13990-fb00de5d.jpeg
13990-fb00de5d.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Vagn Kjær-Hansen
Født 8/3/1960 - Enlig - 1 barn - 2660 Brøndby Strand
Nuværende stilling: lokalpolitiker (udvalgsformand Teknik og Miljø)
Hvorfor bør man stemme på dig?
Brøndby skal være rar at bo og leve i. Vi skal begrænse generne fra trafikken – både støjen og de høje hastigheder på vores lokale veje. Vi skal blande by og natur bedre og blande de forskellige boligformer så vi møder hinanden på tværs af sociale forskelle. Konkret har vi brug for flere andelsboliger og ejerlejligheder, ældreboliger og ungdomsboliger. Brøndby skal være en grønnere kommune. Vi skal genbruge mere og spare på energien. Naturen skal have mere plads. Vi skal gøre en aktiv indsats for klimaet til gavn for os alle. Giv vores børn ro på – med minimumsnormeringer i daginstitutionerne og en skole som er for alle børn. De små klasser skal have kortere skoledage og flere timer med to voksne. Vores ældre skal have et trygt og værdigt liv. De skal møde kendte ansigter når de får hjælp. Jeg er spidskandidat for SF i Brøndby og er meget interesseret i at høre hvad du synes er vigtigt. Læs mere på sfbrondby.dk eller på facebook.dk/StemVagn
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De fleste flygtninge og indvandrere i Brøndby har været her i mange år og er godt integrerede.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Brøndby er vi gode til at hjælpe hinanden, også i lokalområderne og i de almene boligforeninger. Der er også behov for at kommunen træder til, når problemerne er større end den enkelte selv kan klare. Jo tidligere vi hjælper, jo lettere er det at løse problemerne. De skal helst løses inden de bliver for store.

Kent Max Magelund har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har taget mange positive skridt i de seneste år. Vi er i gang med en overordnet strategi for kommunen, vi går i gang med en stor klimaplan som vil reducere vores CO2-udslip yderligere, og ikke mindst er vi blevet bedre til at samarbejde i kommunalbestyrelsen. Det er sket i fællesskab og i stor enighed, og det kan vi alle i kommunalbestyrelsen tak... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SFs førsteprioritet er at forbedre velfærden. Her i Brøndby er vores kommuneskat ikke særlig høj, og derfor ser jeg ingen grund til at den skal sænkes.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet er rigtig vigtig for vores sundhed. I Brøndby har vi i mange år prioriteret idræt og bevægelse, og det skal vi efter min mening blive ved med. Der skal også være gode muligheder for motion for dem som ikke er med i en idrætsforening.

Den kommende letbane langs Ring 3 er et godt projekt og er penge godt givet ud for Brøndby Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lige nu er der kaos på vejene hvor der gøres klar til letbanen, og det er vældig irriterende. Når letbanen kører, vil den gøre det lettere at komme med kollektiv trafik på tværs rundt om København, og letbanen kommer hurtigere frem end busserne - især i myldretiden. Vi er nødt til at forbedre den kollektive trafik, hvis ikke vejene skal sande helt til i de mange biler.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den kommunale velfærd skal komme alle til gode, og derfor skal vi ikke bruge en masse ressourcer på at de rige eller velfungerende endelig ikke må få nogetsomhelst. Der er for mig ingen tvivl om at kommunen hjælper dem mest som har de største behov.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning og forebyggelse er begge vigtige. Vi skal løse problemerne så tidligt som muligt, og ikke vente til de har vokset sig store.

Det var en god idé at bruge 61,5 millioner kroner på at bygge et nyt klubhus til Brøndby IF.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De mange idrætsforeninger i Brøndby giver mange af vores beboere sunde aktiviteter, og det støtter kommunen gerne. Der skal også være gode muligheder for motion for dem som ikke er med i en idrætsforening.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Arbejdsløse skal hjælpes tilbage på det normale arbejdsmarked. De skal derfor have tilbud som bringer dem i den retning. De fleste vil gerne have et arbejde og bidrage til samfundet.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores grundskatter er ikke store i Brøndby Kommune, så hvorfor skulle vi sænke dem yderligere? Vi har brug for skatteindtægter til at sikre vores velfærd.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klimakampen er vigtig for hele verden. Hvis vi ikke gør noget, ender vi med at ødelægge jorden for de næste generationer af mennesker. I det arbejde bør kommunen gå foran og vise et godt eksempel.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark har brug for mere arbejdskraft, og langt de fleste flygtninge og indvandrere bidrager positivt til samfundet.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke nogen gratis løsning på at sikre velfærden i Danmark. En god ældrepleje kræver tid og menneskelige ressourcer, for det som mangler er ofte helt almindelig omsorg. For mig er det vigtigt at de ældre får hjælp af kendte personer, som ved hvilken hjælp der er brug for. En masse ukendte hjælpere øger stress og ubehag hos vores ældre, og de får ikke altid den nødvendig... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SF har i Folketinget skaffet penge til kommunerne til at sikre minimumsnormeringer. Derfor bliver det ikke på bekostning af andre områder. SF har i Brøndby været med til at sikre at de penge bruges på flere ansatte. Vi har i Brøndby mange børn med særlige behov, og derfor bør vores normeringer nok være endnu højere.

Brøndby Kommune har håndteret coronasituationen godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen og mange af os politikere har sørget for at informere bredt om gode vaner mod Corona. Vi har sørget for at få mange testmuligheder og vaccination uden tidsbestilling. Vi har en del borgere, som har brug for hjælp til at gøre det rigtige. Jeg støtter stadig, at det er frivilligt om man vil vaccineres. Men Corona er en lumsk sygdom, så jeg synes samtidig at alle bør ta... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udliciteringen af mange offentlige opgaver har ikke været en stor succes. Ofte bliver kvaliteten dårligere, og der er et stort bureaukrati af kontrakter og kontrol involveret i de mange udbud. Især indenfor kernevelfærd som ældreplejen foretrækker SF at det offentlige ansætter de nødvendige medarbejdere til at løse opgaverne. Samtidig skal ældreplejen forbedre sig og inddrage e... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er for tiden rigtig mange som gerne vil bo i hovedstadsområdet, og det skal ikke betyde at der bare bygges løs i vores naturområder. Men gode boliger er også vigtigt, så hensynet til naturen og ønsket om flere nye boliger må afvejes i den konkrete situation. Erhvervsområder har vi for tiden nok af i Brøndby.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Brøndby har vi mange cykelstier, og vores veje er i god stand. Begge dele skal vi blive ved med.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langtidsledige skal støttes i at komme tilbage til reelle jobs på arbejdsmarkedet. Hvis de har andre problemer som hindrer dem i at få et job, skal de hjælpes med dem. De skal ikke hales igennem dyre aktiveringsforløb, som oftest ikke hjælper.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Brøndby bruger vi i forvejen en del ressourcer på idræt og bevægelse, og det skal vi blive ved med. Det har en gavnlig effekt på vores sundhed, at vi er fysisk aktive. Vi har netop indført et fritidspas, så udsatte børn og unge gratis kan deltage i idræts- og fritidsaktiviteter.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur er vigtigt for at vi mennesker mødes og danner nye fællesskaber på tværs af sociale skel. Det kan vi godt bruge mere af i Brøndby. Vi har kulturhuse i to af vores bydele, og Brøndbyvester har stadig blot et bibliotek med færre tilbud.

Brøndby Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Motorring 3, Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er først og fremmest staten, som skal begrænse generne effektivt fra de mange motorveje gennem Brøndby, hvor trafikken bare stiger og stiger. Kommunen har ikke de mange millioner som skal til. Men vi bidrager gerne og har fx flere steder lagt overskudsjord langs motorvejene.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har mange børn i Brøndby, som har brug for en særlig indsats, og vi har også afsat ressourcer til dem. Det sker ikke på bekostning af de øvrige elever. Jeg mener at vi tidligt skal hjælpe alle til at få en god start på livet, ellers får de alt for mange problemer senere og ender måske med at koste kommunen endnu dyrere. Den indsats bør starte længe før de kommer i skole.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen bør generelt gøre det lettere at køre i elbil. Her er det især vigtigt at der er adgang til ladestandere. De pladser skal naturligvis forbeholdes dem som skal lade op.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den kollektive trafik er vigtig for rigtig mange mennesker i regionen. Men den er ikke god nok. Der er stadig for mange som føler sig nødsaget til at købe en bil for at få hverdagen til at fungere, og generne fra trafikken og trængslen stiger. Vi skal forbedre den kollektive trafik for miljøets skyld, for at alle kan komme rundt, og for at vores boligområder bliver rare at lev... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været mange teststeder, både med tidsbestilling og uden. Mobile teststeder har været sat ind en del steder hvor smitten steg kraftigt.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi får uddannet håndværkere nok, for der er allerede mangel på flere slags faglærte. Problemer er at boglige uddannelser stadig har en højere status, og det må vi arbejde på at ændre.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I forvejen er det et problem at privathospitalerne kun tager de lette opgaver som der er hurtige penge i. Det offentlige sygehusvæsen står stadig med de svære opgaver som akutfunktioner og komplicerede patienter.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en stor fordel at man ringer til ét nummer når man har brug for hjælp eller rådgivning. Her kan regionen tilbyde kvalificeret rådgivning, sende en læge eller henvise til en skadestue. 1813 fik desværre en dårlig start, bl.a. fordi nogle læger modarbejdede den nye organisering.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De byer som i forvejen har et velfungerede kulturliv, har sjældent et stort behov for regional støtte. Det har de mindre byer og landområder derimod.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Opgaven med at rense op efter fortidens forureninger er enorm, og det er ikke muligt for regionerne at løse selv i løbet af mange år. Men grundvandet skal også være rent for vores børn og børnebørn, og når først giftstofferne er nået ned til grundvandet er det nærmest umuligt at fjerne dem igen. Derfor bør vi gøre en større indsats nu.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I forvejen er der stor ulighed i sundhedsvæsenet. Det er de velformulerede og ressourcestærke patienter som får den bedste behandling. Brugerbetaling vil kun øge den ulighed yderligere.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SF og flere andre partier har sørget for at forholdene bliver forbedret. Det er ikke i orden at førstegangsfødende blev sendt tidligt hjem eller at der ikke var jordemødre nok til at sikre gode fødsler.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at have sygehuse som kan give den bedste behandling til de syge. Samtidig er det også vigtigt at de enkle behandlinger kan ske uden at man skal rejse langt efter dem. Derfor er der behov for begge dele.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores sundhedsvæsen er i dag meget ulige. De svageste borgere får den dårligste behandling. Det kan vi ikke være bekendt, og det bør rettes op helt generelt.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores gymnasier bør være socialt blandede, så der er plads til alle og alle føler sig som en del af fællesskabet. Derfor kan der være behov for at styre fordelingen af elever på gymnasierne.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For at de specialiserede tilbud kan fungere, skal de have en vis størrelse. Det kan få kommuner klare alene. Hvis der ikke er relevante tilbud for bestemte grupper, kan de enten oprettes af kommuner i samarbejde eller i regionen.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udlicitering er ikke den mirakelløsning som nogle mener. Der er et stort bureaukrati forbundet med udbud, og det kan være svært at ændre på opgaveløsningen undervejs hvis det ikke er skrevet ind i kontrakten.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Opgaven med at rense op efter fortidens forureninger er enorm, og det er ikke muligt for regionerne at løse selv i løbet af mange år. Derfor må indsatsen prioriteres, og min holdning er at forureninger som truer mennesker eller grundvandet bør prioriteres højt. Omvendt er der nogle forureninger, som sagtens kan ligge uberørt i længere tid uden væsentlig skade på omgivelserne. ... Læs mere

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det koster penge at gå til lægen, vil der være nogle patienter som ikke går til lægen i tide med deres symptomer. Det vil betyde at vores sundhed alt i alt bliver dårligere. Det mest effektive er at opdage sygdomme tidligt. I forvejen er sundhedssystemet bedst til at behandle de ressourcestærke, og brugerbetaling vil øge skævheden yderligere.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være for stor en centralisering af samle sygehusene under staten. Der er på andre områder behov for et niveau over kommunerne, som ikke bare ligger i staten. Derfor er der stadig brug for regionerne.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SF og flere andre partier har sørget for at forholdene bliver forbedret. Det er ikke i orden at førstegangsfødende blev sendt tidligt hjem eller at der ikke var jordemødre nok til at sikre gode fødsler.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I tyndt befolkede områder er det vigtigt at der er alternativer som fx flextur. Dem som ikke har bil skal også kunne komme rundt i hele regionen.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark har efterhånden et fintmasket akutberedskab, hvor helikoptere gør det muligt også at nå hurtigt ud til de fjerneste steder.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hospitaler og lignende bør have god offentlig trafik, af hensyn til patienter, besøgende og de mange ansatte.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigst at lægerne bliver lettere at få kontakt med. Mange må bruge alt for lang tid på at få en aftale med deres læge. Her kan konsultationer over video eller telefon også være en mulighed.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har længe været prioriteret lavere end fysiske sygdomme, og samtidig har vi skabt et samfund som stiller store krav til os allesammen. Vi ser nu konsekvensen af det i form af mange mennesker med angst, manglende selvtillid og alvorlige psykiatriske diagnoser. Det må vi gøre noget ved.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Brøndby Kommune

2006-d.d.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

2010-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Webmaster, Forbrugerrådet

1998-2008

Uddannelse (1)

Civilingeniør, DTU - Danmarks Tekniske Universitet, Elektronik og data

1978-1987

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

281
Socialistisk Folkeparti
941
valgt ind
Kommunalvalg 2021

281
Socialistisk Folkeparti
941
Regionsrådsvalg 2017

473
Socialistisk Folkeparti
58950
valgt ind
Kommunalvalg 2017

279
Socialistisk Folkeparti
889
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
281
Partiet i alt
941
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
281
Partiet i alt
941
Regionsrådsvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
473
Partiet i alt
58950
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
279
Partiet i alt
889
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat