PERSONPROFIL

Anders Lundsager

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 4. juni 1969 i København Gift 2 børn

A

Anders Lundsager var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i København kommune. Anders Lundsager blev ikke valgt ind.

Han er derudover uddannet økonom fra Aalborg Universitet.

Efter endt uddannelse har han bl.a. arbejdet som administrativ leder på Den Classenske Legatskole og som specialkonsulent i Københavns Kommune - i dag arbejder han som udbudskonsulent i Frederiksberg Kommune. Privat er han gift, og har to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 231 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er socialdemokrat, fordi jeg tror at alle mennesker skal have mulighed for at for at udnytte deres evner og realisere deres potentialer uanset deres sociale og økonomiske baggrund. Alle mennesker fortjener et værdigt liv, hvor de har mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet.

Jeg stiller op fordi jeg gerne vil gøre København til en bedre by at bo i og elsker København i al dens mangfoldighed.

Jeg er uddannet Cand. Oecon og arbejder som udbudskonsulent i Frederiksberg kommune. Jeg er gift med Dorte og har to børn på 12 og 10 år. Jeg er cyklist og ror kajak.

Mine mærkesager er:

1) ET GODT BØRNELIV

Alle børn fortjener en god start på livet og det skal gælde alle børn så vi få brudt den negative sociale arv.

Vi skal bl.a. sikre gode daginstitutioner og skoler hvor børn lærer og udvikler sig.

2) VÆKST OG GODE ARBEJDSPLADSER

København skal forblive en by i vækst og en førende vidensby. Vi skal have en erhvervsstrategi med fokus på iværksættere, netværksskabelse og uddannelse.

Der skal stilles krav til virksomheder, der løser opgaver for kommune om gode arbejds- og lønvilkår, uddannelsespladser, miljø og socialt ansvar.

3) SUNDHED OG MILJØ

København skal være en sund og mindre forurenet by, hvor det er let at leve et sundt og aktivt liv. Mindst 60% skal cykle til og fra arbejde i 2025 og benzin- og diseldrevne biler skal omstilles til miljøvenlige alternativer såsom el eller biogas. Rekreative arealer og natur skal prioriteres højere i byplanlægningen i fremtiden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vores målsætning at 60% skal bruge cyklen som dagligt transportmiddel i 2025, fordi cyklen er et miljøvenligt og sundt transportmiddel. Det er ikke et mål, at det skal være svært at være bilist, men bilerne skal være miljøvenlige.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker en blandet by med blandede boliger, herunder 25% almene boliger så også almindelige mennesker kan bo i byen. Fælledens værdi som et af byen byens vigtigste naturområder er baseret på generelle naturværdier og er ikke afhængigt af, om der bygges boliger på en mindre del af fælleden. Læs eventuelt mit læserbrev i information herom. https://www.information.dk/debat/2017/09/faelleden-folk-froe

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er to gange inden for de sidste 7 år blevet kåret som verdens bedste by at bo i af internationale magasiner. Det skyldes i høj grad den udvikling København har gennemlevet i Frank Jensens tid som overborgmester.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre skal frit kunne vælge mellem privat og kommunal hjemmepleje. Den kommunale hjemmepleje gør et godt arbejde. Det er derfor så mange vælger den. I øvrigt er den kommunale hjemmepleje vigtig i forhold til forsyningssikkerhed.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning kan ofte spare penge på langt sigt, fordi man slipper for at skulle bruge ressourcer til hjælp på lidt længere sigt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror som udgangspunkt gerne, de fleste mennesker vil være en succes og have et arbejde. Vi skal hjælpe mennesker med at overkomme de barrierer, der forhindrer dem i at tage et arbejde. Er der enkelte, der vægrer sig ved at tage et arbejde, kan vi godt håndtere dette individuelt ved at trække dem i kontanthjælp el.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal tilbydes samme hjælp. Oplever direktørene at deres forældre på plejehjemmet lugter af tis, fordi der ikke er tid til en ordentlig pleje, vil de bakke op om et generelt serviceløft. Rige vil i mindre grad være solidariske, hvis de kan købe sig til hjælp til deres nærmeste.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen
Formand for lokalafdeling af polisk ungdomsorganisation

Uddannelse

1989 - 1995

Master Økonomi, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Udbudskonsulent Frederiksberg Kommune
A

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen
Formand for lokalafdeling af polisk ungdomsorganisation

Uddannelse

1989 - 1995

Master Økonomi, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Udbudskonsulent Frederiksberg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet