261373-6ec2c504.jpeg
261373-6ec2c504.jpeg
S
Socialdemokratiet
Oscar Langtved Pallisgaard
Født 21/7/2002 - Enlig - Ingen børn - 2800 Kongens Lyngby
Nuværende stilling: Ufaglært arbejder og 3F'er
Hvorfor bør man stemme på dig?
Man bør stemme på mig, hvis man gerne vil have, at vores sundhedsvæsen skal fungere endnu bedre, end det gør i dag. Jeg kender selv til sundhedsvæsenet. Som pårørende, patient og søn af en ansat. Vi gør meget godt, men meget kan gøres bedre. For mange tabes på gulvet i psykiatrien. Psykiatrien skal have et løft. En brækket arm og et ødelagt sind skal behandles på lige fod. Alt for mange ansatte i vores sundhedsvæsen, læger, sygeplejersker mm., er underlagt alverdens bureaukratiske krav og detailstyring, der mildt sagt ingen mening giver. Det skal holde op! Vi skal være verdens grønneste hovedstad. Mere natur og flere grønne områder i byen. Derudover skal regionens hospitaler forurene mindre. Det er de ting, jeg går op i. Jeg håber, at du vil overveje at stemme på mig til valget. Vi har brug for nye og friske kræfter regionsrådet. Som valgets yngste kandidat, vil jeg forsøge at bringe nye perspektiver og måder at gøre tingene på ind i regionsrådet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores offentlige transport skal være meget bedre.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har selv haft covid. En aften fik jeg symptomer på corona, og blot 1 time senere stod jeg i testcenteret. Resultatet var positivt, og fordi jeg kunne få svar og blive testet så hurtigt, kunne smitteopsporingsarbejdet begynde med det samme.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi mangler mange faglærte, og for få tager en erhvervsuddannelse. Det går jeg meget op i, at vi skal have gjort op med.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør fokusere op vores alle sammens offentlige sundhedsvæsen. Så kan det private slå til, hvor der er brug for det.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, 1813 fungerer ikke, som den skal. For lang ventetid.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mange falske modsætningspar i denne test. Dem køber jeg ikke! Det er ikke enten/eller

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores grundvand er det bedste i verden. Det skal vi beskytte!!

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej tak! Vi er ikke USA.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forholdene for gravide i Region Hovedstaden er ikke gode nok.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Modsætningen mellem specialisering og nærhed er en falsk præmis. Dér, hvor det giver mening skal vi specialisere mere. Andre steder giver mere nærhed mening. For vi skal holde fast i nærhed!!

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi gør for lidt for socialt udsatte i regionen. Alle skal have lige god adgang til behandling i vores sundhedsvæsen.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal leve, bo og uddanne os sammen. Vi skal blande os og møde hinanden på tværs.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være langt bedre koordination og samarbejde mellem kommuner og regioner på handicap-området, og specialområdet helt generelt . Det går jeg til valg på.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger private, hvis det er billigere og bedre - det er bare sjældent tilfældet.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal rense forurenede jorde. Der er intet modsætningsforhold mellem det, og så at kunne levere verdensklasse behandling i sundhedsvæsenet.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej tak. Brugerbetaling i sundhedsvæsenet er noget djævlen har skabt. Vi er ikke USA.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Det er vigtigt med demokrati i vores sundhedsvæsen.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det der sker på fødeafdelingerne er ikke i orden. Der skal flere midler til. Og ligeså vigtigt, så skal vi fjerne den latterlige detailstyring af de ansatte.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sørge for, at der er gode busser til alle borgere i Region Hovedstaden. Også der, hvor der ikke bor mange mennesker. Der skal også være flere busser - og færre biler - i byen!!

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Aktubedreskabet i yderområderne skal bare være i orden. Sådan er det!

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er alt for svært at transportere sig rundt mellem regionens hospitaler i dag. Om en metrolinje er den rigtige løsning, skal jeg ikke gøre mig til herre over. Det må vi få de bedste og klogeste mennesker vi har på transportområdet til at vurdere.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må være op til det hverdagens eksperter på de enkelte hospitaler at vurdere. Generelt skal vi politikere blive meget bedre til at overlade mere ansvar og yde mere tillid til de ansatte.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge mange flere penge på psykiatrien. Det er min mærkesag nr. 1. Fysisk og psykisk sygdom skal behandles på lige fod.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

3f'er og madbud, Justeat

2021-d.d.

Uddannelse (1)

Gymnasial uddannelse, Aurehøj Gymnasium, Samfundsfag A og Engelsk A

2018-2021

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1197
Socialdemokratiet
209111
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
1197
Partiet i alt
209111
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat