PERSONPROFIL

Anahita Malakians

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 21. marts 1983 i Tehran, Iran I et forhold 3 børn Bor i Frederiksberg Kommune

D

Anahita Neshati Malakians (Nye Borgerlige) var i 2017 kandidat for Venstre ved kommunalvalget i København kommune. Anahita Neshati Malakians blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet cand.soc. i politisk kommunikations og ledelse, og hun arbejder til daglig som kursusholder i Københavns Forældreorganisation og som foredragsholder i Forældrenes Landsforening. Derudover driver hun virksomheden MAVA Second Hand og Skrædderi på Frederiksberg.

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Bureaukrati
  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Jeg har tre overordnede ting, som jeg gerne vil kæmpe for:
o Ansvar for egen integration er gennem selvforsørgelse
o Et økonomisk bæredygtigt samfund – mere privat og mindre stat.
o Intet multikulturelt samfund – ét værdifællesskab – det danske

Jeg har tre danske børn, der kun taler dansk og kun har kendt dansk kultur og det er deres frihed og fremtid som danskere jeg kæmper for.
Jeg har ligeså meget på spil og et ansvar for deres fremtid i deres fædreland.
Jeg har en indgående viden om hvad Islam kan gøre ved et samfund – min baggrund i Iran har vist mig dette. Sådan vil jeg ikke have det skal gå Danmark.
Jeg er iværksætter, har arbejdet siden jeg var 13 år og er selvstændig i dag med eget skrædderi. Jeg ved, hvor hårdt det er at tjene sine egne penge og selvfølgelig skal arbejdsomme og flittige mennesker ikke beskattes fra hus og hjem.
Topskatten skal væk, selskabsskatten skal fjernes og arveafgiften begraves som første prioritet, hvis jeg bliver valgt!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at syge mennesker kommer væk fra kontanthjælpssystemet, og de raske tilbydes en basisydelse på 6.000 kroner skattefrit uden modkrav i forbindelse med at kontanthjælp og en række andre supplerende ydelser fjernes. Desuden skal alle tegne en forsikring mod arbejdsløshed, så man tager ansvar solidarisk.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke lønnen i Danmark der er for høj, men skatterne der er det.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Familierne skal have et større økonomisk råderum, men gennem nedsættelse af afgifter og skatter og ikke gennem offentlig tilskud.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere at anlægge en Motorring 5 rundt om København for at lette trafiktrængsel end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det skal prioriteres højere end tidligere at afsætte penge til at nedbringe trafikstøj fra motorveje og ringveje i beboelsesområder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 254 Venstre in total 23652

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Integration

Med kandidatens egne ord

FORÆLDRE MED VALGFRIHED

* En daginstitution i hver bydel med fleksible åbningstider: 50 timers pasning om ugen, som forældre selv placerer efter behov.

* Genindfør tilskud til pasning af eget barn i hjemmet.

* Styrk forældrefællesskaberne: Adgang til offentlige daginstitutioner efter lukketid.

* Loft over børneantal i voksenes alene-tid i dagtilbud

EN TRYG BY FOR ALLE

* Banderne ud af byen og bag lås og slå!

* Ryd op i projektmageriet og intensivér indsatser, der reelt er forebyggende og effektive.

* Bekæmp social kontrol og stil større og mere konsekvente krav til de forældre, der svigter deres rolle og ansvar.

ALLE DER KAN SKAL BIDRAGE

* Beskæftigelsesindsats med borgeren i centrum: Hurtig og effektiv sagsbehandling.

* Bedre integration af kvinder med ikke-vestlig baggrund via frivilligt arbejde og nyttejob.

* Opret ny ordning, der matcher borgere i fleksjobordninger med små virksomheder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Nye Borgerlige

2017 - 2017

Kandidat til Borgerrepræsentationen Venstre

2015 - 2015

Folketingskandidat Bispebjergkredsen, Venstre

2014 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Københavns Borgerrepræsentation, Venstre

Tillidsposter

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem FOLA

2013 - 2016

Bestyrelsesmedlem Københavns Forældre Organisation

2012 - 2015

Member of the Board FONH

2009 - 2017

Bestyrelsesformand Nørrebro/Bispebjerg Klynge G

2015 - 2017

Næstformand Københavns Forældreorganisation

Uddannelse

2015 - 2017

Cand.soc. Politisk kommunikation og ledelse, Copenhagen Business School

2008 - 2012

Bachelor Business Administration and Psychology, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2020 - nu

Direktør L.A.TINO ApS

2019 - nu

Adm. direktør FEN INVEST ApS

2018 - nu

Foredragsholder Den tabte samtale

2016 - 2016

Kursusholder Københavns Forældreorganisation

2015 - nu

Ejer MAVA

2015 - 2016

Foredragsholder Forældrenes Landsforening

2012 - 2017

Vikar Vikar Vagten

2005 - 2007

Restaurant manager Cafe Square
D

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Nye Borgerlige

2017 - 2017

Kandidat til Borgerrepræsentationen Venstre

2015 - 2015

Folketingskandidat Bispebjergkredsen, Venstre

2014 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Københavns Borgerrepræsentation, Venstre

Tillidsposter

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem FOLA

2013 - 2016

Bestyrelsesmedlem Københavns Forældre Organisation

2012 - 2015

Member of the Board FONH

2009 - 2017

Bestyrelsesformand Nørrebro/Bispebjerg Klynge G

2015 - 2017

Næstformand Københavns Forældreorganisation

Uddannelse

2015 - 2017

Cand.soc. Politisk kommunikation og ledelse, Copenhagen Business School

2008 - 2012

Bachelor Business Administration and Psychology, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2020 - nu

Direktør L.A.TINO ApS

2019 - nu

Adm. direktør FEN INVEST ApS

2018 - nu

Foredragsholder Den tabte samtale

2016 - 2016

Kursusholder Københavns Forældreorganisation

2015 - nu

Ejer MAVA

2015 - 2016

Foredragsholder Forældrenes Landsforening

2012 - 2017

Vikar Vikar Vagten

2005 - 2007

Restaurant manager Cafe Square

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet