PERSONPROFIL

Anja Roland

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Født 12. februar 1972 i Næstved Gift 3 børn

B

Anja Roland var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Anja Roland blev ikke valgt ind.

Hun har tidligere været opstillet for partiet i kommunen i 2013, uden at blive valgt ind. Anja Rolkand er medlem af den lokale partibestyrelse.

Anja Roland er uddannet lærer fra Zahles Seminarium. Hun arbejder til daglig som afdelingsleder for 6.-10. klasse på Taastrup Realskole, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som lærer på Skt. Josefs Skole i Roskilde. Hun er desuden medlem af Trællerup Skolebestyrelse.

Privat er Anja Roland bosat i Lejre Kommune. Hun er gift, og hun er mor til tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 67 Radikale Venstre in total 556
KV 2013 Personlige stemmer 22 Radikale Venstre in total 484

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig, hvis man ønsker en kandidat, der vil kæmpe for bedre økonomi til skolerne i Lejre Kommune. Jeg ønsker en skoledag, der motiverer eleverne. Det handler om god planlægning af elevernes tid. Lad os gøre skoledagen kortere, og lad os arbejde på at lave fritidstilbud, der engagerer og udvikler og børnene. Inddragelse af musikskolen i folkeskolens musikundervisning giver mening.
Fortsat udbygning af Lejre som økologisk kommune. Det bør gennemsyre hele tænkningen i administration, institutioner, iværksætteri og lignende.

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har været en stor glæde at følge Lejres udvikling som økologisk kommune. Lad os fortsætte og udbygge det gode arbejde, både i administration, på institutionsområdet og ved iværksætteri.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der også er mulighed for mennesker med lav indkomst samt for fraskilte og enlige at bosætte sig i kommunen.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har ikke været nemt at komme efter Mette Touborg. Han har gode intentioner, men han har ikke haft så nemt ved at lytte til mennesker, han ikke er enig med.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik skal gøres smidig, så borgerne nemt kan komme til og fra de forskellige knudepunkter i kommunen. Særligt børn og ældre, der skal til fritidsaktiviteter eller behandling forskellige steder, ville være meget bedre stillet med en smidig offentlig transport. På sigt ville det være skønt, hvis Lejre kunne være foregangskommune for føreløse eldrevne busser til glæde for både borgere og miljø.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en økologisk kommune giver det absolut mening at affaldssortere. Lad os udnytte ressourcerne bedst muligt i stedet for at brænde dem af. Det skal være nemt at sortere for den enkelte borger, så det giver mening i hverdagen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur er noget af det, der binder os sammen og som får os til at tænke på nye måder. Det kan vi ikke få for meget af.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste. Ja, vi har en forpligtelse til at øge indsatsen for grupper af mennesker, der ikke har tilstrækkelige ressourcer til selv at udvikle sig og klare sig.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et urimeligt spørgsmål. Flygtningene bor her og skal behandles med samme værdighed som andre borgere. De skal naturligvis hurtigst muligt i job og blive selvforsynende. Men det skal andre borgere jo også. De er mennesker med forskellige ressourcer. Lad os få glæde af dem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har endnu til gode at se, at private aktører faktisk medfører en stigning i serviceniveauet, men når det er sagt, gør det ikke noget, at det offentlige bliver åndet i nakken. Det hælper med at skærpe indsatsen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er uhyre vigtigt. Men lad os samarbejde med nabokommunerne for at give borgerne det bedste tilbud til netop deres genoptræning. Her giver stordrift mening.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klasser skal ikke være for store, men generelt er det ikke et problem i skolerne i Lejre.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at der bliver gjort en god indsats for at få folk i arbejde i Lejre Kommune.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at den offentlige service fungerer. Det kræver, at vi har en vis skatteprocent.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en landkommune med 49 landsbysamfund og uden et centrum må man prioritere at udvikle lokalsamfundene. Derfor skal man sørge for at tilføre bl.a. skolerne tilstrækkelige ressourcer, så man kan fastholde og tiltrække nye borgere.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke mit indtryk, at ungdommen i Lejre er voldsomt tiltrukket af kriminalitet eller bandemiljø, men det er vigtigt, at der er indholdsrige og udviklende fritidstilbud for unge mennesker.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Høj sikkerhed for cyklister får flere op på jernhesten. Det er sundt og smidigt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ligger i et naturskønt område. Det skal vi værne om. Der skal også være plads til erhvervsejendomme, men det er der også uden at vi ødelægger naturen. Det må være en naturlig strategi i en økologisk kommune.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge ressourcer på kulturelle begivenheder, men det behøver i mine øjne ikke at være store begivenheder. Det nære og intime giver god mening i en kommune af vores størrelse.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke deciderede socialt udsatte boliggrupper i Lejre Kommune. Men som skrevet tidligere, skal vi naturligvis støtte socialt udsatte mennesker.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke sikker på, at det handler om penge. Det handler mere om indstilling. Meget kan gøres i det lokale fritids- og foreningsliv. Meget kommer også naturligt, når flygtningenes børn kommer i skole og børneinstitution og dermed bliver en naturlig del af Lejrebørnenes hverdag.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være en vis grundydelse til alle borgere, der har behov. Den skal være god og værdig. Ønsker man decideret luksus, må man selv spæde til.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at lave gode og meningsfyldte indsatser for sindslidende. Men jeg har svært ved at pege på andre sundhedsområder, der skal have færre penge på den bekostning. Men i mine øjne er en tidlig indsats både vigtig og billigere end hvis vi lader de sindslidende vente for længe eller cykle rundt i mellem forskellige instanser i psykiatrien.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn er vores vigtigste ressource. De bruger de fleste af deres vågne timer i daginstitutionerne. Derfor er det vigtigt, at der er hænder nok til at tage sig af både de søde, kloge og charmerende børn og af dem, som kræver lidt ekstra støtte for at udvikle deres ressourcer. Megen social indsats kan gøres tidligt i børns liv, således at senere problemer kan forebygges.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal overveje, hvilke virksomheder, vi ønsker at tiltrække. Det giver ikke mening at tiltrække store industrivirksomheder. Mindre virksomheder, som tiltrækkes af kommunens økologiske profil bør have gode vilkår.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere skat på fast ejendom end på arbejde. Det er med til at udligne sociale forskelle i samfundet.

Tillidsposter

Skolebestyrelsesmedlem Trællerup Skolebestyrelse
Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Lejre

Uddannelse

Bachelor Læreruddannelsen, Zahles Seminarium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Afdelingsleder Taastrup Realskole
B

Tillidsposter

Skolebestyrelsesmedlem Trællerup Skolebestyrelse
Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Lejre

Uddannelse

Bachelor Læreruddannelsen, Zahles Seminarium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Afdelingsleder Taastrup Realskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet