PERSONPROFIL

Anders Hartzen

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 7. oktober 1987 i Herlev Single

B

Anders Hartzen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Gentofte kommune. Anders Hartzen blev ikke valgt ind.

Anders Hartzen er uddannet som software- og spiludvikler fra IT-Universitet i København. Han arbejder til daglig som dataanalytiker for Det Danske Klasselotteri. Han har tidligere bl.a. arbejdet som ekstern lektor ved IT-Universitet i København. Privat er Anders Hartzen bosat i Charlottenlund.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 50 Radikale Venstre in total 3231

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op for at sænke gennemsnitsalderen i kommunalbestyrelsen, og sikre et yngre og friskt perspektiv på kommunens arbejde.

Gentofte skal bedre indtænke klima- og naturbeskyttelse i alle dens gøremål, så vores fælles naturarv beskyttes til vores børn. En beskyttende procedure for træer ved fx anlægsarbejde skal indarbejdes for at sikre at træfældning altid er sidste udvej. Fredet natur skal beskyttes mod bebyggelse; derfor må DSB-grunden ved Charlottenlund St. gives tilbage til Forstbotanisk Have.

Det skal være endnu nemmere som borger at præge beslutningsprocessen på rådhuset. Der skal sikres større kendskab til kommunalbestyrelsens arbejde gennem løbende indtænkning af borgerinddragelse i kommunens projekter. Den politiske proces skal flyttes væk fra autopilot knappen - mere åben debat giver bedre kommunale løsninger for os alle.

Det skal være nemmere at drive virksomhed, så der skabes flere lokale arbejdspladser. Gentofte skal rådgive virksomheder bedre igennem én erhvervsindgangsportal, samt afdække mulighederne for etablering af kontorfællesskaber til selvstændige.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har intet umiddelbart imod placeringerne ved Sløjfen eller Niels Steensens Vej. Jeg har meget imod den "adresse øst fra Charlottenlund Station", hvis der er tale om at bebygge DSB-grunden ved siden af Forstbotanisk Have. DSB-grunden er originalt et fredet område, som aldrig skulle være givet til DSB. Lad os lære af fortidens fejl og give arealet tilbage til Forstbotanisk Have. Desuden er jeg også bekymret over at bebyggelse så tæt op af Forstbotanisk Have, vil medføre uoprettelig skade på haven.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskningen tilsiger at jo mere bredt ud flygtninge er, desto bedre er betingelserne for vellykket integration.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I nogle henseender gør Hans Toft det ikke så tosset som borgmester - men det massive flertal Konservative har haft i det meste af valgperioden har medført at beslutninger til dels tages på autopilot, uden nok debat. Dette tror jeg kan lede til løsninger, som ikke er så gode som de kunne have været. Kommunens politiske proces skal flyttes væk fra autopilot knappen - mere åben debat giver bedre kommunale løsninger for os alle.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal bidrage hvis menneskeheden skal gøre sig håb om at afbøde de værste klimaforandringer. Derfor skal vi gøre hvad vi kan både lokalt, nationalt og internationalt for at lykkedes med dette. Derfor skal Gentofte kommune selvfølgelig bakke mere op om den kollektive trafik end den private biltrafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte gør allerede meget på sorteringsfronten - men vi skal ikke hvile på laurbærene. Gentofte kommune kunne med fordel kigge på København efter inspiration - fx omkring sortering af bioaffald.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for en målrettet øgelse af midlerne til idræt til at sikre børns muligheder for at deltage i idrætsaktiviteter​, hvis forældrene ikke har råd​. På den lange bane er jeg overbevist om at det vil give en positiv effekt på folkesundheden og føre til færre sundhedsudgifter for samfundet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte kommune er en af de kommuner i landet med den største forskel imellem høje og lave indkomstgrupper. Ser derfor intet problem med at en større andel af Gentofte kommunes ressourcer går til at løfte de borgere, som har brug for den ekstra støtte for det giver os et mere sammenhængende og stabilt samfund. Hvilket er i alles interesse.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syntes at det offentlige fortsat skal have ansvaret for ældreplejen, da dette vil sikre at fokus hovedsaligt vil være på kvalitet og ikke på profit. Jeg er dog åben for at afdække mulighederne ved offentlig/private partnerskaber i ældreplejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte kommune ligger over landsgennemsnittet ift. klassestørrelser. Det ville ingen skade være til at der blev afsat penge til at den enkelte skole har muligheden for at nedsætte klassestørrelserne - hvis den enkelte skole ønsker dette ift. andre initiativer til at gøre vores fælles folkeskole bedre.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende regering gør allerede for meget ift. at gøre livet som arbejdsløs besværligt. Det skal kommunen ikke "bidrage" yderligere til.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle vil gerne betale mindre i skat - men min egen vurdering tilsiger at det nuværende skatteniveau for borgerne er passende. Særligt også set i lyset af de serviceforringelser en skattenedsættelse vil medføre.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Gentofte har der længe været en ambition om at etablere flere cykelstier. Der er desværre ikke sket nok handling, og derfor foreslår Radikale Venstre at der ved samtlige vejrenoveringer aktivt skal tages stilling til, hvordan man kan skabe bedre vilkår for cyklisterne. Særligt de mest benyttes ruter til skolerne bør man se på, så det bliver sikrere for skolebørnene at cykle i skole. Ligeledes ønsker vi - i samarbejde med DSB - at se på muligheden for at øge kapaciteten af aflåst opbevaring.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte kommune er allerede tæt bebygget i dag - vi skal værne om det natur vi har tilbage. Både for os selv og vores børn og børnebørn. Men så sandelig også for at sikre at Gentofte øger dens biodiversitet og gør sit for at forbedre livsbetingelserne for bierne som er under pres, så vores fælles økosystem ikke kollapser i fremtiden.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uenig, da Gentofte kommune ikke har de fornødne faciliteter til dette. Ser desuden også hellere pengene brugt på at fortsætte den nuværende støtte til bibliotekerne og de lokalt forankrede begivenheder som finder sted på disse.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uenig, da jeg frygter det vil føre til et dårligere plejeniveau for dem som ikke har råd til den ekstra service. Desuden ved spidsbelastninger - hvem skal prioriteres først? Dem som betaler ekstra eller dem som ikke gør?

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er almindelig kendt at midlerne til indsatsen til sindslidende har været nedadgående i de senere år. Denne tendens skal vendes, så vi ikke taber dem som har allermest brug for hjælp.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være nemmere at drive virksomhed, så der skabes flere lokale arbejdspladser. Gentofte skal rådgive virksomheder bedre igennem én erhvervsindgangsportal, samt afdække mulighederne for etablering af kontorfællesskaber til selvstændige. Bosiddende europæisk og international arbejdskraft skal vejledes bedre så de falder til og forbliver en del af lokalsamfundet - bl.a. igennem ægtefælle mentorordninger og info om borgerrettigheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle vil gerne betale mindre i skat - men min egen vurdering tilsiger at det nuværende skatteniveau for borgerne er passende. Særligt også set i lyset af de serviceforringelser en skattenedsættelse vil medføre.

Uddannelse

2010 - 2012

Master of Science Media Technology and Games, IT-Universitet i København

Erhvervserfaring

2016 - nu

Data Analyst Det Danske Klasselotteri A/S
B

Uddannelse

2010 - 2012

Master of Science Media Technology and Games, IT-Universitet i København

Erhvervserfaring

2016 - nu

Data Analyst Det Danske Klasselotteri A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet