgere skal hjælpes efter behov og der skal ikke kun vurderes hvem der har brug for hjælp, men hvad der er den rette hjælp.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

mennesker er mennesker og er på forskelligvis både ressoucer og problemer - vi skal som samfund kunne rumme forskelligartede mennesker.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg forstår ikke baggrunden for spørgsmålet. skal vi have forbyggelse? ja skal vi genoptræne efter sygdom? ja Skal vi prioritere pengene mellem de forskellig områder efter at have fået faglig rådgivning? Helt klar ja!

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

grundlæggende set mener jeg at vi bør arbejde med skolerne i København på mange måder - den største og mest overskyggende er at få bygget nok til at kunne rumme vores børn.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

som en del af dem midlertidige arbejdsstyrke kan jeg afsløre at der intet let er ved at være arbejdsløs.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

men man skal huske at det sociale arbejde bør ske i samarbejde med flere forvaltninger og i forbindelse med idræts- og foreningsliv.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal vægte forskellige behov - et af de behov som tæller højt i min bog er behovet for at sikre biodiversiteten, Københavnernes adgang til natur og muligheden for at give natur videre til de kommende generationer. Alt sammen med baggrund i faglige vurderinger (og ikke kun politiske agendaer)

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

økonomi er ikke den eneste faktor man skal regne på - vi skal sikre at når vi tiltrækker begivenheder er det noget som Københavnerne kan samles om, som giver indhold og som skaber oplevelser og ny læring - det skal være et plus på overskudskontoen og ikke kun for at tiltrække turister.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør sikre at det er den fagligt set rette indsats der er i socialt udsatte områder - gerne noget der give mennesker noget at brænde for og en selvstændighed de ikke har haft før som Børnekulturpiloterne eller miljøambassadørene det er indsatser der rykker mennesker gennem ny viden og fælles oplevelser.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"afsætte penge" er en meget ukonkret størrelse - hvis der med det menes at der skal bruges ressourser på at sikre deltagelse i fællesskaber, lære borgerskab og komme ud på arbejdsmarkedet så bestemt ja. (men nu er det jo ikke et overvældende antallet flygtninge vi har i kommunen)

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal ikke snige brugerbetaling ind i vores velfærdssystem

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

folk skal have den hjælp de har brug for og vi har i en lang periode underprioriteret psykiske sygdomme. Vi skal i kommunen være klar til at gribe de mennesker der bliver udskrevet fra psykiatrien, så de kan få skabt sig en god tryg hverdag som gør at de trives.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre en ordentlig normering så der er en voksen pr. tre børn i vuggestuerne og en voksen pr. seks i børnehaverne - det handler om at børn ikke blot skal opbevares, men have mulighed for at være en del af et fællesskab.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

som hovedstad så spiller vi lidt under andre regler end alle andre kommuner, men det giver da fint mening at vi støtter op om regeringstiltag som det der er med at tiltrække EMA det ville betyde omkring 1000 nye vidensarbejdspladser.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen
Næstformand for SF København

Tillidsposter

Næstformand SF Amager

2016 - 2017

Bestyrelsesmedlem Sind København

Uddannelse

2006 - 2011

Cand.scient.bibl. Informationsvidenskab og kulturformidling, Danmarks Biblioteksskole

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Bibliotekar Køge Biblioteker
F

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen
Næstformand for SF København

Tillidsposter

Næstformand SF Amager

2016 - 2017

Bestyrelsesmedlem Sind København

Uddannelse

2006 - 2011

Cand.scient.bibl. Informationsvidenskab og kulturformidling, Danmarks Biblioteksskole

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Bibliotekar Køge Biblioteker

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet