PERSONPROFIL

Anette Thaulow

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 17. juni 1965 i Virum Single 2 børn

B

Anette Thaulow var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i København kommune. Anette Thaulow blev ikke valgt ind.

Hun er bestyrelsesmedlem for Radikale Venstres bydelsforening Brønshøj-Husum-Vanløse.

Anette Thaulow er uddannet master i Business Administration, Marketing and English fra Copenhagen Business School, og hun har siden uddannet sig i Human Ressource Management. Hun arbejder til daglig som salgschef for Ramsdal Jobplus og som freelance researcher og integrationskonsulent for Research International. Hun har tidligere bl.a. haft flere lederstillinger i det private erhvervsliv og arbejdet som underviser ved Niels Brock. Anette Thaulow er desuden aktiv i flere frivillige foreninger og netværk bl.a. integrationsnetværket Venligboerne. Privat er Anette Thaulow mor og bosat på Amager.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 278 Radikale Venstre in total 26725

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg vil styrke erhvervsfremme i København og sikre mentor ordninger for iværksættere i Københavns Erhvervshus. Der skal skabes flere arbejdspladser for ledige akademikere og kontanthjælps modtagere og tilbydes bedre jobvejledning via private aktører. Dernæst vil jeg fremtidssikre bevaringsværdig natur og bebyggelse i områder, hvor der er mulighed for at skabe biodiversitet, frem for at nedbryde natur. Der skal sikres boliger og bygges flere campus i forlængelse af universiteter og CBS og erhvervsskoler. Der skal tilbydes flere studievejledere til videregående uddannelser i København og pædagogisk uddannelse af lærere på erhvervsskoler for at sikre frafald.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem af lokaludvalget Brønshøj-Husum
Medlem af Stokredsbestyrelsen Hovedstaden

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Brønshøj/Husum /Vanløse

Uddannelse

Human Ressource Management, Lederne

1989 - 1995

Master Business Administration, Marketing and English, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Salgschef Ramsdal PlusJob

2015 - nu

Freelance researcher og integrationskonsulent Research International
B

Politiske hverv

Medlem af lokaludvalget Brønshøj-Husum
Medlem af Stokredsbestyrelsen Hovedstaden

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Brønshøj/Husum /Vanløse

Uddannelse

Human Ressource Management, Lederne

1989 - 1995

Master Business Administration, Marketing and English, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Salgschef Ramsdal PlusJob

2015 - nu

Freelance researcher og integrationskonsulent Research International

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet