280690-8f3bddda.jpeg
280690-8f3bddda.jpeg
Kommunisterne
Hans Nielsen
Født 16/5/1949 - I parforhold men ikke samboende - 1 barn - 3760 Gudhjem
Nuværende stilling: maskinarbejder, pensioneret
Hvorfor bør man stemme på dig?
Det danske sundhedssystem er blevet rigtigt sygt siden Lars Løkkes kommunalreform i 2007. Over alt skæres ned, ikke til benet, men ind i benet. Psykiatrien er et skræmmende eksempel. Hvor er det trist i et samfund med så store videnskabelige og økonomiske muligheder for velfærd. Vi har aldrig været rigere, men rigdommen er bare blevet fordelt mere og mere skævt. Regionerne skal have skatteopkrævningsret. Som det er nu, er de bare et udvalg under regeringen, der fastsætter de økonomiske grænser. Og i virkeligheden fastsættes det hele af finanspagten i EU og vores tilhørende budgetlov. Danmark bukker og lyder EU. Vi skal ud! Transporten er en vægtig del af familiens økonomi, og Regionens. Den udgør en stor del af CO2 regnskab og forurening. Motorvejskøerne skræmmer. Vi må have bedre og billigere, og ikke mindst mere komfortabel offentlig transport. Så slipper vi for nye dyre og forurenene motorveje. Elektricificer! Brug pengene på borgerne, ikke på kapitalen. Der ER penge nok!
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kollektiv trafik skal opprioriteres som nummer 1, men det udelukker ikke nødvendige løsninger på sikkerhed.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg går ind for et frit valg, men de erhvervsfaglige uddannelser trænger til et løft

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Privathospitalerne lukrerer på hele det offentlige uddannelsessystem og tager kun de profitgivende opgave. Flyt det private til Schweitz!

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

København er godt, men provinsen skal også være her.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling favoriserer igen de velhavende.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De mindre sygehuse har en meget vigtig funkktion i form af nærhed. Iøvrigt er mange små sygehuse præmieret som de bedste. Feks. Odder sygehus for fødende.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

matematiske formler løser ikke noget. Der skal tolerence og forståelse til. Alligevel vil det være godt at modvirke centralisering.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en illusion at tro at det private er billigere. Det øger blot den private profitering. De penge kunne vi lige så godt bruge på borgerne til bedre service.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forurening skal fjernes, først og fremmest af forureneren. Ellers må staten træde til. Regionernes midler er alt for begrænsede til den opgave, men det ville være ønskeligt med penge til den opgave

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De so uden acceptabel grund er ligeglade bør betale

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal have skatteopkrævning. En nedlæggelse af regionerne vil blot formindske den demokratiske indflydelse Afstande mellem borger og samfundets ledelse bliver længere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et dårligt princip at hugge fra hinanden

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bedre og hyppigere offentlig transport og gerne gratis. Brug feks. små busser eller taxalignende muligheder. Så sparer vi på motorvejsbyggeriet

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

yderområderne skal stilles lige med alle andre

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere penge til psykiatrien. men at tage dem fra andre områder i sundhed er at fodre hunden med sin egen hale

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forurening skal som princip betales af den skyldige. Kan det ikke lade sig gøre, må det være en statslig opgave.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

maskinarbejder, Crisplant a/s

1973-2017

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

38
Kommunisterne
1134
Regionsrådsvalg 2021
Kommunisterne
Personlige stemmer
38
Partiet i alt
1134
Kandidatens mærkesager
Sundhedsområdet generelt
Trafik
Ungdomsuddannelser

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat

Odins Vikingehær

52561-750d8b61.jpeg
Lars Skovle Spidskandidat