PERSONPROFIL

Allan Anarchos

Kærlighedspartiet (Regnbuefolket)

Spidskandidat i København
Spidskandidat i Region Hovedstaden

Født 25. februar 1954 i København

G

Allan Anarchos var i år 2017 spidskandidat for Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania) ved Kommunalvalget i København kommune. og kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Allan Anarchos blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Allan Anarchos er stifter af Kærlighedspartiet og har siden 1993 været listens spidskandidat ved valget til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han har siden 2013 været spidskandidat for listen ved valget til regionsrådet i Region Hovedstaden.

Allan Anarchos har arbejdet som typograf og journalist for bl.a. Hovedbladet, minavisen, NOTAT, Ugeavisen København, Corsaren, Månedsbladet PRESS og KAOS TV. Han har solgt aviser fra en stadeplads på Rådhuspladsen, været iværksætter med eget grafisk firma og arbejdet med journalistisk nyhedsformidling.

Allan Anarchos er single. Han boede i 70'erne i Fristaden Christiania, men bor nu på Nørrebro.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 39 Kærlighedspartiet (Regnbuefolket) in total 581
KV 2013 Personlige stemmer 108 Kærlighedspartiet in total 923

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Mere om mig:

instagram.com/AllanAnarchos

altinget.dk/kandidater/kv17/allan-anarchos

altinget.dk/kandidater/rv17/allan-anarchos

Meninger:

Naturen: Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled. Naturområder skal bevares.

Trafik: Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken, bruge flere penge på at lave cykelstier og investere i kollektiv trafik.

Socialt: Den sociale indsats blandt sindslidende skal øges. Ressourcerne bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Kriminalitet: Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Integration: Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet. Der skal derfor investeres i integration.

FrankieBoy er IKKE en god overborgmester!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er er HELT enig. Var det Dansk Cyklist Forbund, som for ca. 40 år siden barslede med et konkret forslag om et sammenhængende net af Bilfri Cykelgader i København. Sådan! Noget sådant må realiseres! Siden 1973 medlem af D.C.F.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"På Fælleden flyver vi frit Lad ingen tage din sidste blomst" (Johan Olsen) STOP VOLDTÆGTEN AF NATUREN! København skal have mere natur - ikke mindre!

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han voldtager naturen ... Amager Fælled!! Frank Nej Tak!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt og aldeles uenig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

(Overvejende) enig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig. Derfor mener jeg ikke, at København skal tage imod flere flygtninge fra de grupper, lande, som har vist sig at skabe de største problemer i forhold til integration i befolkningen. Andre flygtninge, som er helt klar til integration, assimilation kan tage deres plads. Hvis vi ønsker København som "en by, der er blød som en krop", må vi bruge både hjerte OG hjerne. Så undgår vi: Et samfund .. så stenet at alt er en eneste blok og indbyggermassen så benet at livet er gået i chok

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uenig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uenig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig! Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog skal der ikke bare postes penge ud til de samme aktører ... igen og igen. På dette område forekommer kammerateri, ja "korruption". Nye koster fejer - måske - bedre. I hvert fald skal der gøres en reel indsats for at pengene virkelig kommer til gavn på dette område. Tidligere kriminelle og x-bande medlemmer skal efter kurser og uddannelse støttes i den indsats, de kan yde for at holde unge væk fra Al Capone og hans dræbere.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt helt enig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig - men nej til festicket.com/festivals/distortion/2018 #Distortion Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!!

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Jeg har selv i de seneste 15 år mit 63-årige liv boet i et socialt udsat boligområde, Blågården på indre Nørrebro. Kommunen skal i større udstrækning på en effektiv måde inddrage så mange "almindelige" beboere som muligt i beslutningen om indsats og aktiviteter. De sædvanlige aktører kan stadig bidrage. Men beboerne overses og overhøres og der graves derfor ikke så dybt. Og når jorden ikke vendes effektivt, trives andet end ... blomster, kartofler og radisser.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De flygtninge, som idag er borgere i Københavns Kommune skal integreres. Integrationen skal ske bedre og hurtigere end det nu er tilfældet. Den væsentlige del af integrationsprocessen har ikke med penge, men med mennesker at gøre. Penge kan bidrage. Københavnere, som ønsker at bidrage til at skabe bedre integration for flygtninge skal støttes økonomisk. Københavnere! Ikke nødvendigvis veletablerede organisationer. VIGTIGT: Kommunen skal ikke støtte de kræfter, som modvirker integration!!!!!!!!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er i hvert fald enig i det væsentlige her. "Robin Hood" har vel ikke levet forgæves? Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

(Overvejende) enig. Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læs mere om dette på min profil @kommunalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Integration og Ældre er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"Grundskyld er en afgift på værdien af beliggenheder, i økonomisk sprogbrug også kaldet jordrenten. Grundskylden er med andre ord en årlig jordleje eller afgift, som skal betales af grundejerne til vores fælles kasse for at få lov til at bruge et bestemt jordareal eller bo et bestemt sted. I dag går værdistigninger på attraktive beliggenheder, som er skabt af naturen eller af fælles økonomiske investeringer i samfundet, i private lommer".

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 119 Kærlighedspartiet Befri Christiania in total 1902

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Mere om mig:

instagram.com/AllanAnarchos

altinget.dk/kandidater/kv17/allan-anarchos

altinget.dk/kandidater/rv17/allan-anarchos

Meninger:

Naturen: Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled. Naturområder skal bevares.

Trafik: Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken, bruge flere penge på at lave cykelstier og investere i kollektiv trafik.

Socialt: Den sociale indsats blandt sindslidende skal øges. Ressourcerne bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Kriminalitet: Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Integration: Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet. Der skal derfor investeres i integration.

FrankieBoy er IKKE en god overborgmester!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende uenig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende uenig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!!

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uenig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!!

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!!

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uenig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!!

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig! Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!!

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!!

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!!

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tjah!? da.wikipedia.org/wiki/Kategori:R%C3%A5stofudvinding Hvilke råstoffer? Materialer kan genanvendes, genbruges ... Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uenig. Læs mere om dette på min profil @regionalvalg på twitter Og du er velkommen til at kigge på @KRISTIANIASTAN & CHRISTIANIA.DK på instagram Kig gerne forbi instagram.com/AllanAnarchos Email: kommunalvalg@gmail.com Web sites: KRISTIANIASTAN.DK BefriChristiania.dk CHRISTIANIA.DK NB: Sæt dit X ved Borgerlisterne!! NB: Miljø og natur samt Sundhedsområdet generelt er for mig de vigtigste af her to mulige områder!!

Politiske hverv

1993 - 2017

Spidskandidat for Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)

2013 - 2017

Spidskandidat for Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)
Menighedsrådsmedlem

Uddannelse

2002 - 2003

Journalist Danish School of Media and Journalism

Erhvervserfaring

1975 - 1988

Typograf Ugeavisen København, Månedsbladet Press m.fl.

1970 - 1972

Journalist Hovedbladet
G

Politiske hverv

1993 - 2017

Spidskandidat for Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)

2013 - 2017

Spidskandidat for Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)
Menighedsrådsmedlem

Uddannelse

2002 - 2003

Journalist Danish School of Media and Journalism

Erhvervserfaring

1975 - 1988

Typograf Ugeavisen København, Månedsbladet Press m.fl.

1970 - 1972

Journalist Hovedbladet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet