260932-bd37eac6.jpeg
260932-bd37eac6.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Trine Anne-Grete Reumert Schaltz
Født 5/7/1954 - Gift - 4 børn - 2400 København NV
Nuværende stilling: Pensioneret Sygeplejerske
Hvorfor bør man stemme på dig?
Du skal stemme på mig, fordi jeg vil jeg bruge min lange politiske, professionelle og personlige erfaring på at arbejde for ordentlige forhold for alle regionens borgere og ansatte. Jeg vil særligt lytte til de borgere, der alt for ofte bliver glemt og underprioriteret. Som sygeplejerske ved jeg, at et godt arbejdsmiljø er det fundament som sikrer, at regionens ansatte kan udføre deres arbejde. Også i mange år fremover. Hvis ikke vi sørger for ordentlige forhold i dag, så risikerer vi faktisk at mangle kvalificeret sundhedspersonale i fremtiden. Jeg vil arbejde for at vi igen får et sundhedsvæsen både borgere og ansatte kan være stolte af. Vi skal omgående i gang med den grønne omstilling. Og her har regionen en vigtig rolle. Vi skal sætte stop for giften i vores drikkevand og oprense den forurenede jord. Og jeg vil give meget mere plads til vild natur, så også vores børnebørn kan møde den rige og vidunderlige natur, jeg selv har haft så meget glæde af.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, den kollektive trafik skal forbedres, og pengene skal selvfølgelig findes. Men det er ikke alle områder jeg vil tage pengene fra. Fx. Sundhedsområdet og psykiatrien.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

PCR test har der været for lang ventetid på. Kviktest er der blevet oprettet mange teststeder til. Nogle gange har der været en del ventetid, men det har været muligt at få overblik over, hvor man kunne komme til hurtigst. Vi skylder vores sundhedspersonale en stor tak, for det fantastiske arbejde de har udført, trods alt for svære arbejdsvilkår.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være mere attraktivt at vælge erhvervsuddannelserne, da der er stærkt brug for uddannede på disse områder.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at vi på alle måder skal styrke det offentlige sygehusvæsen og tiltrække kompetent personale. Det betyder, at vi skal støtte et godt arbejdsmiljø. Et stærkt offentligt sygehusvæsen giver mere lighed i sundhed og de bedste muligheder for udvikling og forskning.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke acceptabelt, at der har været så lang ventetid i perioder. Der skal være nok bemanding. Samtidig skal borgerne vejledes om, hvad de skal bruge 1813 til. Det er godt at der overvejende gives god vejledning og henvisning.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal støtte op om, at gøre det attraktivt og levende at bo udenfor de store byer.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ingen gift i drikkevandet. Vi skal sætte hårdt ind for at redde vores drikkevand for fremtidige generationer.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke have brugerbetaling. Vi skal derimod have langt mere fokus på forebyggelse, det vil spare penge på længere sigt.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødslen er en stor begivenhed. En af de største. Desværre får mange en dårlig oplevelse på fødegangen. Der er for lidt fødselsforberedelse, for lidt tid med jordemoder under fødslen og for lidt ammevejledning. Det vil jeg lave om på. Sundhedspersonalet skal have tid til at imødekomme mødrenes behov for råd og vejledning. Det sker alt for ofte, at fødende flyttes rundt på gru... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I mange tilfælde er det vigtigt med specialviden og vi ved, at når en borger bliver syg, ønsker de den bedste behandling. I andre tilfælde, er der primært tale om midlertidig plejebehov og så vil nærhed være vigtig. Derfor skal der være enten mindre sygehuse eller akutplejepladser tilknyttet plejehjem tæt på borgerne i hele regionen.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette vil give mere lighed i sundhed.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette burde være sikret med den aftale som Regeringen, støttepartierne, DF og Kristendemokraterne har indgået.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fordi vi skal samle ekspertisen og erfaringerne. Mange af regionens kommuner er for små til at have specialiserede tilbud.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mit udgangspunkt er, at det er en fordel at have de fleste funktioner samlet i det offentlige. Det gælder for eksempel rengøring, hvor jeg synes at rengøringsmedarbejderne skal være ansat på afdelingerne og være en del af personalegruppen. Jeg kan ikke afvise, at der kan være funktioner der giver mening, men jeg er ikke overbevidst. Bygningsdrift, hvor medarbejderne har godt ke... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er helt nødvendigt at få fjernet sundhedsfarlig forurening. Vi ser i øjeblikket uhyggelige eksempler på konsekvenserne af fortidens synder.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At staten har ansvar for eksempel for hospitaler, tror jeg simpelthen ikke på. Det har tidligere vist sig overordentlig dyrt. På mange områder er det godt at have mulighed for et større overblik, for eksempel i forhold til trafik og offentlig transport. På hospitalsområdet og psykiatri- og handicapområdet er de enkelte kommuner for små til at have specialiserede tilbud.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødeafdelingerne er alt for pressede. Det betyder for lidt fødselsforberedelse, risiko for ændring af fødested, for lidt tid under fødslen med jordmoder og for dårlig ammevejledning. Der skal ske en fundamental ændring af området med valgmuligheder for den fødende. Der bør være mindre decentrale jordemoderklinikker, hvor kvinder med ukompliceret graviditet kan vælge at føde. D... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være ordentlig busbetjening også i områder med få borgere. Den offentlige transport er et nøglepunkt i den grønne omstilling. Hvis vi lukker de små busruter, så bliver det mindre attraktivt at bo udenfor København. Alle borgere skal kunne komme rundt, i hele hovedstadsregionen. Også uden egen bil.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akutberedskabet skal fungere godt i hele regionen. Det er kommet frem, at det gør den ikke, derfor skal den prioriteres.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være en god idé at forbinde hospitalerne, Bispebjerg og Brønshøj. Men man må huske at regionen ikke har en selvstændig skatteudskrivning og derfor er helt afhængig af forhandlingerne med staten, for at kunne udvide metrolinjen. Ellers er der ikke økonomi til det. Det må i hvert fald aldrig ske på bekostning af sundhedsområdet.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der hvor det opleves meningsfuldt og trygt for borgerne. Og hvor lægerne samtidig finder det forsvarligt. Det kan være meget fornuftigt f.eks. ved opfølgning på en behandling og mindre spørgsmål. Men det må aldrig erstatte nødvendig personlig kontakt.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er kommet en bedre balance i sundhedsbudgettet efter at Regionen er holdt op med at ville omprioritere for 2 % om året. Det giver langt mere ro, og der er også tilført flere penge til psykiatrien. Desuden ønsker SF at tilføre flere penge til sundhedsområdet, herunder til psykiatrien. Desuden vil jeg have undersøgt, hvordan vi kan finde områder, hvor vi ikke behøver at brug... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Medlem af Borgerepræsentationen i København

2002-2013

Erhvervskarriere (3)

Pensioneret sygeplejerske

2021-d.d.

Ambulatorieleder, Psykoterapeutisk Center Stolpegården

2018-2020

Psykoterapeut, Psykoterapeutisk Center Stolpegården

2006-2020

Uddannelse (1)

Bachelor, Bispebjerg Sygeplejeskole, Sygeplejerske

1974-1978

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

ukendt
Socialistisk Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat