227855-cb01ecf7.jpeg
227855-cb01ecf7.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Kim Drejer
Født 7/3/1976 i Glostrup - Gift - 1 barn - 2610 Rødovre
Nuværende stilling: Gymnasielærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg stiller op som borgmester fordi jeg elsker Rødovre. Der er meget at glæde sig over, når man bor i hér. Ældrepleje, skoler og sociale forhold er generelt gode. Men det kan blive endnu bedre. Der bruges for mange penge på administration og på irrelevante områder, såsom bycykler, folkekøkkener og glittede magasiner. Samtidig er der lav tilfredshed med skolerne blandt forældrene. Det skal der ændres på. Jeg vil fokusere på at der skal være seniorboliger og plejehjemspladser nok til det fremtidige behov, at der er kvalitet i folkeskolen og på en grønnere og mere klimavenlig kommune. Jeg og min gruppe er dem, der forsvarer den private ejendomsret og modarbejder gældsættelse, når ingen andre gør. Jeg vil arbejde for indflydelse og for et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. For fremtiden bør det ikke være ét parti, der besætter alle udvalgsformandsposter foruden samtlige poster i bestyrelser, råd og nævn udpeget af kommunalbestyrelsen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Rødovre Kommune skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje fra Ny Ellebjerg Station over Hvidovre Hospital og videre til Rødovre Centrum.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er meget vigtigt at hjælpe udsatte grupper. Men vi skal blive ved med at afse væsentlige midler til især børn, skole og ældre.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med flere ressourcestærke borgere i kommunen og dermed flere skatteindtægter, bør det være muligt med tiden at sænke skatterne uden at det går ud over servicen.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det nuværende budget er tilfredsstillende.

Britt Jensen og Erik Nielsen har været gode borgmestre de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man er ikke nødvendigvis ressourcesvag fordi man ikke har et arbejde. Man må tage hvad der er, hvis man ikke kan få hvad man vil have. Men nogle personer er så ressourcesvage, at det sidste af deres problemer er deres arbejdsløshed. De skal hjælpes til at blive mere selvhjulpne.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den rette genoptræning er helt afgørende for at man kan komme tilbage til det liv man havde før. Alternativet kan blive, at folk ikke kommer tilbage i arbejde eller sygner hen. Det kan vi ikke være tjent med.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kunne godt aktivere flere kontanthjælpsmodtagere i nyttejob, f.eks. ved at indsamle affald.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskylden er en urimelig skat fordi den ikke tager hensyn til folks indkomst. Rødovre har det højeste skattetryk i Københavnsområdet. Med overskud på budgettet bør vi sætte grundskylden ned.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et område, der skal investeres i. Men vi har fortsat adskillige kernevelfærdsområder, der skal løses tilfredsstillende.

Den kommende letbane langs Ring 3 er et godt projekt og er penge godt givet ud for Rødovre Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt ja, men Rødovres andel - både økonomisk og af selve strækning - er lille.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er meget store forskelle. Det store flertal, der passer deres arbejde og uddannelse er en ressource. De, der ikke arbejder, skal i arbejde.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De ældre skal gøres bedre opmærksom på deres valgmuligheder, bl.a. ved valg af leverandør.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Rødovre Kommune skal bruge penge på at færdiggøre forskønnelsen og forbedringen af trafiksikkerheden på Roskildevej, og de skal i stedet bruge færre penge på velfærd.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med konkurrence mellem kommunale og private aktører følger, at de vil forsøge at levere den bedste service til de ældre.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal blive meget bedre til at bevare og udvide de grønne områder i kommunen.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er meget vigtigt for trafiksikkerheden, at cyklister - især børn - kan cykle på cykelstier i stedet for blandt bilerne. Derfor skal det have høj prioritet.

Rødovre Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Motorring 3 i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selv om det er en statsvej, så er det så stort et problem, at vi må hjælpe de mange støjplagede borgere.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idrætten skal have sin del af særligt anlægsmidlerne.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det nuværende budget er tilfredsstillende.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe dem, der har det svært. Folkeskolen er imidlertid for alle - også for dem, der er ikke har særlige behov. De skal ikke glemmes.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være det nødvendige antal p-pladser, ikke færre. Men generelt skal vi gøre mere for at folk går fra benzin og diesel til el, bl.a. ved at der opstilles væsentligt flere ladestandere.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal afse de nødvendige ressourcer. Men det må være en konkret vurdering, hvor det giver bedst mening at bruge penge og mandskab.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det nuværende budget er tilfredsstillende. Dog bør metroen udbygges, men det kan ikke gøres uden staten.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som gymnasielærer oplever jeg for ofte ikke-motiverede elever som burde lave noget andet end at gå i gymnasiet. De ved ikke hvorfor de går der, men henslæber en tilværelse, og de burde lave noget andet som er mere praktisk orienteret, f.eks. en god erhvervsuddannelse.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afhænger dog af gensidig velvilje.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt i det omfang at det kan udgøre en sundhedsrisiko.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være det fornødne antal jordemødre.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er meget usikker på hvordan man bedre sikrer socialt udsatte adgang til sundhedsvæsenet. Et eksempel kunne dog være tandlægehjælp, hvor man med fordel kan hjælpe folk til større livskvalitet.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selv om man kunne tænke sig en mere ligelig fordeling, så er jeg meget imod at man tvinger folk over i andre gymnasier end dem de har søgt ind på og fået adgang til.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke alle specialtilbud, da mange kommuner løser opgaverne godt. Men man må foretage en konkret vurdering af hvilke tilbud kommunerne evt. ikke løser tilfredsstillende.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som med grundvand, så er det et spørgsmål om forebyggelse og for at undgå at folk bliver syge. Derfor er det en opgave for regionen.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men man kunne godt indføre et generelt gebyr på udeblivelser uden afbud.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen grund til at have et mellemled som regionerne, når staten ligeså godt kunne styre sundhedsvæsenet og ensarte tilbud og service.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ressourcerne skal bruges der hvor behovet er størst. Men også yderområder har krav på ordentlig offentlig transport.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan være en kærkommen aflastning for både lægen og patienten. Men ikke i alle tilfælde.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et område som kræver større bevågenhed fordi flere har problemer med midlertidige psykiske problemer.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødeafdelingerne skal have de fornødne ressourcer til at kunne sikre en tryg graviditet, fødsel og udskrivning.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Medlem af Økonomiudvalget, Rødovre Kommune

2021-d.d.

Formand for Beskæftigelsesudvalget, Rødovre Kommune

2021-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Rødovre Kommune

2010-d.d.

Gruppeformand

2010-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Lektor, Espergærde Gymnasium

2007-d.d.

Uddannelse (1)

Kandidat, Københavns Universitet, History and social studies

1995-2003

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

831
Det Konservative Folkeparti
3731
Regionsrådsvalg 2021

847
Det Konservative Folkeparti
190020
Regionsrådsvalg 2017

496
Det Konservative Folkeparti
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017

723
Det Konservative Folkeparti
2311
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
831
Partiet i alt
3731
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
847
Partiet i alt
190020
Regionsrådsvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
496
Partiet i alt
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
723
Partiet i alt
2311
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat