PERSONPROFIL

Anders Toft Hansen

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 20. februar 1986 Single

D

Anders Toft Hansen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved kommunalvalget i København kommune og kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden. Anders Toft Hansen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han er formand for Nye Borgerlige i København.

Anders Toft Hansen er uddannet kandidat i jura fra Aarhus Universitet. Han arbejder til daglig som advokat.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 234 Nye Borgerlige in total 2874

Mærkesager

  • Skat
  • Integration

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i forvejen gode forhold for cyklister, og alt for dårlige trafikale forhold for bilister. Mange københavnere har stadigvæk brug for en bil og vi mangler i den grad flere P-pladser.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt unikt, at vi i København har et vildt naturområde som Amager Fælled få minutter fra centrum. Vi skal ikke udskifte vores natur- og kulturarv med moderne byggeri.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forholdene for bilisterne skal forbedres

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er urealistisk, da det i mange tilfælde vil kræve, at københavnerne havde større køkkener.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De der kan klare sig selv skal også klare sig selv. De der ikke kan klare sig selv skal have hjælp. Ægte velfærd bør netop koncentreres om dem, der ikke kan klare sig selv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende hvem der leverer ydelsen - det afgørende er kvaliteten. Hvis konkurrence fra private aktører kan medføre en stigning i serviceniveauet bør det efter omstændighederne overvejes.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg anerkender ikke præmissen for spørgsmålet. Der er rigelige midler i kommunekassen, ligesom kommunen kan spare en masse penge på at droppe pamperi, prestigeprojekter og håbløse integrationsprojekter.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Undervisningen bliver forringet, hvis der er for mange elever i klasserne. Fagligheden skal højnes i folkeskolen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcentrene skal nedlægges. Arbejdsløse kan ikke chikaneres i arbejde, og jobcentrene bidrager ikke til reel jobskabelse. Nye Borgerliges forslag om en basisydelse bør indføres.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunekassen bugner. At sætte kommuneskatten ned er IKKE det samme som at skære i velfærdsydelserne.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved indførelse af Nye Borgerliges udlændingepolitik vil der blive sat en effektiv stopper for ghettobanderne. Derfor skal der ikke bruges penge fra det kommunale budget. Integration er et personligt ansvar.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Amager Fælled skal bevares

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke prioritere prestigeprojekter, men fokusere ressourcerne på kernevelfærd.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De primære problemer består i integration af indvandrere, og integration er den enkeltes ansvar. Vi skal ikke længere bruge ressourcer på unyttige integrationsprojekter.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre har allerede betalt for kommunal ældrepleje igennem deres store skattebetalinger igennem et helt liv og har derfor krav på at få den samme gode service.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved en omprioritering af midlerne i kommunen kan vi få meget mere ægte velfærd, herunder en prioritering af sundhedsområdet

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De varme hænder skal prioriteres og de kolder hænder skal skæres ned

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal blive attraktiv for virksomheder, og kommunen skal derfor blive bedre til at servicere virksomhederne

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 188 Nye Borgerlige in total 13375

Mærkesager

  • Skat
  • Integration

Politiske hverv

Formand Københavnskredsene, Nye Borgerlige

Tillidsposter

Formand Nye Borgerlige, København

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2012 - nu

Advokat Dansk Industri
D

Politiske hverv

Formand Københavnskredsene, Nye Borgerlige

Tillidsposter

Formand Nye Borgerlige, København

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2012 - nu

Advokat Dansk Industri

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet