261870-78ea0ef9.jpeg
261870-78ea0ef9.jpeg
S
Socialdemokratiet
Sophie Hæstorp Andersen
Født 26/9/1974 i København - I parforhold men ikke samboende - 2 børn - 1050-1473 København K
Nuværende stilling: Spidskandidat for Socialdemokratiet i København
Hvorfor bør man stemme på dig?
København er fantastisk, men den kan blive bedre. For byen kan blive mere fælles, mere lige og mere grøn. Vi skal øge vores grønne ambitioner. Bilerne skal ud af byen senest i 2030, og det skal være nemmere at køre elbil, bl.a. med flere ladestandere og lynladestandere. Og vi skal indføre et klimabudget, der er ligeså bindende som kommunens økonomi. En blandet by er en god by. Og da mange flytter hertil eller bliver boende, skal vi bygge flere boliger - særligt flere almene boliger. Der skal være plads til dig i København, uanset om du er sygeplejerske, politibetjent, familie, studerende eller bare dig selv. Folkeskolen er vores fællesskabs vigtigste institution. Her mødes fremtidens generationer på tværs af sociale, økonomiske og etniske skel. Men i dag er forskellene mellem skolerne i bydelene for store. Det skal løses ved bl.a. to-voksen-ordning, bedre og tidligere hjælp til børn med ordblindhed, og ved at vi bringer byens muligheder mere i aktivt i spil i undervisningen og
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et enten eller. Styrker vi integrationen, får vi bedre velfærd, fordi flere vil være i stand til at tage positivt del i vores fælles samfund. Jeg mener grundlæggende, at vi kan blive bedre. For mange, der kommer hertil, får ikke muligheden for at bidrage med deres viden og uddannelser pga. rigide regler. Vi skal være bedre til at efteruddanne og opkvalificere, dem d... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal i de kommende år styrke indsatsen overfor mennesker, der lever med psykisk sygdom og misbrug. Vi skal afskaffe hjemløshed og gøre det lettere at have et job på socialt frikort.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det her emne skaber stor debat, og debatten er et tydeligt eksempel på, at det også engang imellem er konfliktfyldt at bo i en by. Og at vi, fordi pladsen er trang, er tvunget til også at træffe svære beslutninger. Det er et spørgsmål om at tage ansvar for byens udvikling - og for at også vores børn og børnebørn har muligheden for bo her i København - i en blandet by. Jeg insis... Læs mere

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal løfte velfærden på tværs af hele kommunen, så det er ikke et enten eller. I vores København er det afgørende, at vi skaber bedre vilkår for mennesker med funktionsnedsættelser. Det skal f.eks. ske ved at sikre bedre inddragelse af dem, der er brugere af kommunens tilbud. Samtidig skal vi styrke velfærden i for eksempel folkeskolen og daginstitutionerne.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som et led i den grønne omstilling og kampen for ren luft og levende byrum skal vi grundlæggende gøre op med idéen om bilers fortrinsret i byen. Bilen er en nødvendig del af manges arbejds- og familieliv, og det bør vi også tage højde for, når vi finder løsninger på at nedjustere bilismen og fremme cyklismen i vores by.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skal København vise vejen i den grønne omstilling, skal vi gøre op med den måde, vi udvikler politik: Derfor foreslår vi et klimabudget, der sidestiller klima og økonomi. Og så foreslår vi, at kommunen, som hvert år indkøber for over 8 mia. kr., skal købe ind med ikke kun pris, men også CO2-udledningen for øje. Det vil skabe et marked for grøn vækst og grønne arbejdspladser i ... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

“Problem” er et helt forkert ord i den her sammenhæng. Intet menneske er et problem. Med flygtninge og indvandrere har vi nogle særligt vigtige udfordringer, vi skal løse med integration, beskæftigelse og det at være en del af fællesskabet. De udfordringer, skal vi se i øjnene og kunne tale åbent om - for at finde de bedste løsninger. Jeg er af den overbevisning, at vi alle kan... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en bunden opgave altid at være klar til at se på, om og hvordan vi kan løse opgaverne smartere og bedre. Men en god og fagligt stærk ældrepleje fås ikke hverken gratis eller billigt. Det koster, og det er vi villige til at betale.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialdemokratiet har stemt for indførelsen af minimumsnormeringer i vores vuggestuer og børnehaver fra 2022.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have flere grønne åndehuller i byen. Samtidig skal vi udbrede flere træer, buske og muliggøre mere biodiversitet i vores bybillede. Der skal maksimalt være fem minutter til en park eller et grønt område fra ens bolig.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere skal vælge cyklen, og derfor foreslår vi også at udbygge vores net af Supercykelstier, som er en effektiv måde at nedbringe trængslen fra bilerne, der kommer fra omegnskommunerne.

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Storby og natteliv hænger uløseligt sammen og er noget af det, der gør København særlig. Det skal vi værne om. Samtidig skal der naturligvis tages hensyn til beboere, der bor midt i det. Derfor har vi foreslået at indføre natteværter, der skal hjælpe til at generne med støj og affald bliver mindre.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både vores idræt-, kultur og foreningsliv har brug for flere lokaler, plads og investeringer, så alle kan blive en del af et fællesskab.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst, kultur og skønhed er også en vigtig del af vores liv og by, der signalerer, at vi lever i en menneskelig by, der giver rum til forskellighed.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et enten eller. Vi har hidtil ikke været dygtige nok til tidligt at hjælpe børn med ordblindhed. Det skal vi blive bedre til. Det er bedre for alle parter at finde ud af den slags så tidligt som muligt. Allermest for eleven selv.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enig. Derfor foreslår vi, at vi skal have flere ladestandere og lynladestandere i alle bydele.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Overborgmester, Københavns Kommune

2022-d.d.

Formand for regionsrådet i Region Hovedstaden

2014-2021

Medlem af Folketinget (valgt for Brøndbykredsen)

2007-2013

Medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden

2006-2007

Medlem af Folketinget (valgt for Vesterbrokredsen)

2001-2005

Erhvervskarriere (3)

Fuldmægtig, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2006-2007

Studentermedarbejder, Socialdemokratiet, København

1997-1999

Kontoransat, Postdanmark

1994-1997

Uddannelse (3)

Cand.scient.pol, Københavns Universitet, Statskundskab

1995-2006

Studentereksamen, Gladsaxe Gymnasium

1991-1994

International Exchange Student, Aurora Central High School, Colorado, USA

1990-1991

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

11039
Socialdemokratiet
52874
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

60162
Socialdemokratiet
263470
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
11039
Partiet i alt
52874
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
60162
Partiet i alt
263470
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i København

S

Socialdemokratiet

261870-78ea0ef9.jpeg
Sophie Hæstorp Andersen Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

280890-4ac45bb6.jpeg
Mia Nyegaard Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

149459-9878a7e0.jpeg
Jakob Næsager Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

164456-f3e00747.jpeg
Niels Peder Ravn Spidskandidat

Christiania-Listen

Hulda Mader Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261062-794bcf8c.jpeg
Sisse Marie Berendt Welling Spidskandidat

Veganerpartiet

260458-ad99cd1d.jpeg
Maria Nørgaard Andersen Spidskandidat

Grøn Omstilling

282624-1c7b0397.jpeg
Esben Ingerslev Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

281550-fe488d19.jpeg
Ole Birk Olesen Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

281175-09f35db9.jpeg
Jesper Housgaard Spidskandidat

Københavnerlisten

280560-d511bcd4.jpeg
Tommi Raalind Spidskandidat

Danmark for Alle

280669-76120d20.jpeg
Petar Socevic Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat

Feministisk Initiativ

283007-e792ac57.jpeg
Ida Damgaard Spidskandidat

Kommunistisk Parti

280631-a76ab06a.jpeg
Jan Mathisen Spidskandidat

Frihedslisten

Klimapartiet Momentum

281426-8611f748.jpeg
Theresa Scavenius Spidskandidat
V

Venstre

280069-e914a44e.jpeg
Cecilia Lonning-Skovgaard Spidskandidat

Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)

282781-612a97c1.jpeg
Allan Anarchos Spidskandidat

Rolig Revolution

280537-5428a624.jpeg
Stine Linnemann Spidskandidat

Bæredygtigt Samfund

280501-e1395532.jpeg
Kirstine Desian Spidskandidat
Ø

Enhedslisten

260712-d1b107ce.jpeg
Line Barfod Spidskandidat