PERSONPROFIL

Aia Fog

Nye Borgerlige

Spidskandidat i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 25. marts 1967 i København Single 1 barn

D

Aia Fog (Nye Borgerlige) var i 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved kommunalvalget i København kommune og kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Aia Fog blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet og arbejder til daglig som redaktør i virksomheden document.dk
Privat har hun et barn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 866 Nye Borgerlige in total 2874

Mærkesager

  • Integration
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil være vælgernes vagthund på rådhuset, der råber op over for det enorme spild af borgernes skattekroner.
Vi skal have fjernet islam fra offentlige institutioner: Ingen tørklæder og nej til muslimske særkrav om f.eks. halal-mad og kønsopdelt svømmeundervisning.
Den københavnske folkeskole skal gøres attraktiv, så de ressourcestærke københavnske forældre vælger den til og ikke fra, bl.a. ved at styrke fagligheden og de kulturbærende fag.
Der skal mere fokus på den ældrepleje kommunen tilbyder - vi haft for mange dårlige sager her. Det er en kerneopgave for kommunen.

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er allerede en af de største cykelbyer i verden, så de københavnske cyklister har gode vilkår. Vi skal meget hellere bruge energi på at finde intelligente parkeringsmuligheder for byens borgere.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen andre storbyer har vild natur fem minutter fra byens midte. Det er helt unikt og en gave, som vi skal passe på. Derfor skal Fælleden bevares ubeskåret og forvaltes som vild natur, med fokus på biodiversitet.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen er muligvis en dreven politiker, men han er ikke københavner og han har ikke løftet en klov for at dæmme op for de massive problemer København står midt i med elendig integration, ghettodannelse, parallelsamfund og bandekriminalitet. Og i forhold til afsløringerne af pamperi og dårlig embedsførelse på Rådhuset har han været fuldstændig usynlig. Vi har brug for en ny, borgerlig overborgmester.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi kan komme let og hurtigt rundt i byen - og så når vi ikke cykler. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for en sammenhængende og velfungerende kollektiv trafik - og gør plads til de biler, som er en uomgængelig del af livet i en storby

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fint nok - men så er vi mange københavnere, der lige skal have nogle større køkkener, så der er plads til de ekstra affaldsspande. Den gamle boligmasse i København er slet ikke gearet til at kunne rumme flere affaldsspande i de små køkkener.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der står i dag børn på venteliste for at få lov til at spille fodbold, Det er ikke i orden. Fysisk aktivitet aktiv deltagelse i klub- og foreningslivet er en væsentlig forudsætning for et godt børneliv. Det skal kommunen være med til at sikre.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur er vigtig, men så længe der er gamle, der ikke kan få et varmt kvalitetsmåltid hver dag, og så længe man overvejer at lade folkeskoleelever undervise udendørs pga. pladsmangel på skolerne - så længe vil jeg hellere bruge pengene her. Børns og ældres velfærd kommer først.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en af kommunens vigtigste opgaver at sørge for, at de svageste får den hjælp, de har behov for. Derfor skal man kontinuerligt evaluere de indsatser, der er i gang for at gøre dem bedre. Hvis indsatsen er utilstrækkelig på grund af manglende ressourcer, skal der tilføres flere, men optimering af indsatsen er ikke altid lig med flere penge. Der er ingen grund til at smide flere penge efter noget, der ikke fungerer. Så hellere finde på noget andet for de samme penge.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge/migranter er i overvældende omfangere bærere af en kultur (islam), der ikke lader sig hverken integrere eller assimilere og vi har ghetto-områderne, banderne, særkravene og modviljen mod dansk demokrati og danske værdier til at bevise det. Vi skal ikke have mere islam og flere uuddannede mennesker, der aldrig bliver en del af vores samfund. Vi skal have færre.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer da virkelig an på, hvilke aftaler, man laver.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ikke ind på den præmis. Vi betaler vores skat i tryg forvisning om, at vi kan få den behandling og pleje, vi har brug for, når vi bliver syge. Jeg vil vide, hvad "andre sundhedsområder" dækker over.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er klart, at undervisningen ikke bliver bedre, når der er 30 elever i en klasse - end hvis der var 20. Den københavnske folkeskole er på hælene målt på så mange parametre, så der er brug for en indsats her, hvis den skal bevares som en af vores vigtigste, kulturbærende institutioner. Klassekvotienten er blot et af mange mulige indsatsområder.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med en to-årig dagpengeperiode, kan man ikke forblive arbejdsløs i det uendelige. Problemerne ligger dér, hvor arbejdsduelige bliver parkeret på varig offentlig forsørgelse - og hvor kronisk syge bliver tæsket gennem uværdige arbejdsprøvninger.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige ønsker at sætte kommuneskatten ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har i alt for mange år brugt alt for mange penge på fuldstændig tåbelige og virkningsløse integrationsprojekter, fædregrupper, mentorordninger og hvad har vi alt. Det skal stoppes pr. omgående.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklisterne er nok de trafikanter, der har det bedst i København. Vi bør i stedet gøre mere for bilisterne og den kollektive trafik.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturområder er en væsentlig del af vores natur- og kulturarv. Det skal vi passe på, så vi kan give det videre til vores børn.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke tages ressourcer fra kommunens kerneopgaver, så længe disse ikke løses ordentligt. København skal ikke være en projekt-event-by, som lokale politikere kan sole sig i, men en skøn by for indbyggerne at leve og arbejde i.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man fjerner ikke de sociale problemer ved at poste millioner af kroner i kvarterløftsprojekter. De 800 mio. kr. man har brugt på at forskønne Mjølnerparken har ikke nedbragt kriminaliteten eller højnet det socio-kulturelle niveau. Det massive pengespild skal stoppes og pengene bruges på daginstitutionsområdet, skolerne og de ældre.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke på vilkår. Kommer man til Danmark ude fra, er det ens fornemste opgave at arbejde aktivt på at blive en del af det land og den kultur, man er kommet til. Det har de seneste 40 år ikke været muligt at skabe vellykket integration gennem dyre integrationsprojekter, så pengene gør langt bedre gavn andre steder.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor i alverden skulle en velhavende betale mere for den samme ydelse som en med lavere indkomst? Det giver simpelthen ingen mening. Alle har som udgangspunkt arbejdet og betalt skat et helt liv - så hvis man mener, der skal differentieres, er det allerede sket: Den velhavende har i forvejen betalt mere i skat end den ikke-så-velhavende

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg acceptere ikke den præmis

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De mindste mennesker i vores by har krav på den bedste og tryggeste hverdag, med sikkerhed for, at de bliver stimuleret og behandlet med opmærksomhed og omsorg, nu de ikke kan være sammen med deres forældre det meste af deres vågne tid. Det er helt afgørende, at normeringen i vores daginstitutioner er i orden.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uacceptabelt, at København ligger på en 93. plads ud af 98 kommuner, når det gælder det lokale erhvervsklima. Nye Borgerlige vil målrettet arbejde for at styrke erhvervsklimaet ved at forbedre sagsbehandlinger, styrke infrastrukturen, opkvalificere arbejdskraften, velfærdsservicen, og dialogen virksomheder, iværksættere og kommunen imellem.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan simpelthen ikke være meningen, at almindelige mennesker ikke har råd til at bo i eget hus i København pga. en høj grundskyld.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 500 Nye Borgerlige in total 13375

Mærkesager

  • Integration
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil være vælgernes vagthund på rådhuset, der råber op over for det enorme spild af borgernes skattekroner.
Vi skal have fjernet islam fra offentlige institutioner: Ingen tørklæder og nej til muslimske særkrav om f.eks. halal-mad og kønsopdelt svømmeundervisning.
Den københavnske folkeskole skal gøres attraktiv, så de ressourcestærke københavnske forældre vælger den til og ikke fra, bl.a. ved at styrke fagligheden og de kulturbærende fag.
Der skal mere fokus på den ældrepleje kommunen tilbyder - vi haft for mange dårlige sager her. Det er en kerneopgave for kommunen.

Uddannelse

cand. jur. Københavns universitet

Erhvervserfaring

Redaktør Document.dk
Formand Trykkefrihedsselskabet
D

Uddannelse

cand. jur. Københavns universitet

Erhvervserfaring

Redaktør Document.dk
Formand Trykkefrihedsselskabet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet