281848-85d62076.jpeg
281848-85d62076.jpeg
S
Socialdemokratiet
Sofie de Bretteville Olsen
Født 29/3/2001 - Enlig - Ingen børn - 2750 Ballerup
Nuværende stilling: Pædagogmedhjælper
Hvorfor bør man stemme på dig?
Region Hovedstaden har dannet rammen om mit liv. Jeg er født og opvokset i Ballerup. Jeg har taget min HF på Frederiksberg, danset i Tivoli og arbejder nu på Slottet - et plejehjem med fokus på LGBT+. Jeg stiller op til regionsrådet, fordi jeg ved, at god sundhed er en forudsætning for, at vi kan leve det liv, vi ønsker. Jeg har selv været i jævnlig kontakt med vores sundhedsvæsen, da jeg lever et liv med endometriose. Det har bekræftet mig i, at vores system er unikt og kan udrette mirakler, men at det desværre også har huller, hvorfor der fortsat er meget at kæmpe for. Jeg tror, at den bedste politik tager afsæt i lokale oplevelser og erfaringer. At vi kommer længst ved lytte til borgerne, lære af deres historier og bruge dem til at bygge bro mellem kommunerne og regionen. Vi bliver nødt til at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen i takt med, at vi også specialiserer det.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Transportsektoren er en af de største kilder til Danmarks - og særligt hovedstadens, samlede CO2 udledning. Derfor skal vi have flere mennesker væk fra deres biler og over i kollektiv transport. I Region Hovedstaden har vi et medansvar for udviklingen af vores kollektive transport. Og den udvikling skal være grøn. Jeg mener at vi have en stærk grøn offentlig transport på tvær ... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi får flere faglærte, da det er dem der skal sætte vindmøller og el-ladestandere op, så vi kan sikre den grønne omstilling.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan lære meget af det private, særligt ift. at mindske bureaukrati. Men sundhed er kærnevelfærd og det skal være på offentlige hænder.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ventetiderne på 1813 skal ned. Derfor skal vi sikre et bedre arbejdsmiljø på akuttelefonen, så flere har lyst til at arbejde der. Vi kan ikke stille os tilfredse før alle modtager hurtigere og mere korrekt hjælp.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hele verden misunder, at vi i Danmark kan drikke vores vand fra hanerne. Det skal vi også kunne i fremtiden.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Danmark skal alle have lige og fri adgang til sundhed. Det må aldrig være din pengepung, der afgør dine behandlingsmuligheder.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødegangene er underlagt et forfærdeligt pres, hvilket efterlader mange familier med en følelse af utryghed. Derfor skal der selvfølgelig tilføres både penge og ressourcer til området

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nærhed har en værdi, der sjældent kan gøres op i et regneark. Det giver en tryghed at vide, at man får hjælp – uanset hvad man tjener, hvor man bor, eller hvem man er. Derfor skal vi samtidig med at vi specialiserer også skabe en større sammenhæng og nærhed i vores sundhedsvæsen.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundhedsvæsenet kan været svært at navigere i. Det er derfor nødvendigt at møde socialt udsatte, hvor de er. Regionen skal lave opsøgende indsatser og give mulighed for sundhedstjek og behandling på fx. misbrugscentre og herberger - også uden for København. Herunder bør man styrke Sociolancen.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vores gymnasielle uddannelser afspejler det samfund vi alle lever og begår os i. Derfor skal der også være en mere blandet fordeling af eleverne, så alle kan udvikle sig og spejle sig i andre. Dette er også med til at bidrage til integrationen og en større gensidig forståelse mellem mennesker fra forskellige samfundsgrupper.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgere med komplekse handicap, skal have en ordentlig service. Det får de ikke i dag. Det kræver et bedre samarbejde på tværs af kommuner, hvilket regionen skal facilitere.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette er en opgave som statens burde varetage.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ens pengepung må ikke være med til at afgøre, hvorvidt eller hvornår man opdager at man har kræft.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker at være din repræsentant i Regionsrådet, så du kan få indflydelse på din hverdag. Embedsmænd og professionelle bestyrelser kan mange ting, men det er trods alt politik, der har skabt udviklingen af vore velfærdssamfund med sundhedsvæsenet i centrum. Det gør en forskel i praksis, at man lokalt har indflydelse på, hvordan sundhedsvæsenet skal struktureres.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødegangene er underlagt et forfærdeligt pres, hvilket efterlader mange familier med en følelse af utryghed. Derfor skal der selvfølgelig tilføres både penge og ressourcer til området.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi har kollektiv transport på tværs af hele regionen - også i de områder der ikke er ligeså tætbefolket som i København og hvor ligeså mange derfor ikke benytter sig af den.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Uanset om man får et hjertestop i yderområderne eller i indre København, skal hjælpen være tæt på. Derfor skal vi også have et stærkt akutberedskab i yderområderne. Det må ikke være din adresse, der afgør din mulighed for overlevelse.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have meget mere metro og grøn transport i hele Region Hovedstaden. Dog er der mange andre steder, hvor der er mere brug for investeringer i grøn transport.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være både nemt og trygt at blive tilset af en læge. Video/telefon kan være et godt supplement til almindelige lægebesøg, hvis det både er sundhedsfagligt forsvarligt og hensigtsmæssigt. Det skal altid være en mulighed at møde fysisk op.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundhed er fundamentalt for menneskers mulighed for at leve et godt liv. Derfor skal vi ikke acceptere, at uligheden trives i bedste velgående. Forskellen på psykiske og somatiske patienters muligheder er en udfordring vi ikke har råd til at se igennem fingre med - hverken menneskeligt elle økonomisk.
Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

12048
Socialdemokratiet
209111
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
12048
Partiet i alt
209111
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Ungdomsuddannelser
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat

Odins Vikingehær