PERSONPROFIL

Anders Hogaard Møller

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Født 11. juni 1979 i Bramsnæs Gift 3 børn

I

Anders Hogaard Møller var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Anders Hogaard Møller blev ikke valgt ind.

Han er kasserer for den lokale partibestyrelse.

Anders Hogaard Møller er uddannet skibsofficer fra Svendborg International Maritime Academy (SIMAC). Han arbejder til daglig som Marine Performance Manager for virksomheden Insatech.

Privat er Anders Hogaard Møller gift, og han er far til tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 22 Liberal Alliance in total 503

Mærkesager

  • Skat
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Der tages alt for mange beslutninger med personlige agendaer og ubegrundede subjektive overbevisninger som grundlag.
Hvis du ønsker at der i stedet fokuseres på fakta, data og veldokumenterede problemstillinger så vel din stemme her falde på rette sted.

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økologi kan være udmærket, men det er absolut ikke kommunens opgave at favorisere den ene branche frem for den anden. Personligt vælger jeg gerne økologiske produkter, men mit valg skal ikke tvinges ned over hovedet på resten af borgerne i kommunen og da slet ikke de selvstændige erhvervsdrivende, der naturligvis må vælge at drive deres forretning, som de ser bedst.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der kan dokumenteres efterspørgsel på/behov for almennyttige boliger til enlige skal dette naturligvis tages i betragtning ved nybygning, men vi skal absolut ikke sigte efter dette eller hint kvotemål.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi bare undlader at hindre afviklingen af trafikken er vejnettet i Lejre kommune rimeligt veludviklet. Der er naturligvis kendte udfordringer som skal adresseres, men omvendt er det helt utopisk at forestille sig en Lejre kommune med en offentlig transport der er et reelt alternativ for de fleste borgere.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være op til modtagefaciliteterne at definere hvad de er i stand til at håndtere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der kan dokumenteres et manglende udbud i forhold til efterspørgslen, så skal vi se på hvad der kan findes plads til inden for de givne rammer. Det modsatte er naturligvis også sandt, så hvis udbuddet overstiger efterspørgslen, så må det gå den anden vej.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis private aktører ser en mulighed for at opbygge en sund forretning omkring disse aktiviteter, så skal kommunen ikke stille sig i vejen, men vi skal ikke poste ressourcer i kultur der ikke kan bære sig selv, eller i det mindste på sigt kan bære sig selv. Der må gælde de samme vilkår for alle iværksætter projekter.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcerne bør fordeles, så de giver den største ulige gevinst for fællesskabet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er i udgangspunktet potentielt lige så gode skatteydere som ikke flygtninge og de udgør således ikke i sig selv et problem. Kan eller vil flygtningene ikke uddanne/omskole sig eller tage arbejde, så bliver de en enorm belastning for deres medborgere. Flygtninge burde i udgangspunktet sagsbehandles så tæt på deres oprindelses land som muligt, da dette kan gøres langt mere omkostningseffektivt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et kommunalt monopol på ældreplejen er til skade for alle parter.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke have folk som ikke kan få behandling fordi der skal genoptrænes, men omvendt så er det vigtigt at den enkelte gives den genoptræning der er nødvendig for at undgå et liv eller en unødigt lang periode på offentlig forsørgelse.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang den enkelt klasse på den enkelte skole føler sig ude af stand til at levere den nødvendige kvalitet i undervisningen på grund af for mange elever, så må den enkelte skole adressere det og tage det op med kommune hvis det ikke kan løses inden for skolens eksisterende budget.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er heldigvis få der reelt foretrækker at være på offentlig forsørgelse, men det er bestemt en udfordring at man kan vælge at være arbejdsløs. Det må ikke kunne lade sig gøre.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør altid være ambitionen at kommunen skal belaste sine borgere med det lavest mulige skattetryk. Dermed naturligvis ikke sagt at skatten skal ned på 0%. Det koster penge at tjene penge og kommunen skal bruge penge til at skabe rammerne for at borgerne kan blive sunde skatteydere.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle helt konkrete udfordringer for et antal mindre byer rundt om i kommunen, som følge af skole sammenlægninger, mm.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ideelt ville det unge menneskes familie sætte ind over for den slags adfærd. Forældrepålæg er et middel til at få disse til at løfte denne opgave hvis de ikke selv tager initiativet. I bund og grund er det svært at finde tid til at være kriminel hvis man passer et fuldtids job og opgaven er således at sikre sig at de udsatte unge får et job og ikke får mulighed for at vælge lediggang frem for arbejde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange veje rundt om i kommunen er allerede gjort så ufremkommelige at det dagligt giver anledning til dårlig afvikling af trafikken. Lejre er i vidt omfang en pendler kommune og bilen er en essentiel del af dette. Hvis der kan dokumenteres efterspørgsel på yderligere cykelstier, så må vi se på hvilke muligheder der er for at imødekomme dette uden at forringe vilkårene for andre transportformer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre kommune er ikke just natur fattigt og vi bør derfor overveje om det giver mening at skabe rammerne for yderligere erhverv.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal overveje om det giver mening at skabe rammerne, men private aktører skal stå for arrangementerne så kommunen ikke risikerer at stå med kæmpe regninger efter fejlslagne satsninger.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er efter min opfattelse ikke egentlige socialt udsatte boligområder i Lejre kommune.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt håbløst at afsætte penge til at integrere folk. I stedet skal rammerne skabes for at flygtninge kan uddanne/omskole sig så de bliver attraktive på arbejdsmarkedet og det må naturligvis ikke være en mulighed at vælge offentlig forsørgelse.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den velhavende ældre er typisk den der har været ansvarlig nok til at sikre sig at spare op til sin alderdom igennem pensionsordninger, afdrag på fast ejendom og så videre. Der findes de få der igennem livet har tjent så mange penge at det reelt er ligegyldigt for dem om de får noget fra samfundet, men de er så få at det sikkert vil være administrativt dyrere at tage højde for dem og desuden har de så også betalt så rigeligt skat igennem livet at de sagtens kan få noget tilbage.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal meget nøje overvejes hvordan man kan give den sindslidende værdige vilkår, men der må foregå en opvejning af hvad man kan gøre for de mange med de samme ressourcer som men kan for den enkelte.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De pædagoger der er skal bruge deres tid på kerneopgaver i steder for at spilde tiden på unødigt bureaukrati.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må sikre os at de arealer der er tilgængelige for erhverv udbydes så de tiltrækkes nye virksomheder eller giver mulighed for udvidelse af eksisterende virksomheder. Det er altså rammerne der er de afgørende og ikke kampanger og så videre.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er en helt vanvittig beskatning og bør afvikles.

Tillidsposter

Kasserer Liberal Alliance, Lejre

Uddannelse

Maritim Dual Officer, SIMAC

Erhvervserfaring

Marine Performance Manager Insatech A/S
I

Tillidsposter

Kasserer Liberal Alliance, Lejre

Uddannelse

Maritim Dual Officer, SIMAC

Erhvervserfaring

Marine Performance Manager Insatech A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet