227706-d42ff28d.jpeg
227706-d42ff28d.jpeg
NB
Nye Borgerlige
Anette Skafte
Født 8/8/1965 i Gentofte - Enlig - 2 børn - 2800 Kongens Lyngby
Nuværende stilling: Laboratorieassistent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Der sker alt for mange fejl i sagsbehandling og visitering overfor mennesker med handicap eller psykisk sygdom. De skal have den hjælp de har behov for, ikke hvad kommunen mener den har råd til. Handicapområdet skal fri af kommunen, og sikre en retfærdig socialpolitik. Forebyggelse og investeringer i mennesker er den bedste måde at skabe et godt og økonomisk fundament for en kommune. Ny retning på ældreområdet. Ældre skal opleve kontinuitet og tryghed med fokus på deres behov. Der skal mere tillid til fagpersonale som organiseres i selvledende teams inspireret af Buurtzorg modellen med mindre kommunal indblanding og bureaukrati. Som ældre dansker skal du have friheden til at kunne indrette dit liv og din hverdag, som du ønsker – pengene skal følge dig. På den måde kan du vælge til – og vælge fra. Integration er et personligt ansvar. Trods en dyr indsats, er alt for få med ikke vestlig baggrund i ordinært arbejde. Vi skal ikke forsørge udlændinge på dansk velfærds bekostning.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af trafikstøj. Lyngby-Taarbæk Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der spildes allerede millioner af kroner på integrationsprojekter i kommunen. Det virker ikke, og danskernes penge skal ikke spildes på projektmageri. Integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave.

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune halter så meget efter, at det skal tilføres mærkbart flere penge, selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan ikke betale sig at spare på pleje og ældreomsorg. Det er på tide med en fundamental forandring af hele ældreområdet, vi skal gøre op med central styring i ældreindsatsen. Jeg vil arbejde målrettet på, at man får iværksat selvstyrende teams, inspireret af den hollandske Buurtzorg-model med det formål at styrke kontinuiteten i hjemmeplejen. De sundhedsfaglige skal slippes... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggelse og investeringer i mennesker er den bedste måde at skabe et godt og økonomisk fundament for en kommune og flest muligt kan tage hånd om egen tilværelse Dette sikrer vi bedst på den lange bane, ved at forebygge og investere i mennesker, så tidligt som muligt. Vi skal støtte udviklingen af vores borgere, og understøtte tanken om arbejdslivets betydning for mennesket ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god beslutning at sætte Lyngby Stadion i udbud.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At bruge flere penge på at reducere CO2-udledning lokalt inden for det offentlige er en dyr og ineffektiv måde at fremme den grønne omstilling på. Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige vil forbedre kvaliteten i ældreomsorgen ved at lade pengene følge borgerne og dermed give danskerne langt større valgfrihed mellem offentlige, private eller frie tilbud - betalt over skatten. Ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre – fx plejehjemsplads, mad og rengøring – skal gives som direkte tilskud på et bevis, som den ældre selv ka... Læs mere

Sofia Osmani har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er igennem flere år sparet alt for meget på normeringen i daginstitutionerne, det skal der rettes op på. Vi mener at daginstitutionerne skal sættes fri. De ansatte bruger i dag alt for meget af deres tid på dokumentation, møder med kommunen osv. i stedet for at være sammen med børnene. Politikerne skal bestemme mindre. Når det bliver op til de enkelte institutioner og tilbu... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige vil forbedre kvaliteten i ældreomsorgen ved at lade pengene følge borgerne og dermed give danskerne langt større valgfrihed mellem offentlige, private eller frie tilbud - betalt over skatten. Ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre – fx plejehjemsplads, mad og rengøring – skal gives som direkte tilskud på et bevis, som den ældre selv ka... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lyngby-Taarbæk kommune er for længst fuldt udbygget. Trods det har de siddende politikere igennem flere år set stort på vores grønne områder og bygget det ene mastodontbyggeri efter det andet. Det er på høje tid at vi stopper med mere byggeri og beskytte og pleje de grønne områder der endnu er tilbage.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den kommende letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et godt projekt og er penge godt givet ud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Inklusion skal ikke være en sparreøvelse. Politikerne har presset mange elever ind i skolerne, også børn som burde være i et afskærmet tilbud for at tilgodese særlige udfordringer. Kommunens kassetænkning er ikke børnenes tarv. Børn med særlig behov skal derfor ikke presses over i folkeskolen, men sikres en tryg skolegang med god faglig og social udvikling i eget tempo. Vi ska... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige ønsker vækst og fremgang for alle landsdele, hvilket kræver en hurtig og kontinuerlig udbygning af vejnettet samt en lettilgængelig og stærk infrastruktur med gode veje, broer og færger. DSB skal privatiseres og togdriften konkurrenceudsættes til gavn for kunderne. Og så bør bustrafikken gives frie konkurrencebetingelser for at sikre bedre service, lavere priser ... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private sundhedstilbud er ofte mere imødekommende over for patienternes behov og tilmed billigere end de offentlige. Konkurrencen fra private sundhedsudbydere vil hjælpe til at fremme effektivitet og innovation i den offentlige del af sundhedsvæsenet. Derfor skal der generelt være en større grad af frit valg for patienterne mellem et privat og et offentligt tilbud, og region... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle danskere skal have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres mere brugerbetaling. Men når politikerne fråser med pengene, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og blandt andet bruge no... Læs mere

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udbygningen af specialerne og styrkelsen af universitetshospitalerne skal fortsætte, så danske patienter altid kan være sikre på at få den bedste, nyeste og mest effektive behandling, når man fejler noget alvorligt. Lokale sygehuse, som er bemandet med læger, sygeplejersker og plejepersonale, skal sikres, og de skal ikke kun være ”udskrivningscentre” – men skal kunne udføre enk... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal generelt være nemmere at navigere i sundhedsvæsenet.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige står vagt om det frie valg og siger nej til tvangsfordeling. Hverken daginstitutioner, skoler eller gymnasier skal bruges som integrationsprojekter, for regningen for årtiers fejlslagen udlændingepolitik skal ikke ende i børne- og teenageværelset. Udlændingepolitikken skal derimod løses fra bunden.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der sker alt for mange fejl i sagsbehandling og visitering overfor mennesker med handicap eller psykisk sygdom. De skal have den hjælp de har behov for, ikke hvad kommunen mener den har råd til. Derfor skal hele handicapområdet fri af kommunens kassetænkning, for at sikre mennesker med handicap og psykisk sygdom en hurtig, retfærdig og ensartet sagsbehandling.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et samfundsansvar at rydde op efter tidligere generationers forurening. Vi kan ikke tillade os at ignorere problemerne. Hvis teknologien er tilstede til at sikre en ordentlig oprydning, bør der afsættes penge til at få det gjort hurtigst muligt.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal ikke bruge penge på opgaver, der bedst kan betegnes som frås. Der skal i stedet være fokus på kernevelfærd. Sundhedspersonalet skal i højere grad bruger tiden på patienterne og i mindre grad på bureaukrati. Hospitalerne skal drives mere decentralt. Inddragelse af de faglige medarbejdere i det daglige er vigtigt, og ansvar for ledelse og økonomi bør hvile på et h... Læs mere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være bedre adgang til lokale akutklinikker for almene skader, som ikke kræver specielt beredskab.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må være op til den enkelte lægeklinik og deres patienter

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udredning, pleje og behandling af patienter med psykiatrisk sygdom skal forbedres. Jeg vil arbejde for at sikre lighed mellem psykiatri og somatik, styrket faglighed, tværsektorielt samarbejde, mindre administration, inddragelse af pårørende, respektfuld visitation, tidlig holistisk indsats og forebyggelse hvor pengene følger patienten.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Folketingskandidat

2015-2019

1. Suppleant Kommunalbestyrelsen Lyngby-Taarbæk, Lyngby-Taarbæk Kommune

2013-2017

Erhvervskarriere (5)

Laboratorieassistent, Danmarks Tekniske Universitet

2009-d.d.

Selvstændig Direktør, Exclusive tanning og Byens Solcenter

1995-2005

Selvstændig, Brugskunst og granit

1995-2004

Livredder, Brande svømmehal

2001-2003

Hjemmehjælper, Brande Kommune

1983-1991

Uddannelse (1)

EFG Handel og Kontor, Herning Handelsskole

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1669
Nye Borgerlige
28686
Kommunalvalg 2021

132
Nye Borgerlige
853
Folketingsvalg 2019

ukendt
Dansk Folkeparti
ukendt
Kommunalvalg 2017

439
Dansk Folkeparti
1059
Regionsrådsvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
1669
Partiet i alt
28686
Kommunalvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
132
Partiet i alt
853
Folketingsvalg 2019
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
439
Partiet i alt
1059
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat