261491-b25f1d27.jpeg
261491-b25f1d27.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
David Gibson
Født 1/6/1953 - Samboende men ikke gift - 1 barn - 2880 Bagsværd
Nuværende stilling: pensionist -fhv. rørlægger og fagforeningsleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
• Vise at os med en 9 klasse uddannelse kan også være med i politik! Efter 50 år på arbejdsmarked, 25 år som rørlægger og 25 år som valgt fagforenings rep., ved jeg hvad det drejer sig om. • Forbedre vores regionshospitaler, lade de ansatte arbejde og udfylde deres opgaver, i stedet for meningsløs papir ! • Styrke fællesskabet/fælleseje. Jeg er træt af den borgerlig ”muskel bil” mig først kulturen! Vi skal have fællesskabet tilbage. • Sikre at driften/vedligeholdelses opgaver i regioner og forsyningssektoren, betragtes som en del af velfærdsektoren og drives af det offentlig, og af offentlig ansatte. • Sikre at nye anlægsopgaver udført i privat regi sker uden socialdumping og med overenskomstmæssige forhold for alle, sikre flere lærlingansatte. • Fasthold den universalvelfærd, lige adgang til sundhed for alle og undgår privatiseringer. • Styrke og forbedre beskyttelse af vores drikkevand fra pesticider og privatisering – styrke/forbedrer vandforsyning.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men ...Bør ske med nye penge .

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

regioner skal forpligtes til at selv stå for drift og vedligeholdelse af deres egen bygninger m.v. med krav om at oprette lærling / uddannelsespladser .

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udenlandsk erfaringer siger nej

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

New public management har været indover !

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Og synder skal betale . Igen det er en landsækkende problem , så centralt hold betaler eller regioner får retten til at opkræve skatter

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

fødegangerne ligner fabrikker, hurtigst muligt produktion for minimal omkostninger

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

så længe den geografisk og demografisk billedet opretteholder behovet .

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Struktur reform har fejlet. Hullerne skal udfyldes / lappes . Der er flere opgaver og sager som landspolitikerne blander sig i , men de er for detaljeret og egnes bestemt for Christiansborgske læsninger . Omvendt lokalpolitikerne er til tider ikke i stand til at løfte opgaverne . Regioner kan samle op .

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har set hvad den slags har gjort til den før så velfungerende britisk sundhedssektor . Det har kostet dyrt og service bliver fragmenteret og ringere. Dernæst " Det nationale forsknings- og analysecenter i DK viser at de ansattes indkomsten falder og flere ender på offentlig overførelsesindkomster når opgaver udlicitere . De umiddelbare økonomisk fordel er alene baseret på ... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forbyggende - især i forhold til grundvand .

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bevarer den universal velfærd . Forslaget vil øge afstanden mellem rige og fattige og ikke nødvendigvis reducerer lægebesøge. Bare fyld dem med flere som kan betale !

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Struktur reformen er fejlet . Amterne skulle aldrig havde været nedlagte . Kommunerne skal ikke blive større . Regioner skal udvides ...basta !

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

afhængigt af den demografisk billede , hvor mange passagerer er gamle / børn og ikke har bil osv . Kan spare særkørsler .

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen der skal mere til ift. at beslutte det på en oplyst grundlag . et godt udgangspunkt vil være at Fjerne Djøfisering og new public management. Inddrage dem som arbejder med opgaverne og organiserer arbejde og med afsat i det .

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

vil gerne have en mere oplyst grundlag før beslutning tages

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Spørgsmålet skal belyses yderligere. Hvilken type konsultationer egner sig , hvilken tidspunkter ? hvem er målgruppen ?

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er galt med Psykiatrien på tværs af landet . Opgaven kræver flere penge , men det er en landsdækkende finansiering der skal til .
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

folketings kandidat Tårnby Dragør

2004-2007

folketings kandidat Tårnby Dragør

2004-2007

folketings kandidat Tårnby Dragør

2004-2007

Erhvervskarriere (3)

ufaglærte / rørlægger / valgte i 3F, diverse engelsk entreprenører, HNG i Danmark - SID / 3F

1968-2018

ufaglærte / rørlægger / valgte i 3F, diverse engelsk entreprenører, HNG i Danmark - SID / 3F

1968-2018

ufaglærte / rørlægger / valgte i 3F, diverse engelsk entreprenører, HNG i Danmark - SID / 3F

1968-2018

Uddannelse (3)

9 klasse, John Claire og Cliftonville secondary moderne school Northampton England., engelsk secondary skole

1958-1968

9 klasse, John Claire og Cliftonville secondary moderne school Northampton England., engelsk secondary skole

1958-1968

9 klasse, John Claire og Cliftonville secondary moderne school Northampton England., engelsk secondary skole

1958-1968

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

ukendt
Socialistisk Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Regional udvikling
Sundhedsområdet generelt

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat