262005-0d0cf659.jpeg
262005-0d0cf659.jpeg
Veganerpartiet
Steen Leithoff
Født 19/5/1960 - Enlig - Ingen børn - 3600 Frederikssund
Nuværende stilling: Kirketjener
Hvorfor bør man stemme på dig?
En stemme i min retning betyder en stemme i retningen af et grønnere liv. Et grønnere liv betyder bedre biodiversitet. I de seneste årtier er vi begyndt i langt tydeligere grad, at se de skadevirkninger, som hele det animalske produktionsapparat udgør eller er medansvarlig, hvis ikke hovedansvarlig for. folkesundheden. Uanset, hvor svært det er for vores indgroede vaner, så er vi nødt til vende os i mod en mere plantebaseret livsstil. Når behovet for plantebaseret fødesvar vokser grundet denne omstilling, så betyder det også at vi må hjælpe landmænd, som ønsker at sadle om til den nødvendige plantebaseret produktion. Vi skal have oprettet uddannelser, som ruster landmændene til at løse den opgave. Derfor er der brug for politikere med en mere holistisk referencebaggrund. Det centrale må være udviklingen af medfølelse og empati. I takt med at disse evne vokser eller slår igennem i den politiske verden, så bliver verden/Danmark også et bedre sted at være. Også for dyrene.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ved det faktisk ikke. Er mere til D3 vitaminer og zink...

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der vil blive endnu mere brug for arbejdskræfter, som har hænderne skuet godt på. Som kan være med til at udvikle nye bæredygtige boliger, blive eksperter i at tage maksimalt hensyn til natur, når ting bliver udviklet. Alle fx enige om at EL-biler et must efterhånden. Mange tænker åhhh nej - deres batterier er medvirkende til forurening og materialer udvindes under kummerlig... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores drikkevandskvalitet allerede monster belastet. Så ja, der kræves max fokus.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej bestemt ikke. I stedet skal der sættes meget mere fokus på profylakse. Værdien af et balance måltid kan ikke understreges nok. Denne balance kan optimalt skabes ved at sammensætte en plantebaseret kost. Sagen handler fx ikke om proteiner, men om proteinernes byggeklodser. Det er aminosyrerne. Kødproteiner er ikke gode for vores fordøjelse, snare det modsatte. Ved også at... Læs mere

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jo flere hænder der er at trække på - jo tungere opgaver kan der løses. Det er dog meget vigtig, at der sker en udveksling af faglige kompetencer, således opgaverne må blive løst bedst muligt. Jeg tænker på de kemiske belastende stoffer, som findes i vaskepulver. Jeg tænker det samme vedrørende rengøringsmidler. Tænk på hvad kolloid sølv kan være med til at løse. Vi skal ogs... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er grunde, som er tikkende bomber i forhold til grundvandet. Og da vores drikkevand er yderst centralt i forhold til vores livskvalitet, så er det vigtig, at vi får sat så mange stopklodser op som muligt. Det min opfattelse at en forbedring af drikkevandet vil betyde en bedre folkesundhed. En bedre folkesund vil igen betyder mindre sygdom. Og jo mindre sygdom, jo bedre fo... Læs mere

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der kan laves et projekt, som ikke belaster eller smadder den rest af natur, som måtte være tilbage ved linjeføringen.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt bør alle behandlingstyper i højere grad arbejde profylaktisk.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Kirketjener, Bellahøj Kirke

2017-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

88
Veganerpartiet
5463
Regionsrådsvalg 2021
Veganerpartiet
Personlige stemmer
88
Partiet i alt
5463
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat