PERSONPROFIL

Anette Eriksen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 5. februar 1951 i Kæbenhavn Gift 1 barn

C

Anette Eriksen (K) har siden 2013 været 2. viceborgmester i Vallensbæk Kommune, hvor hun er næstformand for Social- og Sundhedsudvalget. Anette Eriksen har været kommunalbestyrelsemedlem siden hun i 1997 blev valgt ind i for Det Konservative Folkeparti.

Hun er uddannet korrespondent og har siden læst Business Management på IBM Sales School. Hun har gennem mange år arbejdet som salgs- og systemkonsulent og siden med reklame og marketing. Nu helliger hun sig udelukkende lokalpolitik. Privat er Anette Eriksen gift med Jan, og sammen har de et barn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 270 Det Konservative Folkeparti in total 4319
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 200 Det Konservative Folkeparti in total 4309

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

20 års erfaring i kommunalbestyrelsen - heraf 15 som formand for Social- og sundhedsudvalget, har givet mig stor erfaring og mulighed for at have stor indflydelse på det serviceniveau og de tilbud vi har i Vallensbæk - bl.a. i stor stil på senior, ældre og plejeområdet. Jeg synes, at vi har rigtig mange gode tilbud - og vi sørger også for god og værdig omsorg for vores svækkede borgere. Det arbejde vil jeg meget gerne fortsætte med. Som medlem af Folkeoplysningsudvalget gennem 20 år - de seneste fire år som formand - har jeg været med til at sætte rammerne for et mangfoldigt og engageret foreningsliv, drevet at frivillige ildsjæle, der har gjort, at der er gode tilbud på alle hylder - uanset hvilken alder man har. Et arbejde, som jeg meget gerne fortsætter med.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Politiske hverv

2013 - nu

2.viceborgmester Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

1.viceborgmester Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

1997 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Korrespondent og Salg og Marketing IBM Danmark - m.flere
C

Politiske hverv

2013 - nu

2.viceborgmester Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

1.viceborgmester Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

1997 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Korrespondent og Salg og Marketing IBM Danmark - m.flere

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet