282781-612a97c1.jpeg
282781-612a97c1.jpeg
Odins Vikingehær
Allan Anarchos
Født 25/2/1954 - Enlig - Ingen børn - 2200 København N
Nuværende stilling: PARTI STIFTER ~ FOLKE PENSIONIST ~ FRI JOURNALIST
Hvorfor bør man stemme på dig?
I Region Hovedstaden er vi i 2021 et VALGFORBUND af fire små borgerlister. Bl.a ODINS VIKINGEPARTI. Og KÆRLIGHEDSPARTIET som siden 1993 har været at finde på stemmesedlen i Københavns Kommune ( SE VIDEO youtube.com/embed/eqwXGeKe4fE?start=45 FRA 1992 ) og som nu for ottende gang stiller op. Vi går altid i valgforbund med kun andre små borger- og lokallister, aldrig med store partier. Flere små lister går desværre i lag med store partier (som fx Bolsjevikkernes Forenede Dødsbo = Enhedslisten), dét er dumt, se da.wikipedia.org/wiki/D%27Hondts_metode idet det store parti høster frugterne (mandatet). De små bør gå i eget valgforbund, ligesom i 1974 og 1978 hvor Kvindelisten og Christianialisten fik hhv. en kvinde og en mand valgt til Borgerrepræsentationen. Se @kommunalvalg @regionsvalg21 på twitter @Regnbuefolket på facebook ~ avisen.dk/stem-paa-mig-eller-jeg-bliver-hjemloes_329771.aspx ~ ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4576424.ece ~ paqle.dk/p/allan-anarchos/6808010
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kærlighedspartiet hører meget gerne DIN mening om dette ~ Skriv via facebook, find @Regnbuefolket eller skriv via loveparty@jubii.dk ~ Bemærk: "på bekostning af andre kommunale områder" ~ Jeg har valgt svaret Hverken/eller

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

HELT ENIG !!! youtube.com/watch?v=4AloWFJMPTA

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

HELT UENIG !!! youtube.com/watch?v=D3emqSUL5Hc

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvad synes DU? https://da.wikipedia.org/wiki/Lars_Weiss Skulle jeg synes noget positivt om manden, ville det nok have været fordi han havde gjort sig bemærket ved at gøre noget særligt. Noget særlig godt. Dét har han ikke. avisen.dk/stem-paa-mig-eller-jeg-bliver-hjemloes_329771.aspx

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vil gerne sætte mig nøjere ind i dette. youtube.com/watch?v=gu0iRU_5WLk

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

HELT ENIG !!!

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Besparelser kan være en god - og nødvendig - ting. Men formålet er afgørende.

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er uden tvivl mange måder at mindske antallet af biler i København på. Jeg ved ikke om denne måde er een af de bedste. youtube.com/watch?v=NF64xletTy4

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg hører meget gerne DIN mening om dette. Skriv til mig via facebook Find @AllanAnarchos Min mening kan gå begge veje.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

ENIG

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

HELT ENIG !!!

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

UENIG youtube.com/watch?v=ncqJpYkULoY

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Overvejende uenig youtube.com/user/cyklistforbundet/videos

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

HELT ENIG !!! justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/nu-faar-voldsmaend-i-nattelivet-landsdaekkende-karantaene-fra-barer-og-restauranter dkr.dk/vold-og-voldtaegt/fakta-om-vold tv2lorry.dk/koebenhavn/mor-til-voldsoffer-blaeste-til-demonstration-mod-vold-i-nattelivet-nu-er-datoen-klar tv2lorry.dk/koebenhavn/lauritz-var-et-af-nattelivets-voldsofre-nu-kan-voldsmaend-faa-en-laer... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg hører meget gerne DIN mening om dette. Skriv til mig via facebook Find @AllanAnarchos

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

UENIG Jeg hører meget gerne DIN mening om dette. Skriv til mig via facebook Find @AllanAnarchos Idræt er godt. Men ikke dét, skattekronerne bør gå til i større stil.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

UENIG Jeg hører meget gerne DIN mening om dette. Skriv til mig via facebook Find @AllanAnarchos Kultur og kunst er godt. Men ikke dét, skattekronerne bør gå til i større stil.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

HELT ENIG
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=P1Lr-IrffPs Rasmus fra Sundeved Efterskole mener kollektiv transport bør være gratis for børn, så de vænner sig til at køre kollektivt, så vi får nedbragt CO2 ~ youtube.com/watch?v=Is2y8R0v_38 Snobberne om Offentlig transport

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

tec.dk/erhvervsuddannelser/hvad-er-en-erhvervsuddannelse ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/eux ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/typer/samlet-oversigt

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

regioner.dk/sundhed/udrednings-og-behandlingsret/samarbejde-med-privathospitaler

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

" Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt " 1813 = kaos = sophiehaestorp.dk = fiasko youtube.com/watch?v=W_Dg4mW0WJk ~ Region Hovedstaden introducerer 1813 som "hovednummeret til akuthjælp" i regionen: "Fra 1. januar 2014 får du bedre akuthjælp i Region Hovedstaden. Fremover skal du ringe 1813 for at få hjælp, når egen læge har lukket. 1813 erstatter det hidtidige l... Læs mere

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=hDTCP0B1if8 youtube.com/watch?v=RTpkAF4C-Co youtube.com/watch?v=INz5xLyE8G8 youtube.com/watch?v=HCBvJDVaQiU

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

regionh.dk/miljoe/jordforurening/oprensning-af-forurening/Sider/Metoder-til-at-oprense-forurening.aspx mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/genbrug-af-vand/forurenet-grundvand-og-draenvand/

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2002-20/brugerbetaling-en-daarlig-forretning

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

fogf.dk Forældre og fødsel fogf.dk/seneste-nyt nyheder.tv2.dk/samfund/2021-03-18-trods-voldsom-kritik-er-de-fleste-fodende-tilfredse regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/default.aspx

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

stadsarkivet.frederiksberg.dk/video/frederiksberg-hospital-1948 youtube.com/watch?v=MRoewexXja4 da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Hospital

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

udsatte.dk/indsatsomrader/ulighed-i-sundhed viden.sl.dk/artikler/voksne/socialt-udsatte/socialt-udsattes-moede-med-sundhedsvaesenet dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-7/ulighed-i-sundhed-rammer-de-socialt-udsatte

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

gymnasieskolen.dk/derfor-faar-tosprogede-gymnasieelever-lavere-karakterer

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

tv2lorry.dk/koebenhavn/handicappede-josefine-faar-afslag-paa-nattevagt-kan-faa-fatale-konsekvenser a4arbejdsliv.dk/artikel/advokat-virkelighed-for-de-svageste-som-er-blevet-bedt-om-at-vaere-de-staerkeste tv2lorry.dk/koebenhavn/kommune-ville-tage-fysisk-handicappede-otilias-frihed-nu-har-hun-vundet information.dk/debat/2020/06/skraemmende-fejl-51-procent-kommunens-afgoerelser... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

huma.dk/rengoeringstips/hovedrengoering google.com/search?q=%22kritisabel+reng%C3%B8ring%22&rlz=1C1GCEB_enDK976&sxsrf=AOaemvI1K6NOM6ay3pPqTdy1OQR0jZyMaw%3A1634993137561&ei=8QN0YZjhIeeprgSy7pGACA&ved=0ahUKEwjYnbKJyODzAhXnlIsKHTJ3BIAQ4dUDCA4&uact=5&oq=%22kritisabel+reng%C3%B8ring%22&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgQIIxAnOgQIABBDOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToICC4QsQMQgwE6CAgAELEDEIMBO... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=t_aSg1ZzMiU ~ youtube.com/watch?v=7RCMV9Wxqys mst.dk/affald-jord/jordforurening/forurenede-og-muligt-forurenede-grunde regionh.dk/miljoe/jordforurening/Se-om-din-grund-er-forurenet/Sider/default.aspx

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=jItP1rnh2Kg youtube.com/watch?v=_OFRN023GFQ

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=Q44ikI8BsRM retsinformation.dk/eli/lta/2005/537 danskekommuner.dk/nyhedsarkiv/2019/januar/16/nu-er-det-officielt-regeringen-vil-nedlagge-regionerne regeringen.dk/nyheder/2019/sundhedsreform/regionerne-omdannes

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=KwpMCtclAuQ

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=E-ofnPreba0

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=CtjK84UPiDc regionh.dk/om-region-hovedstaden/akutberedskabet/Sider/default.aspx

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jo mere metro, jo bedre? Ikke nødvendigvis! tv2lorry.dk/koebenhavn/ny-metrolinje-mellem-koebenhavn-og-hospital-i-omegnskommune-skal-undersoeges-mener-flertal "jo mere metro, jo bedre" Ikke nødvendigvis = bha.dk/2021/06/hvem-skal-finansiere-vores-metro berlingske.dk/samfund/bredt-flertal-bakker-op-nyt-forslag-om-metrolinje-til-broenshoej youtube.com/watch?v=EnS2PIQxApU

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=YS3efUm4UcM youtube.com/watch?v=vKM4r7W0RB8

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

youtube.com/watch?v=4cov8xYF-7w ~ youtube.com/watch?v=6Mjtolpk-Z8 regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/default.aspx
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

SpidsKandidat for Kærlighedspartiet i Københavns Kommune

1978-d.d.

SpidsKandidat i Region Hovedstaden i 2013 og 2017 for Kærlighedspartiet

2013-d.d.

Kandidat for ODINS VIKINGEHÆR i Region Hovedstaden

2021-d.d.

REGIONSVALG 2021 twitter.com/regionsvalg21 ~ KOMMUNALVALG 2021 twitter.com/kommunalvalg

2021-d.d.

Kandidat i København for KÆRLIGHEDSPARTIET

2025-d.d.

Erhvervskarriere (11)

Christianit ~ Informationskontoret ~ Christiania Aktionsteater, FRISTADEN CHRISTIANIA

1975-d.d.

TYPOGRAF ~ SÆTTERNISSE, dk.linkedin.com/in/allananarchos

1970-d.d.

Journalist, dk.linkedin.com/in/anarchos

1970-d.d.

JOURNALIST, kommunikationsforum.dk/allan-anarchos

1970-d.d.

Sætternisse, Månedsbladet PRESS

1985-1988

Sætternisse, Politisk Revy

1983-1987

Sætternisse, Ugeavisen KØBENHAVN

1974-1982

Sætternisse, NOTAT & Det Ny Notat

1974-1978

Sætternisse, CORSAREN v Nils Ufer

1975-1976

Sætternisse (typograf), minavisen (Socialistisk Folkepartis dagblad)

1974-1976

Journalist, HOVEDBLADET

1970-1972

Uddannelse (3)

, Danmarks Journalisthøjskole, JOURNALISTIK

2002-2003

Med i redaktionen af skolebladet FRIT FALD, Det Frie Gymnasium, Bagsværd, 3. årgang, Jeg blev ANARKIST

1973-1974

Realeksamen, Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg, REALEKSAMEN

1961-1971

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

71
Odins Vikingehær
1154
Kommunalvalg 2021

33
Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)
490
Regionsrådsvalg 2021
Odins Vikingehær
Personlige stemmer
71
Partiet i alt
1154
Kommunalvalg 2021
Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)
Personlige stemmer
33
Partiet i alt
490
Kandidatens mærkesager
Integration
Miljø og klima
Socialområdet
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat