PERSONPROFIL

Anders Samuelsen

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds

Født 1. august 1967 i Horsens 2 børn Bor i Horsens Kommune

I

Mærkesager

  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Beskæftigelse
  • Skattepolitik
  • Økonomi
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

I de sidste ti år har jeg stået i spidsen for Liberal Alliance. Mine mål og ambitioner er ret simple: Vi skal have lavere skat, mere vækst, mere frihed og mindre bureaukrati. Vi er nået et godt stykke, men jeg har meget større ambitioner for Danmark. Ingen kæmper hårdere end Liberal Alliance i kampen for et bedre Danmark.

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke skabes flere job i den offentlige sektor som helhed. Snarere skal man se på, hvordan man kan få gjort tingene smartere og evt rykke personer væk fra computerskærmene og ud til borgerne, hvor det er nødvendigt.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for arbejdskraft og det er godt, når EU-borgere vil arbejde i Danmark. Selvfølgelig skal det ikke ske under kummerlige forhold!

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er grund til at stramme op på nogen områder, når det eksempelvis kommer til den økonomiske belastning og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. På den anden side så vi gerne, det blev lettere at få arbejdskraft udefra.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

LA har hele tiden været imod folkeskolereformen og de lange skoledage. Derfor har vi også gjort noget ved det, så der kommer kortere skoledage for de mindste klasser og mulighed for det i udskolingen.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi fortsat vil tilbyde højt niveau alle steder i velfærden, så er det nødvendigt at lave reformer, der sikrer vækst og velstand. Vi skal med andre ord også huske at "tjene" penge til Danmark og ikke bare bruge af dem - her er reformer vigtige.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte skal have en ordentlig hjælp, men det behøver ikke at betyde mere omfordeling. Desuden ønsker vi at give skattelettelser, der vil give familier lov til at beholde flere af deres egne penge.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have mere offentlig støtte. Til gengæld fortjener familierne skattelettelser, der kan mærkes. Derfor har vi sænket skatterne med over 20 milliarder. Og vi skal gerne videre af samme vej. Det giver mere rum i børnefamiliernes økonomi.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener, man skal afskaffe registreringsafgiften for alle biler.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Den kommende Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund skal betales over skatten i stedet for ved brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere at udvide motorveje til Hillerød, Frederikssund og Helsingør end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - 2019

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Liberal Alliance

2016 - 2019

Udenrigsminister Liberal Alliance

2011 - 2019

Folketingsmedlem Nordsjællands Storkreds, Liberal Alliance

2010 - 2013

Horsens byråd Liberal alliance

2009 - nu

Partiformand Folketinget, Liberal Alliance

2008 - 2011

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2007 - 2008

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Ny Alliance

2004 - 2007

Medlem af Europa-Parlamentet Radikale Venstre

1998 - 2004

Folketingsmedlem Vestsjællands Amtskreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2009 - 2011

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstråd

2009 - 2011

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstfond

2010 - nu

Medlem CARE Danmarks repræsentantskab

2003 - 2006

Præsident Beredskabsforbundet

Uddannelse

1987 - 1993

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1994 - 1998

Konsulent Castberggård Døves Højskole
I

Politiske hverv

2018 - 2019

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Liberal Alliance

2016 - 2019

Udenrigsminister Liberal Alliance

2011 - 2019

Folketingsmedlem Nordsjællands Storkreds, Liberal Alliance

2010 - 2013

Horsens byråd Liberal alliance

2009 - nu

Partiformand Folketinget, Liberal Alliance

2008 - 2011

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2007 - 2008

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Ny Alliance

2004 - 2007

Medlem af Europa-Parlamentet Radikale Venstre

1998 - 2004

Folketingsmedlem Vestsjællands Amtskreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2009 - 2011

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstråd

2009 - 2011

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstfond

2010 - nu

Medlem CARE Danmarks repræsentantskab

2003 - 2006

Præsident Beredskabsforbundet

Uddannelse

1987 - 1993

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1994 - 1998

Konsulent Castberggård Døves Højskole

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet