281008-0c27efb0.jpeg
281008-0c27efb0.jpeg
V
Venstre
Morten Skovgaard
Født 4/4/1967 - Gift - 4 børn - 3600 Frederikssund
Nuværende stilling: Politikommisær, drifts- og logistikchef
Hvorfor bør man stemme på dig?
For mig er det kommunale “sikkerhedsnet” meget vigtigt! Man skal have hjælp når behovet opstår. Det er uanset om som forældre, elev, ældre, eller erhvervsaktiv. En hurtig og korrekt indsats er ofte afgørende for, hvorvidt den enkeltes behov for hjælp, får en lykkelig udgang. Man skal, som borger, kun have en indgang til det kommunale system. Altså en kontaktperson. For mange sendes rundt i systemerne. Vi skal have flere uddannede lærere i vores skoler. Det skal vi sikre gennem gode fysiske rammer og rammer for uddannelse, samt de nødvendige ressourcer til at drive vores skoler. Handicap- og familieområdet skal tiltænkes med yderligere ressourcer! Klima bliver det afgørende at prioritere i den kommende periode. Det har vi pligt til! Vi skal fortsætte vores udvikling af vores idrætsanlæg, til gavn for alle. Med to gratis broer i kommunen (d. 1/1-22), skal vi styrke sammenhængskraften yderligere i kommunen. Alle områder har deres styrker. Det skal vi værne om.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Frederikssund kommune har vi en velfungerende integration. Den ser jeg ingen behov for at ændre på, på bekostning af andre områder.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det der kendetegner et velfærdssystem, er størrelsen på maskerne i det net der skal gribe os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for hjælp. Derfor skal vi prioritere, at der er den nødvendige hjælp når der er behov for hjælp. Det er vigtigt for mig!

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en forholdsvis høj skat i Frederikssund kommune. Men samtidig har vi en kommune i en kraftig udvikling. Det kræver ressourcer! På sigt kan det godt være en ambition, men lige nu er der behov for de skatteindtægter kommunen har.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at alle er fysisk aktive, for at forebygge sygdom. Det afsættes der allerede mange ressourcer til at sikre. Det vil jeg fortsat gerne gøre. Jeg mener vi allerede har et fornuftigt ressourceforbrug på området. Så jeg ser umiddelbart ingen grund til at afsætte yderligere ressourcer på bekostning af andre områder.

Det er i orden, at Frederikssundmotorvejens forlængelse først begynder at blive bygget i 2026.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Frederikssund motorvejens forløb har ligget fast i årevis og kræver ikke yderligere undersøgelser, som en række andre motorvejsprojekter kræver. At bygge Kronprinsesse Marys bro, uden at færdiggøre motorvejen, virker helt forkert! Trafikken på Frederikssundsvej fortæller, hvor påkrævet færdiggørelsen er.

John Schmidt Andersen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter en svær start på indeværende byrådsperiode, står John Schmidt Andersen, i dag, i spidsen for en sund og stærk økonomi. En generel positiv udvikling i kommunen.

Frederikssund Kommune skal bruge penge på at etablere faunastriber – blandede planter og blomster – i alle rabatter langs vejene for at styrke biodiversiteten, selvom det sker på bekostning af andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at vi prioritere et større biodiversitet generelt i vores samfund. En opgave vi skal lykkes med! Faunastriber er en del af løsningen, men kan ikke stå alene. Derfor er der behov for at betragte udfordringen bredere. Vi stor med en fælles udfordring, som skal løses i fællesskab. Hvorvidt det vil kræve nedprioritering af andre områder, må tiden vise. Men vi ska... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man får støtte fra kommune, så er det fordi man har et behov, som er omfattet af de støtteordninger, der eksistere i kommunen. Disse støtteordninger har en faglig begrundelse, som jeg har respekt for. Jeg har ikke kendskab til støtteordninger, som jeg mener er overflødige.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er et særdeles vigtigt område. En hurtig genoptræning kan få sygdomsramte hurtigt tilbage i den hverdag de ønsker sig. Herunder - tilbage i job. Men også den tilfredsstillelse det er at være selvhjulpen, må ikke underkendes! Også selvom man ikke længere er på arbejdsmarkedet. Samarbejdet mellem regionen og kommunerne skal styrkes, så man hurtigere kommer i gang me... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har jeg ikke indtrykket af, men mangler en større indsigt i området.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en høj grundskyld i Frederikssund kommune. Den bør vi arbejde på at nedbringe.

Frederikssund Kommune skal bruge penge på at sikre, at de mindre skoler i landsbyerne rundt om Frederikssund bevares, selvom det sker på bekostning af andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Frederikssund kommune skal naturligvis deres dele af ansvaret for vores klimaudfordringer. Vi skal derfor nedbringe vores CO2-udledning. Om det kommer til at koste flere penge, må tiden vise. Men vi må være klar til at prioritere det yderligere!

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har ingen udfordringer på det område i Frederikssund kommune!

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes vi skal være ambitiøse i forhold til vores ældrepleje. Det skal afgjort være bedre end i dag! Der sker i disse år, en rivende udvikling indenfor ældreplejen. Her tror jeg også der er kommet nye løsninger, som kan understøtte en bedre ældrepleje i Frederikssund kommune. Også uden det koster flere penge! Men vi skal bruge flere ressourcer i de kommende år, hvor vi blive... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg støtter afgjort, at vi øger antallet af ansatte i vores daginstitutioner. Men vi bliver nødt til at drøfte, hvad det så er vi skal nedprioritere. Ældre-, skole-, handicap- og psykiatriområderne har også behov for ekstra opmærksomhed. Vi skal løsninger, som tilgodeser alle disse grupper. Vi har alle ret til den bedst mulige støtte og den skal vi ikke opnå på bekostning af ... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For mig er det afgørende, at man som borger, har en valgmulighed! Ved at have forskellige løsninger, tror jeg også begge muligheder udvikler deres serviceniveau til noget bedre for de berørte borgere.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Frederikssund kommune har vi en fantastisk natur! Den skal vi værne om! Derfor må og skal vi prioritere vores grønne områder. Det kan godt lade sig gøre samtidig med erhvervs- og boligbyggeri. Grønne områder efterspørges også i forbindelse med sådanne byggerier.

Det er godt, at Frederikssund Kommune bruger penge på at udvikle Vinge by.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vinge er en forudsætning for at Frederikssund kommune, også på sigt, kan være en stærk kommune i udvikling. Økonomien omkring Vinge har byrådet besluttet at udskille i sit eget bæredygtige budget. Det vil sige, at grundsalg finansiere de investeringer kommunen skal foretage i området. Dermed bliver der ikke færre ressourcer til kommunens øvrige borgere.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye cykelstier og renovering af eksisterende veje, er ikke hinandens modsætninger! Der skal være plads til begge dele!

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal bruge de afsatte midler der er i dag. Det er vigtigt vi alle oplever os inkluderet i vores fælles samfund. Her er et job ofte en stor del af løsningen. Derfor kan området tænkes tættere sammen med nogle af vores sociale indsatser, som måske sammen kan skabe det der skal til, for at få langtidsledige i job. Det har jeg ikke grund til at tro, ikke kan ske indenfor... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal investere i vores idrætsanlæg, så de opfylder de krav der stilles til forskellige idrætsanlæg. Det skal ske løbende og indenfor den ramme, der naturligvis altid skal være til rådighed til både vedligehold og nybygning af idrætsanlæg.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Frederikssund kommune har vi et stærkt forenings- og kulturliv. Det mener jeg godt vi kan løfte indenfor den eksisterende ramme.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle børn skal have den hjælp, som det vurderes der er behov for! Det har vi afsat mange ressourcer til i Frederikssund kommune og det vil jeg gerne fastholde! Vi har både lokal specialklasserække og specialskoler. Men vi skal naturligvis også sikre inklusion i vores skoler - når det giver mening for både den inkluderede og resten af klassen! Folkeskolen skal afspejle, at vi er... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at kommunen understøtter den generelle klimaindsats. Derfor skal der også være flere kommunale p-plads, der skal være forbeholdt el-biler.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Byrådsmedlem, Frederikssund Kommune

2001-d.d.

Medlem, Velfærdsudvalget, Frederikssund Kommune

2013-d.d.

Formand for Uddannelsesudvalget, Frederikssund Kommune

2017-d.d.

Formand, Fritidsudvalget, Frederikssund Kommune

2013-2017

Formand for Teknik, miljø og erhverv

2009-2013

Formand for Teknik- og miljøudvalget

2005-2009

Erhvervskarriere (2)

Drifts- og logistikchef, Nordsjællands Politi

2017-d.d.

Politiassistent, Frederikssund Politi

1992-2009

Uddannelse (1)

Diplom i Ledelse, Metropol, København, Politikommisær / Drifts - og logistikchef

2010-2013

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

2105
Venstre
98148
valgt ind
Kommunalvalg 2021

201
Venstre
6152
valgt ind
Kommunalvalg 2017

341
Venstre
8210
valgt ind
Kommunalvalg 2013

547
Venstre
7539
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
2105
Partiet i alt
98148
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
201
Partiet i alt
6152
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
341
Partiet i alt
8210
valgt ind
Kommunalvalg 2013
Venstre
Personlige stemmer
547
Partiet i alt
7539
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat