280729-5cd39421.jpeg
280729-5cd39421.jpeg
Det Syge Hus
Kim Kjellerup
Født 30/7/1958 - Enlig - 3 børn - 3120 Dronningmølle
Nuværende stilling: kørelærer for lokomotivførere
Hvorfor bør man stemme på dig?
Staten lovede borgerne for et årti siden at man ville give 90 milliarder til bygning af "supersygehuse", som skulle være færdige i 2020 men bevilligede efterfølgende kun 40 milliarder. Regionerne hænger den dag i dag på regningen og problemerne. Kommunerne lyn lukkede i 2012 de fleste hospitaler i den nordlige del af regionen, med kaos og utilsigtede dødsfald til følge. Jeg tror på at hvis der skal rettes op på den nordlige del af regionens sundhedsvæsen, kræver det at et par stykker af de nuværende akademikere i regionen skiftes ud med personer der har indsigt og erhvervs erfaring. Dialog med personalet "på gulvet". Ærlighed om fejl og mangler. Retfærdighed til de personaler og pårørende som klager, samt åbenhed om hvad man kan tilbyde/forvente af behandlings tilbud.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det offentlige sygehusvæsen er blevet udsultet med "2 % besparelser" i et årti. Flere operationer på privathospitaler vil betyde at flere penge kanaliseres ud af de offentliges "pengekasser"

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

idag er der skabt et "a hold" og et "b hold" inden for sundhedsvæsenet. Personer med sundhedsforsikringer er i forvejen på "a holdet". Mere brugerbetaling vil skabe endnu større ulighed i samfundet.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen har undervurderet befolkningstilvækst, lynlukninger af hospitaler har skabt kaos på fødegangene

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

verdens højeste skattetryk burde kunne dække de økonomiske udgifter til læge besøg.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikere i staten er umuligt at få i tale. Mere centralisering vil være en katastrofe for Region hovedstaden. (Som pt. er lige så svære at komme i kontakt med som politikere i staten.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen har undervurderet befolkningstilvæksten i den nordlige del. Set i lyset af at den forrige Socialdemokratiske formand i 2012 har oplyst at regionen ville spare/tjene 250 millioner på sygehuslukningerne om året, tænker jeg at der er masser af kapital til rådighed til at oprette små fødeklinikker andre steder i regionen end på Hillerød

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

yder områder vil i så fald blive ramt hårdt, I den nordlige del af regionen er det i forvejen svært at bruge den kollektive transport hvis man er indkaldt til undersøgelse på Frederikssund eller Hillerød hospital

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regeringen har fremlagt en plan for fremtidig hvor metrolinjen burde være inddraget. staten burde betale.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Kørelærer for lokomotivførere, DSB

1981-d.d.

Uddannelse (1)

, Helsingør skibsværft, Maskinarbejder

1976-1979

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

108
Det Syge Hus
232
Regionsrådsvalg 2021
Det Syge Hus
Personlige stemmer
108
Partiet i alt
232
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Sundhedsområdet generelt
Trafik

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat

Odins Vikingehær

52561-750d8b61.jpeg
Lars Skovle Spidskandidat