281572-d74789b4.jpeg
281572-d74789b4.jpeg
V
Venstre
Carsten Scheibye
Født 14/6/1963 - Ikke oplyst - 2 børn - 3770 Allinge
Nuværende stilling: Associate professor CBS
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil sætte meget mere fokus på det helt centrale i vores sundhedssystem. Nemlig hurtig og effektiv behandling. Det omfatter også mere fokus på kortere ventelister, hurtigere udredning af patienterne og garantier for behandling inden for kort tid. Patienterne skal i centrum. Jeg vil skabe bedre sammenhæng mellem en regions behandlingstilbud, de praktiserende læger og speciallæger og kommunerne. Det gælder uanset behandlingsbehov og uanset om det er somatisk eller psykosomatisk. Derudover vil jeg sikre mere lighed og nærhed i sundhedstilbuddene. Vi skal sikre, at alle danskere har mere lige muligheder uanset deres postnummer og pengepungs størrelse. Der kræver mere sundhedspersonale og mere fleksible løsninger samt mere fokus på for eksempel lægedækning, lokale sundhedsløsninger tæt på borgerne.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Testmulighederne har generelt være gode.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Naturligvis skal de unge vælge selv i sidste ende. Det ændrer så ikke på, at der kan ske en bedre vejledning, der måske kan få flere til at vælge en spændende erhvervsuddannelse og måske begge dele.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Region Hovedstaden kan indgå i tættere samarbejde med mange forskellige aktører, end tilfældet er i dag og herunder også privathospitaler, som Region Hovedstaden kan leve op til hurtig udredning og behandlingsgarantier. I det hele taget handler det om at sætte patienten i centrum. Der skal mere fokus på det helt centrale i vores sundhedssystem. Nemlig hurtig og effektiv behandl... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akuttelefonen bygger på en række grundlæggende rigtige tanker, og andre regioner har da også udfordringer med deres model. Der er imidlertid i øjeblikket flere problemer med 1813 , som i øvrigt er årsagen til, at der er iværksat analyser og besluttet forskellige tiltag.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal sikre rent grundvand. Det er helt afgørende. Pengene bør ikke (og kan ikke) tages fra sundhedsområdet, idet det er adskilte kasser. Der skal ske en prioritering indenfor regional udvikling (ikke sundhed).

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil skabe mere ulighed i sundhed, og der skal være lige behandlingsmuligheder.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke investeret nok i området og områdets medarbejdere. Arbejdsmiljøet og presset stresser medarbejderne, og der er for få medarbejdere. Området bør prioriteres meget mere.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at fastholde de mindre syge- og sundhedshuse. Det betyder dog ikke, at specialiseringer skal spredes.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De socialt udsatte skal støttes mere, og det kan godt ske indenfor rammerne.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er for stor forskel kommunerne imellem, og specialtilbuddene kan sammentænkes med øvrig behandling. Omvendt står kommuner for skoler med mere, som også er en del af tilbuddene. Hovedproblemet er ikke præcis hvem. Det er hvordan, og her er det handicappede barn og dets pårørende alt for meget overladt til selv at finde vej gennem systemerne. Der skal være en ansvarlige enhed... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afhænger af den konkrete situation. Helt grundlæggende skal Region Hovedstaden koncentrerer sig om kernen i vores sundhedssystem. Hurtig og effektiv behandling. Der kan være idéer i at samarbejde mere med private, og vi har i hvert fald en forpligtigelse til at afsøge mulige løsninger, der kan være mere hensigtsmæssige.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal sikre oprensning af forurenede grunde. Det er helt afgørende. Pengene bør ikke (og kan ikke) tages fra sundhedsområdet, idet det er adskilte kasser. Der skal ske en prioritering indenfor regional udvikling (ikke sundhed).

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gebyrer vil øge uligheden i sundhedssystemet.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Det er afgørende med politisk kontrol. Problemstillingen er ikke at diskutere hvem, der gør hvad. Det handler om, at der skabes bedre sammenhæng mellem indsatserne.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør ske snarest muligt.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akutberedskabet er en helt central del af vores sundhedsvæsen. Generelt skal akutberedskabet prioriteres (og over hele Region Hovedstaden).

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er enig i, at Region Hovedstaden skal arbejde for, at a) der skabes interesse for en udbygning af metronettet samt, b) at den pågældende metrolinje kommer. Det er derimod ikke en regionsopgave at finansiere byggeriet.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den type konsultationer vil vinde frem, og teknologien gør det også muligt. Det kan hjælpe mennesker lidt længere væk fra et fysisk behandlingstilbud. Der er mange steder allerede taget positivt imod det. Eksempelvis på Bornholm.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har været underprioriteret i en årrække.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (8)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Bornholms Regionskommune

2010-d.d.

Medlem af Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Bornholms Regionskommune

2018-d.d.

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Bornholms Regionskommune

2018-d.d.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2014-d.d.

Medlem af Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Formand, Teknik- og Miljøudvalget, Bornholms Regionskommune

2014-2017

Medlem, Erhvervs- og vækstudvalget, Region Hovedstaden

2014-2017

Medlem, Miljø- og trafikudvalget, Region Hovedstaden

2014-2017

Erhvervskarriere (1)

Siden 2002 forskellige stillinger på CBS, Nu Associate Professor, CBS Copenhagen Business School

2002-d.d.

Uddannelse (2)

Ph.d., CBS Copenhagen Business School, Økonomi og virksomhedsledelse

2011-2015

Master of Business Administration, Henley Business School

1998-2002

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

4874
Venstre
98148
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

5031
Venstre
127808
valgt ind
Kommunalvalg 2017

1037
Venstre
4516
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
4874
Partiet i alt
98148
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
5031
Partiet i alt
127808
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
1037
Partiet i alt
4516
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat