227693-64501a4c.jpeg
227693-64501a4c.jpeg
S
Socialdemokratiet
Vibeke Westh
Født 16/5/1963 - Gift - 1 barn - 1800-1974 Frederiksberg C
Nuværende stilling: Oversygeplejerske i Styrelsen for Patientsikkerhed
Hvorfor bør man stemme på dig?
Stem personligt på Vibeke Westh. Den 16. november er der vigtigt valg til Regionsrådet i Hovedstaden og kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Der er brug for en stærk sundheds-og uddannelses faglig stemme i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Det kan du få ved at stemme på mig "Vibeke Westh" Jeg har mere end 26 års erfaringer fra social, børne, arbejdsmarkedet, uddannelses og sundhedsområdet i Danmark og Internationalt. Jeg har en lang sundhedsfaglig, interessevaretager og fagpolitisk karrierer med mig til regionsråds og det kommunalpolitiske arbejde. Derfor kender jeg til de grundlæggende problemstillinger. Jeg ved hvad der skal til for at skabe holdbare løsninger sammen for at skabe bedre velfærd i fælleskabet. Dialog og samspil er vejen frem til løsningerne. Jeg er god til at lytte og skabe resultater sammen med andre. Din Stemme er vigtig og håber på din opbakning til at kunne skabe holdbare politiske løsninger i Regionsrådet i Hovedstaden og på Frederiksberg.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er og skal forsat være en mangfoldig kommune og det skal der investeres i. Jo bedre vi alle er integreret, er med og bidrager til fællesskabet, så vil Frederiksberg bliver endnu bedre at bo i. den udvikling ønsker jeg at være med til at understøtte.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

det skal prioriteres meget højere. Investeringer på dette område er hurtigt indtjent igen, både hvad angår de menneskelige konsekvenser og de økonomiske udgifter. Alle mennesker har ressourcer og Frederiksberg kommune skal være med til at udvikle de rammer, så alle kan leve et godt liv hele livet. Det er det Frederiksberg jeg gerne vil være en del af og bidrag til udviklingen a... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skatten skal ikke sættes ned og skal hellere ikke sættes op. Vi skal have lavet et "Økonomi tjek" i kommunen og set alt igennem om vi bruger ressourcerne rigtigt og om medarbejdernes faglighed og engagement kan komme meget bedre i spil - end en masse regler og bureaukrati ,der hæmmer at de kommunale opgaver løses med høj faglighed og med borgeren i centrum. Fokus på fastholdels... Læs mere

Frederiksberg Kommune skal bruge penge på at få revet Bispeengbuen mellem København og Frederiksberg ned og lede trafikken under jorden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja- for det vil skabe meget bedre klima, nedsætte støjen og give nye muligheder for udviklingen af "Et grønnere Frederiksberg"

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal vi fordi det vil give mulighed for mange flere til at blive sundere, gladere og skabe mere liv på Frederiksberg. Motion og fællesskaber er vejen frem til et bedre liv på Frederiksberg. Derfor skal vi have indfriet Regeringens løfte om flere sportsfaciliteter på Frederiksberg. Vi skal tænke meget mere kreativt om, hvordan vi skaber rum til fysiske aktivitet i alle bydel... Læs mere

Frederiksberg Kommune skal investere i at forbedre cykelstierne på Frederiksberg, selv hvis det betyder, at parkeringspladser må inddrages, og biler får mindre plads på vejene.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre det meget bedre og sikre at være cyklist på Frederiksberg. Vores børn skal kunne cykle sikkert til og fra skolen og fritidsaktiviteter. De skal kunne opleve glæden ved selv at kunne transporterer sig og den bedre sundhed det giver. Det er godt for vores egen sundhed, folkesundheden og for klimaet. Men det kræver også meget mere sikre og velholdte cykelstier og veje... Læs mere

Frederiksberg bruger for mange ressourcer på at forbedre forholdene for Frederiksberg Kommunes elbilejere og bør i stedet fokusere mere på at få folk til at vælge offentlig transport eller cyklen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal vi bruge ressourcer på at skabe bedre rammer for elbiler og anden klimavenlig transport former. Men det skal ikke stå alene. Vores Frederiksberg har brug for bedre offentlig transport muligheder i hele kommunen og i resten af Region Hovedstaden. Også for at understøtte vores unikke erhvervsliv og butikkers muligheder for at tiltrække kunderne nu og fremover. C... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er der ikke et simpelt svar på- desværre. Lad os få skabt god fællesskaber, nærvær og ordentlige løsninger af kernevelfærden med mennesket i centrum. De der ikke klare sig godt, skal have hjælp så hurtigt som muligt, med det fokus at kunne være stjerne i sit fremtidige liv og udvikle sig til at kunne det i fællesskabet. det er det der er kerne i vores velfærdssamfund.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal investeres i forebyggelse og livskvalitet. Det er besparende på langt sigt og for den enkelte med bedre mulighed for at klare sig selv.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Løftet om minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 2022 er en god idé.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for et godt løft af normeringerne i vores daginstitutioner. Vi kan ikke være bekendt de vilkår, der er i dag for børnene og de ansatte i vores daginstitutioner. Vi skal investere i vores børn og unge - de er fremtiden i vores kommune. Endvidere er det også god forebyggelse at skabe de bedste rammerne for gode børneliv, så de kan være istand til at leve det gode liv ... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har ikke lang tid til at få løst klima udfordringen. så ja der skal investeres i dette område. Der skal være meget mere borgerinddragelse og involvering af erhvervslivet her på Frederiksberg.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke muligt, området i alt for mange år er blevet udsulte. Vilkårene for de ældre og personalet er mange steder ikke i orden og værdigt, som vi ønsker vores ældre medborgere skal leve det gode seniorliv. Derfor skal der til føres mange flere resurser. Værdighed ,medinddragedes, faglighed og menneskelighed skal være de bærende elementer i vores ældrepleje. Det betyder også bedr... Læs mere

Simon Aggesen har været en god borgmester, siden han overtog posten i 2019.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der mangler lederskab og visioner for at udvikle Frederiksberg, som mangfoldig kommune med ordentlighed i sagsbehandlingen. Simon Aggesen har ikke formået at åbne kommune op og gøre det politiske arbejde åbent og involverende. Der er brug for bredere forlig og samspil i kommunalbestyrelsen med fokus på udviklingen af et grønnere, kulturelt, sundt og socialt Frederiksberg. Vi er... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Normeringer er for lave. Det skaber dårlige livsvilkår for vores børn og uacceptable arbejdsvilkår for de ansatte. Derfor skal der investeres i dette område for vores børn og deres fremtidige muligheder for at leve et godt liv.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke vejen frem at privatiserer mere på dette område. I stedet skal der sættes massivt ind på at løse opgaverne kommunalt nu.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

det skal prioriteres meget højere. Vi skal have et meget grønnere Frederiksberg og det er nu vi skal have skabt løsningerne der kan afhjælpe klimakrisen. Vi skal have fundet holdbare løsninger på at ændre vores klima og det er ikke meget tid vi har til disse løsninger. Derfor skal der være en klar vision og handleplan på klimasikringer og hvordan vi kan få de rigtige ting til ... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et enten eller. Begge områder skal prioriteres og der skal lægges en holdbar plan for for hvordan det kan ske. Jeg ønsker at vi vedligeholder vores veje bedre og derved også forebygge ulykker og at det bliver endnu dyrere når det er helt nedslidt.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er de bedste investering at være med til at skabe meningsfulde liv for langtidsledige. Alle mennesker har masser af resurser- vi skal være med til at skabe rammerne, så de kan udfoldes til at mestre eget liv. Vi har en stor udfordring med mange unge, som ikke er i job og uddannelse. Derfor skal der skabes praktikpladser og muligheder for at gennemføre ungdomsuddannelserne ... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja vi skal have flere og bedre Fritidsfaciliteter og sportsfaciliteter. Vi har alt for få og det er ikke godt for sundheden, vores metale sundhed og fællesskabet. Det er igen ikke et enten eller her. Vi skal have et stort projekt borgerindragelse i gang på dette område. Vi skal have fundet muligheder, løsninger og alternative veje til at opnå dette. Det ved jeg mange borgere ha... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja - kunst og kultur kan og skal vi ikke leve uden. det skabe livsglæde , oplevelser og arbejdspladser. især her på Frederiksberg skal vi gøre meget mere for at understøtte kultur og kunst livet. Kommunen skal understøtte at alle vores børn for muligheder med kunst, musik og kultur igennem skolen og fritiden. Vi skal have kulturdage på Frederiksberg, som involvere hele kommune... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have skabt det bedste uddannelses muligheder for alle unge og skabe de bedste livsvilkår med gode jobs hele livet. Jo bedre uddannet des bedre er din sundhed- så klart fokus på at få alle godt uddannet og til jobs der udvikler Danmark og vores veldfærdsfsamfund

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal stadig udvikles på dette område helt fra 112 kald til selve indlæggelse på hospitalet. Endvidere skal vi have bedre sammenhæng for patienter og borgerne i deres sygdomsforløb. Der skal udvikles tilbud til vores medborgerne med mentale udfordringer, så de oplever at blive taget alvorligt.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

rent vand er vigtig for vores sundhed og folkesundheden.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er jeg uenig i. Det vil bare skabe meget mere ulighed i sundhed og hvem der har adgang til sundhedsydelserne.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er for travlt på fødegangene og mangel på jordmødre. Det skal der findes holdbare løsninger på. Børn og deres familie har krav på den bedste start på livet og det giver også bedre liv. Så her skal investeres og understøttes at der skabes de bedste rammer for en den nyfødte, far og mor.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling skaber bare meget mere ulighed i sundhed. Men vi skal have lavet et meget mere sammenhængende sundhedsvæsen fra praktiserende læge-hospital-speciallæge-1813-psykiatrien-hjemmeplejen-kommunen-plejehjem- sundhedshuse og eget hjem. Det er en meget vigtig opgave der skal løse i den kommende valgperiode det

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regioner er lykkedes godt med at skabe gode sundhedsvæsener. Men der skal flere forandringer til. Nu skal vi have dem til at være mere nære og sammenhængende for patienterne, pårørende, medarbejderne og borgerne. Og så skal vi have skabt meget bedre arbejdsvilkår, uddannelsesmuligheder, høj faglighed og respekt til medarbejderne.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

mindre busser på de linjer med færre passager- vi skal sikre kollektiv trafik også i vores ydre områder i Region Hovedstaden

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver så meget mening både for patienterne , pårørende og alle de fantastiske medarbejdere, der arbejder på disse hospitaler. Det kan skabe sammenhæng og mindske trafikken og parkeringsplads problemerne.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De nye digitale muligheder skal bruge til gavn for patienterne og hvis det er det bedste for patienten.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien skal der meget mere fokus på også set i lyset af flere unge med psykisk sårbarhed. Flere ressourcer, uddannelse til medarbejderne, tid til patienterne og nærhed til sammen med patienten at opnå en bedre sundhedstilstand.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (6)

Oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed

2021-2021

Kvalitetskonsulent, Region Hovedstaden- Bornholms hospital

2020-2021

eftervederlag, DSR

2019-2020

Kredsformand DSR Kreds Hovedstaden, Dansk Sygeplejeråd

2007-2019

Amtskredsformand Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden, Dansk Sygeplejeråd

1995-2007

sygeplejeske, Akut modtagelsen/skadestuen Amager Hospital og Børnepsykiarisk afdelig Rigshospitalet

1987-1995

Uddannelse (4)

, CBS Copenhagen, Excecutive bestyrelsesuddannelse

2021-2021

, ICN international nurses organisation, GLNI Global Leadership Program

2016-2016

, Cevea, Masterclass- nye strategier for faglig organisering

2016-2016

, Hvidovre Sygeplejeskeskole, Sygeplejerske

1984-1987

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

2857
Socialdemokratiet
209111
Kommunalvalg 2021

150
Socialdemokratiet
10418
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2857
Partiet i alt
209111
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
150
Partiet i alt
10418
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat