PERSONPROFIL

Andreas Weidinger

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 10. februar 1992

C

Andreas Weidinger (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune. Han er medlem af Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Han har siden 2012 været selvstændig erhvervsdrivende. I 2016 blev han landsformand for Konservative Ungdom og i 2017 vandt han DM i debat. Andreas Weidinger læser statskundskab på Københavns Universitet og han ejer Eksamensvagt.dk. Han er bosiddende i Charlottenlund.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 598 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013 Personlige stemmer 359 Det Konservative Folkeparti in total 13860

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Vi skal tænke på fremtiden i Gentofte. Dine børn skal lære mere i skolen, vi skal have mere iværksætteri, og der skal bygges flere studieboliger, som de unge gerne vil bo i. Vores unge skal kunne forme deres fremtid uden at flytte fra Gentofte. Jeg vil bidrage med mine erfaringer som selvstændig erhvervsdrivende og landspolitisk aktiv. Læs mere på www.andreasweidinger.dk eller på Facebook!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal give kommunens dygtige unge muligheden for at blive boende i Gentofte under studierne. Familien er en kerneværdi i samfundet, som jeg vil værne om. Det er helt rimeligt, at unge der er vokset op i Gentofte også kan forme deres fremtid uden at skulle flytte fra kommunen. De unge, der gerne vil forblive tæt på familie, fritidsaktiviteter og netværk skal have mulighed for det. Vi skal derfor have flere pæne studieboliger i Gentofte.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have ghettodannelser i kommunen, men det siger sig selv, at det også kan være fornuftigt at samle grupper af flygtninge på bestemte adresser. På den måde kan man målrette indsatsen og sikre borgernes tryghed. I Gentofte har vi ikke plads til det antal flygtninge staten pålægger os, så det skal være muligt at indgå kommunale aftaler med andre kommuner om at de tager imod vores flygtninge frivilligt. Bl.a. Varde har sagt de gerne tager imod Gentoftes flygtninge.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejnettet er vigtigt for Gentoftes borgere og erhvervsliv. Vi kan godt gøre mere for at sikre bedre busruter, men de fleste busruter er bestemt af Region Hovedstaden. Det er dog vigtigt, at vi har øje for både privatbilismen, cyklister og de, der tager offentlig transport.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med genbrug, men det gør vi allerede i kommunen i tilstrækkelig grad.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi hele tiden investerer i idrætten i Gentofte!

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi har lokal kultur skabt af borgerne i Gentofte.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid tage os ordentligt af de svageste i vores lokalsamfund. Det gør vi også i tilstrækkelig grad i dag. Folk betaler mere end rigeligt i skat i dag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg hører fra mange borgere, at det er en belastning for lokalsamfundet. Vi skal håndtere udfordringerne i samarbejde med andre kommuner.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal følge borgeren, så borgeren selv kan bestemme, hvem der står for ældreplejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er utrolig vigtigt ligesom forebyggelse er det. Når det er sagt bør det ikke være et enten/eller spørgsmål. I Gentofte er vi i stand til begge dele.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal Danmarks bedste skoler, hvilket indebærer at der er tid til hver enkelt elev.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et generelt problem i hele landet, og ikke særligt for Gentofte, der har lav arbejdsløshed.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have Danmarks laveste kommuneskat!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forfejlet at tale om yderområder i Gentofte, men det er vigtigt, at alle dele af kommunen bliver tilgodeset.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger tilstrækkeligt med midler på dette i Gentofte, og håndterer det godt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Veje og cykelstier skal være i orden. Det er de også i dag, så vi skal ikke prioritere det ene frem for det andet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi oplever ikke problemet i Gentofte, men står vi en situation, hvor vigtig natur kan blive truet skal vi vægte naturen højt.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur er vigtig for vores lokalsamfund.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi ikke taber nogen unge i Gentofte. Vi skal sikre tryghed i alle dele af Gentofte ved at skabe trygge boligområder alle steder i kommunen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage vores del af ansvaret, men vi skal ikke bruge flere penge end i dag på flygtninge. Vi bruger i forvejen mange midler. I Gentofte har vi ikke plads til det antal flygtninge staten pålægger os, så det skal være muligt at indgå kommunale aftaler med andre kommuner om at de tager imod vores flygtninge frivilligt. Bl.a. Varde har sagt de gerne tager imod Gentoftes flygtninge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være en mulighed, at tilkøbe ekstraydelser som ældre, hvis man selv prioriterer det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er primært et spørgsmål for Region Hovedstaden, hvor psykiatrien ligger. Her skal der prioriteres flere midler til psykisk sårbare.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er tid til hver enkelt barn i daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte skal være det bedste sted for erhvervslivet at drive virksomhed. Kommunalbestyrelsen skal bygge bro mellem start-ups, det etablerede erhvervsliv og kommunen. Vi skal ikke kloge os på virksomhedsdrift. Vi skal til gengæld sørge for at skabe en god dialog og inspiration, så der bliver taget hånd om virksomhedernes udfordringer.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skal altid være så lav som mulig. Jeg vil arbejde på, at Gentofte kan få mulighed for at sætte den endnu lavere ned.

Politiske hverv

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Landsformand Konservativ Ungdom, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2016

Statskunskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Ejer Eksamensvagt.dk
C

Politiske hverv

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Landsformand Konservativ Ungdom, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2016

Statskunskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Ejer Eksamensvagt.dk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet