164727-db3a73d9.jpeg
164727-db3a73d9.jpeg
RV
Radikale Venstre
Gitte Kjær-Westermann
Født 13/5/1967 i Århus - Ikke oplyst - 4 børn - 2930 Klampenborg
Nuværende stilling: Projekt og Udviklingskonsulent Forbrugerrådet Tænk
Hvorfor bør man stemme på dig?
Børn, unge og ældre, der mærker, at de prioriteres: Som formand for Børn&Unge har jeg fået opprioriteret børneområdet og vendt politik fra kort til langsigtet. Det vil jeg fortsætte med. Jeg vil arbejde for fokus på kvalitet, trivsel, nærvær, hænder nok og engagerende undervisning; mere frihed i skoler, dagtilbud og ældrepleje til at finde nye veje selv; og fokus på at sikre rekruttering og fastholdelse af godt personale. Bæredygtighed og klima helt i front: Vi skal tænke det grønne og bæredygtige mere ind i alt fra undervisning til by- og erhvervsudvikling. RV har taget initiativ til bæredygtighedsstrategien. Den skal prioriteres i samarbejde med borgerne, DTU og virksomheder. Jeg vil arbejde for en klimaneutral kommune, fokus på kollektiv tranport, biobrændsel, øget biodiversitet, støjbekæmpelse og kystsikring. Fokus på borgernes behov og plads til forskellighed: Vi er ikke ens. Det skal vores institutioner og tilbud derfor heller ikke være. Mangfoldighed er en styrke.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af trafikstøj. Lyngby-Taarbæk Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har netop fået midler til støjbekæmpelse igennem i regeringens Infrastrukturplan. De midler skal effektueres. Nogle områder er ikke tænkt ind, og her mener jeg, vi bør arbejde lokalt for at følge op; fx i forhold til de dagtilbud, vi har, der ligger tæt på motorvejen

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det går udmærket med integrationen af flygtninge og indvandrere hos os. Vi har lige nu ikke behov for at bruge flere penge på det

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune halter så meget efter, at det skal tilføres mærkbart flere penge, selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er en af de kommuner i landet, der bruger flest penge på ældreområdet. Jeg mener, vi skal have set på, hvordan vi driver vores velfærd, og om der er noget, vi kan gøre anderledes. Kan midlerne bruges bedre ved at give friere rammer, og lytte mere til de ældre og seniorrådet? Kan vi skabe bedre genoptræning, så ventetiden reduceres og styrke personalerekrutteringen gennem le... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udgifterne til de specialiserede børne og voksenområde har været stigende hvert år i mange år. Det er et område, der tager mange ressourcer, men som vi måske ikke er gode nok til at håndtere på den bedste måde. Jeg har som formand for Børne- og Ungdomsområdet i denne periode sat en omstillingsproces igang, hvor vi tænker anderledes på det specialiserede børneområde, mere langsi... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi satte skatten op sidste års budget. Det gjorde vi for at finansiere fx udligningsregningen, vi fik. Vi straffes for det, idet 75% af skattestigningen går til staten det første år, derefter 50% og 25% de næste år. Først i år 4 får vi lov at beholde pengene fra skattestigningen selv. De penge skal vi bruge til velfærdsløft, ikke til nye skattelettelser. For vi risikerer at få ... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet og bevægelse er vigtigt, og vi skal især tænke den uorganiserede bevægelse mere ind i byplanlægning og grønne områder

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både genoptræning og forebyggelse er vigtig. Men vi har haft for lidt fokus på forebyggelse i en årrække, og det er vigtigt at sætte tidligt ind - det giver både menneskeligt og økonomisk mening i det lange løb

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god beslutning at sætte Lyngby Stadion i udbud.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har faktisk haft en omfattende inddragelsesproces omkring det, og lyttet til en del af de input, der er kommet fra borgerne, bla. at undgå en trafikløsning, der kræver nedrivning af en af de fredede bygninger ud til Lundtoftevej, ligesom højde og drøjde og placering af studieboligerne er justeret løbende til inden udbud.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal tænke klima og bæredygtighed ind i alle kommunens aktiviteter, fra by- og erhvervsudvikling, til undervisning og tilbud i skoler og daginstitutioner.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er en af de kommuner, der bruger flest penge på ældreomsorg. Når vi samtidig har udfordringer tyder noget på, at vi kan bruge vores ressourcer bedre

Sofia Osmani har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i den forgangne periode oplevet et rigtig godt samarbejde med Sofia Osmani, med brede forlig hen over midten, og lydhørhed overfor vores politik. Vi peger derfor på Sofia Osmani igen som borgmester for næste valgperiode, og har tillid til et fortsat godt og bredt samarbejde.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dagtilbudsområdet skal tilføres flere midler, og det bliver der lige nu. Noget kommer fra staten, noget skal komme fra kommunerne. Der stilles stadig større krav fra forældre til, hvad et dagtilbud skal kunne. Og det bliver stadig sværere at rekruttere og fastholde personale. Vi må følge med udviklingen og levere den kvalitet og de arbejdsvilkår, der er brug for, og samtidig gå... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke imod udbud, det skal bare give mening. Nogle områder egner sig ikke, andre gør.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bygger og udvikler rigtig meget. Nogle gange er det sket uden at bevarelse af det grønne er tænkt ordentligt ind. Det skal vi undgå i fremtiden. Derfor ønsker vi i Radikale Venstre en stadsarkitekt eller et arkitekturråd, som involveres i alle større byggeprojekter og kan holde overblikket over det arkitektoniske udtryk i kommunen

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et enten-eller. Nedslidte veje skal renoveres, men cykelstier bliver stadigt vigtigere i en fremtid, hvor flere vil cykle, bla elcykler vil kræve både plads og bedre cykelstier. Og elcyklen kan bidrage til at nedbringe biltrængslen på vejene.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den kommende letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et godt projekt og er penge godt givet ud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har to kæmpe og stigende udfordringer på trafikområdet; 1) klima, 2) trængsel. Hvor el-biler kan være med til at løse klimaudfordringen, forværrer den trængselsudfordringen i og omkring de større byer, fx her hos os. Busser løser det ikke. De sidder også fast i trafikken. BRT løsninger er gode, men kræver også selvstændigt anlagte vejbaner, og er mindre klimavenlige end let... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal løbende bruge penge på idrætsområdet, og det skal udvikles og udbygges, men det kan vi mestendels gøre indenfor de rammer, vi allerede har. Nogle gange kommer der særlige initiativer, som vi skal bruge lidt ekstra penge på, og så skal vi gøre det

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur har været underprioriteret i en årrække. Vi skal hos os prioritere fx et ordentligt musikskoletilbud, og vores bands skal have ordentlige lokaler at lave koncerter i. Det sidste kan ske via et samarbejde med Bellevue Teatret. Men man kan også forestille sig et musikskole-hus i Lyngby centrum, hvor der også kan afholdes koncerter og andre aktiviteter.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja til at skolerne i højere grad skal hjælpe de særligt udfordrede børn, sådan at sårbare børn fortsat har tilknytning til almenmiljøet, samtidig med at de får ekstra støtte, fx i gruppeordninger eller andre mellemordninger. Men det skal ikke ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever. Almenområdet kan ikke holde mere for end det har gjort.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den kollektive transport er et enormt vigtigt element i ambitionen om at nå vores klimamål. El-biler gør det ikke alene, og den stigende mængde af biler skaber trængselsudfordringer i og omkring alle vores større byer. Vi skal have flyttet flere mennesker over i den kollektive transport, og vi skal have udviklet den, så den bliver mere attraktiv som alternativ til bilen

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har været utroligt nemt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden. Det kunne være ønskeligt, hvis alt, hvad vi bød borgerne, var lige så velfungerende og prioriteret

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men ikke som en one-size-fits-all for alle kommuner. Der er forskel på kommunerne og de mennesker, der bor der. Det gør ikke noget, at flere søger gymnasiet i nogle kommuner, og flere søger erhvervsuddannelse i andre kommuner.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Samme som ovenstående

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke fuldstændig imod brugerbetaling. Men det skal overvejes grundigt, og egner sig kun til bestemte områder, så vi ikke ender i, at indkomst bliver afgørende for hvor meget velfærd og behandling, man tilbydes

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigere at få den korrekte behandling end hvor man skal hen for at få den. Jeg tror de fleste gerne lader sig transportere, hvis det øger sandsynligheden for den bedste behandling

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialt udsattes adgang til sundhedsvæsnet skal naturligvis prioriteres, ligesom alle andres adgang.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er godt med mangfoldighed. Men det skal ikke opnås ved at nedlægge profilskoler, måske tværtimod. Der er talenter indenfor alle områder. Skab attraktive gymnasier, der taler til de unge, og lad så de unge søge derhen, hvor de helst vil hen

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er i hvert fald nødt til at gentænke håndteringen af det specialiserede børne og voksenområde. Lige nu er alle kommuner udfordret på opgaven. En løsning kunne være at gøre noget af opgaven regional.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en balance. Jeg tror på det frie valg. Vi skal blot heller ikke udvikle A og B hold, som vi ser i andre lande, når private virksomheder overtager for meget

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klima, miljø og bæredygtighed er enormt vigtigt. Men om det lige skal være undersøgelse og rensning af forurenede grunde, der skal bruges penge på over andre områder, er ikke sikkert

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kunne indføre et lille gebyr. Bliver det mere end det, skævvrider det vores velfærdssamfund

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den kollektive transport skal også løse en samfundsopgave. Man skal også kunne komme på hospitalet uden bil fra et udkantsområde. En elbus med 8 passagerer forurener mindre end en elbil. Så det kan betale sig i miljøregnskabet at investere i el-busser fremfor flere biler. Det er det, vi skal prioritere.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være et velfungerende akutberedskab i alle områder.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En veludbygget kollektiv infrastruktur er vigtig, især til vores hospitaler. 4 ud af 6 familier har ikke bil, og de, og især unge og ældre er afhængige af den kollektive transport.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan være utrolig svært at læse folks tilstand over telefonen, selv med video på. Det kan øge risikoen for fejldiagnoser betydeligt. Ydermere er de, der har størst behov, ofte ældre, som måske ikke føler sig helt så trygge ved de digitale møde

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har været underprioriteret længe. Vi har stadig lettere ved at forstå de somatiske sygdomme end de psykiske. Samtidig stiger mistrivslen, særligt hos vores børn og unge. Psykiatrien skal opprioriteres, så vi kan sætte tidligere og mere effektivt ind
Curriculum Vitae

Politisk karriere (8)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Lyngby-Taarbæk Kommune

2017-d.d.

Formand for Børne og Ungdomsudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune

2018-d.d.

Medlem af Byplanudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune

2018-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune

2018-d.d.

Formand for Integrationsrådet

2010-d.d.

Næstformand, lokalbestyrelsen

2014-2018

Kommunalbestyrelsesmedlem

2010-2014

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Sociale og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget

2010-2014

Erhvervskarriere (5)

Projekt og Udviklingskonsulent, Passagerpulsen - Forbrugerrådet Tænk

2020-d.d.

Konsulent og rådgiver, Living Communication

2004-2020

Undervisningsassistent og vejleder, Roskilde Universitetscenter

2001-2004

Ressource Mobilisation Specialist, UNCDF, NY, NY, USA

1999-2001

Consultant, General Consulate of Ireland, Lesotho

1998-1999

Uddannelse (2)

, Center for Nonviolent Communication, Albuquerque New Mexico, Certified Trainer

2002-2004

Cand.scient.adm, Roskilde Universitetscenter, Offentlig driftsøkonomi

1992-1998

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

427
Radikale Venstre
3159
Regionsrådsvalg 2021

414
Radikale Venstre
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2017

546
Radikale Venstre
2604
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
427
Partiet i alt
3159
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
414
Partiet i alt
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
546
Partiet i alt
2604
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat