261963-0e6225b1.jpeg
261963-0e6225b1.jpeg
KD
Kristendemokraterne
Bjarne H. Kirkegaard
Født 27/3/1954 i Gladsaxe - Gift - 3 børn - 3770 Allinge
Nuværende stilling: Udvalgsformand/kommunalbestyrelsesmedlem
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er til udvikling på hele Bornholm - og arbejder for at familierne kan sættes fri til at vælge pasningsform - også hjemmepasning. Det giver god mening at satse på familierne. Klima og natur har stor og positiv betydning - og det er super vigtigt at være optaget af i dagligdagen. Endelig skal erhvervslivet have gode vilkår - og ventetiden på byggesagsbehandling skal barberes ned. Det er nogle af de emner, jeg er optaget af.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Der bør være bopælspligt igen i nogle af de byer, hvor den blev afskaffet for otte år siden. Så byerne ikke bliver affolket, fordi husene bliver solgt som fritidsboliger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen genoptager dialogen med by- og borgerforeninger - og drøfter muligheder. For i nogle, mindre byer, er der sket en udvikling, som borgerforeningerne ikke havde forventet.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal nok ikke bruges ret meget mere, for vi gør en hel del - og lykkes for eksempel ret godt med at få flygtninge og indvandrere ud på arbejdsmarkedet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialt udsatte grupper skal altid have god hjælp. Men nej, det behøver ikke at ske på bekostning af en hal masse andet... Det handler om at tilrettelægge, og at gøre det hele på den klogeste måde.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skat er noget vi betaler for at kunne opretholde vores velfærd og serviceniveau. Noget vi er fælles om. Lavere skatter vil sænke muligheden for at drive det serviceniveau, som vi kender og er stolte af. Lavere skatter vil øge presset og sænke velfærden.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgerne har selv ansvar for at være i fysisk aktivitet. Det hele er ikke kommunens opgave. Men der gøres allerede noget på området - i forhold til motion.

Det er en god beslutning at bruge mindst 110 millioner kroner på at samle en stor del af Bornholm Kommunes administrative medarbejdere i et nyt rådhus i Knudsker. Det flytter derved arbejdspladser fra Tejn og Nexø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

S og V har indgået et hurtigt og dårligt budgetforlig - hvor forudsætningerne har ændret sig siden juni i år. Derfor skal der tænkes alternativt. Det bliver en spændende valgaften.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kender ikke alle sager. Men det er min opfattelse, at det er mennesker, som har brug for hjælp - der modtager hjælp.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et både og - der skal bruges måske bare lidt mere på genoptræning, men forebyggelsen skal ikke svigtes. Den er fuldt ud lige så vigtig.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er en meget, meget lille arbejdskraftreserve nu. I flere fag findes ingen reserve. Flere uddannelser har på det nærmeste jobgaranti, til alle nyuddannede. Rigtig mange brancher skriger på arbejdskraft.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke basis for at sætte grundskylden ned. Der er brug for alle indtægter - så den må fastholdes.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er allerede et opmærksomhedspunkt.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På Bornholm er der rigtig mange flygtninge og indvandrere, som er i arbejde. Dem kan vi ikke undvære. Der bliver stadig arbejdet på, at flere af dem kommer i arbejde - og det skal nok lykkes. En fin ressource.

Bornholms Regionskommune bør – på bekostning af andre områder – bruge flere ressourcer på byggesager og reduktion af sagsbehandlingstiden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sagsbehandlingstiden skal helt klart reduceres. Her og nu. Men det er et spørgsmål om budgetlægning - så det behøver ikke at være "på bekostning af andre områder".

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har allerede gode erfaringer. Lige nu er flere penge ikke problemet. Det er flere uddannede hænder og hoveder.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minimumsnormeringer bør indføres i daginstitutionerne. Men nu betaler Staten faktisk også til at nå målet. Derfor ja - men det behøver ikke at være på bekostning af andre kommunale områder.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi gør det egentlig ret godt i ældreplejen. Derfor vil det ikke - her hos os - højne serviceniveauet med flere private aktører på området. Der har i perioder, for år tilbage være en del private aktører på området. De fleste er væk igen.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan jeg ikke genkende. Min opfattelse er, at her er samklang.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har fået rigtig mange flere cykelstier i de seneste mange år. Men både veje, cykelstier og for den sags skyld cykelveje, trænger til vedligeholdelse.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må være forholdsvis få langtidsledige vi har. I det hele taget har vi få ledige = en meget lav arbejdskraftreserve. Nogle steder ingen.

Det er en god idé at flytte Rønne Bibliotek til et nyt kulturhus på Dams Gård i centrum af Rønne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er rigtig mange problemer ved at flytte biblioteket. Så det er no go.

Thomas Thors har gjort det godt som borgmester, siden han overtog posten fra Winni Grosbøll i januar 2021.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Thomas er erfaren, så i hverdagen går det egentlig godt. Men han har i spidsen for S lavet et hurtigt og dårligt budgetforlig med V. Det giver lidt hakker i tilliden...

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I en del byer her er der ikke længere lige så mange, der dyrker idræt - som for år tilbage. Idræt er altid godt og sundt. men jeg tror ikke, at det er penge området mangler. Det er medlemmer / udøvere.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal altid være plads til kunst og kultur - men som jeg har svaret til flere andre spørgsmål: Ikke på bekostning af en hel masse. Meget kan klares med små greb, hvis det gøres dygtigt og "smart" i en budgetlægning.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal hjælpe udfordrede elever. Vi gør det faktisk allerede. Derfor er jeg også her efter den præmis, som går igen i mange spørgsmål - for nej, det behøver ikke at ske på bekostning af en hel masse andet...

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, vi skal naturligvis have flere lade-standere. Og en P-plads med lade-stander er naturligvis til en el-bil.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er uenig i, at de flere penge til kollektiv trafik skal ske på bekostning af andre områder. For det vil sige hospitalerne - og her er der ikke brug for at sænke beløbet - til nødvendige behandlinger m.v.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I de områder af Region Hovedstaden, som jeg har bedst kendskab til, har det efter en kortere indkøring været helt ukompliceret at blive testet for Covid- 19.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, der er alt for få unge, som tager erhvervsfaglige uddannelser - her er mange steder jobgaranti, altså et job til alle nyuddannede. Så det skal prioriteres.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der fines eksempler på, at landsdele med fordel har entreret med et privathospital et andet sted i landet - og hvor det har ført til kortere ventelister - så alle patienter kunne komme hurtigere til. Også de enkelte ydelser fik højere kvalitet - på grund af den ekspertise, som var samlet på pågældende privathospital.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er nedbrud - fra tid til anden på 1813. Det er tegn på, at ikke alt virker, som det skal. Der skal være en oppe-tid tæt på de 100 procent - da alt andet kan være truende for liv og helbred.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionens yderområder skal generelt opprioriteres - også på det her område.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg forudsætter, at der er afsat midler til at sikre ent vand i hanerne. I Danmark har vi ikke haft tradition for at rense grundvand - men på at stoppe forureninger, før grundvandet tager skade - og på at supplere drikkevandsforsyningen i Hovedstaden med overfladevand fra Syd- og Midtsjællandske søer.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede en del brugerbetaling på sundhedsområdet. For eksempel hos tanlæger. Der skal ikke øget brugerbetaling - for det vil ramme socialt skævt.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er alt for meget pres på forholdene for gravide og fødende. Her skal opgraderes - både forholdene for jordmødre og for fødende.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De mindre syge- og sundhedshuse har en mission. Så dem skal vi værne om.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsnet er vigtig - også selv om det vil koste en lille smule andre steder.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På samme måde, som det er rigtig godt, at der nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger i en skoleklasse - så er det også rigtig fint, med en nogenlunde ligelig fordeling her.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvor opgaven skal ligge - er et spørgsmål, som skal afgøres i Folketinget. Jeg ved, at kommunerne koordinerer opgaveløsningen. Der vil dog være enkelte helt specialiserede opgaver, som ikke bør ligge i den enkelte kommune.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På det enkelte hospital / sygehus bør ledelsen have stor frihed til at afgøre, hvad der giver mest mening lige på det sted.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er fint at finde, undersøge og rense forurenede grunde - men jeg kan ikke se, at det behøver at ske på bekostning af andre områder. Det er et budget-spørgsmål.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den frie adgang til praktiserende læger er en del af den danske velfærdsmodel. Det skal ikke ændres.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej regionerne skal ikke nedlægges. Tværtimod. Regionerne bør have skatteudskrivningsret - med statsskatten nedsat tilsvarende.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fint med lidt flere midler til fødeafdelingerne - selv om problemet i højere grad er at skaffe uddannede jordmødre nok...

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej - trafiksvage linjer skal ikke nedprioriteres. Det vil gå ud over betjeningen af borgerne i regionens yderområder. Så det er no go.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Region Hovedstaden har ikke de bedste muligheder for at birage økonomisk til Metrobyggeri - slet ikke, når regionernes ikke har skatteudskrivningsret. Det må være en statsopgave at udbygge Metroen her og andre steder.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der vil komme flere konsultationer med praktiserende læger via video eller telefon. En helt naturlig udvikling. Den skal blot foregå i et tempo, hvor også borgere og patienter, som ikke er specielt fortrolige med den digitale verden, kan nå at følge med.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien skal styrkes. Jeg vil dog foretrække, at det sker ved en forhandling med staten - hvor regionerne får et økonomisk løft. Eller ved at regionerne får skatteudskrivningsret.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akutberedskabet i yderområder - ja i alle områder - er supervigtigt.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (8)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Bornholms Regionskommune

2002-d.d.

Formand for social og sundhedsudvalget, Bornholms Regionskommune

2018-d.d.

Medlem af Social og Sundhedsudvalget, Bornholms Regionskommune

2014-d.d.

Folketingskandidat

2011-d.d.

Medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

2009-2017

Landsformand for Kristendemokraterne

2008-2011

Amtsrådsmedlem/Kommunalbestyrelsesmedlem

1986-d.d.

Amtsrådsmedlem

1986-2002

Erhvervskarriere (8)

Vikar for pædagoger og lærere, Peterskolen

2019-2020

Støttepædagog, Peterskolen

2018-2019

Kommunikationsmedarbejder, BornFiber

2016-2018

Lærervikar, Svartingedal Skole

2016-2016

Journalistvikar, Bornholms Tidende

2010-2015

Journalist / lokalredaktør, Bornholms Tidende

1986-2009

Børnehaveleder, Aakirkeby Kommune

1982-1986

Socialpædagog, Bornholms Amts Plejehjemsforening

1976-1982

Uddannelse (1)

, Slagelse Børnehaveseminarium, Pædagog

1972-1985

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

556
Kristendemokraterne
985
Regionsrådsvalg 2021

874
Kristendemokraterne
5338
Folketingsvalg 2019

ukendt
Kristendemokraterne
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

417
Kristendemokraterne
4233
valgt ind
Kommunalvalg 2017

704
Kristendemokraterne
1019
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
556
Partiet i alt
985
Regionsrådsvalg 2021
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
874
Partiet i alt
5338
Folketingsvalg 2019
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
417
Partiet i alt
4233
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
704
Partiet i alt
1019
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat